Bài 10 Mô hình hoa loa kèn trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Trong chứng khoán mô hình hoa loa kèn là nền tảng để tạo ra chỉ báo Ỷ Thiên Kiếm với khả năng và dự báo rất chính xác. bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu về mô hình hoa loa kèn.

Xem thêm : Bài 11 Ỷ thiên đồ long kiếm áp dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Xem video về phân tích kỹ thuật chứng khoán mô hình hoa loa kèn

Mô hình hoa loa kèn là tên gọi mỹ miều của mô hình của dải bollinger bó hẹp lại sau đó tỏa ra, giống như cánh hoa loa kèn. Mô hình này xuất hiện thì các nhà đầu tư nên xem xét mua cổ phiếu vì nó sẽ tăng cực kỳ mạnh mẽ và tốt.

One thought on “Bài 10 Mô hình hoa loa kèn trong phân tích kỹ thuật chứng khoán
  1. Pingback: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 9 CHỈ BÁO ADX

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *