Bài 11 Mô hình ỷ thiên kiếm trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Ỷ thiên đồ long kiếm được coi như là tuyệt đỉnh trong phân tích chứng khoán khi có tín hiệu của 2 song kiếm báo trên đồ thị là dấu hiệu của 1 cổ phiếu có khả năng bứt phá tăng giá rất mạnh sắp tới.

Xem thêm: Bài 12 Tạo đỉnh và tạo đáy trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Xem video hướng dẫn về phân tích kỹ thuật chứng khoán Ỷ Thiên Kiếm

Mô hình ỷ thiên kiếm bản chất là giao cắt của đường MA20 cắt hai đường MA50 và MA65 tạo ra hai mũi tên xanh và tím trong mô hình hoa loa kèn. Xuất hiện ở trong mô hình hoa loa kèn thì cổ phiếu sẽ tăng rất mạnh mẽ. 

One thought on “Bài 11 Mô hình ỷ thiên kiếm trong phân tích kỹ thuật chứng khoán
  1. Pingback: Bài 10 Mô hình hoa loa kèn trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *