Bài 10 Mô hình hoa loa kèn trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Trong chứng khoán mô hình hoa loa kèn là nền tảng để tạo ra chỉ báo Ỷ Thiên Kiếm với khả năng và dự báo rất chính xác. bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn hiểu về mô hình hoa loa kèn.

Xem thêm : Bài 11 Ỷ thiên đồ long kiếm áp dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Xem video về phân tích kỹ thuật chứng khoán mô hình hoa loa kèn

Mô hình hoa loa kèn là tên gọi mỹ miều của mô hình của dải bollinger bó hẹp lại sau đó tỏa ra, giống như cánh hoa loa kèn. Mô hình này xuất hiện thì các nhà đầu tư nên xem xét mua cổ phiếu vì nó sẽ tăng cực kỳ mạnh mẽ và tốt.

Bài viết liên quan
Link download tài liệu tự học đầu tư chứng khoán miễn phí 100%
link download khóa học đầu tư chứng khoán miễn phí và lớp học đầu tư chứng khoán miễn phí
Khóa học chứng khoán Vietstock
Top 3 khóa học đầu tư cổ phiếu tốt nhất
Top 3 khóa học chứng khoán ngắn hạn hay nhất
Lớp học chứng khoán miễn phí của trương gia bình
  • >