Biểu phí giao dịch chứng khoán VPS – Lãi suất margin VPS

Công ty chứng khoán VPS là một trong những công ty chứng khoán top 1 tại Việt Nam nhưng lại có biểu phí giao dịch thấp nhất trên thị trường. Bài viết của chúng tôi sẽ tổng hợp tất cả biểu phí giao dịch chứng khoán VPS và lãi suất margin VPS.

I. Biểu phí mở tài khoản chứng khoán VPS

Hiện nay tất cả các công ty chứng khoán tại Việt Nam đều mở tài khoản chứng khoán miễn phí, VPS cũng không nằm ngoài xu hướng chung.

Không những vậy khi nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán VPS khi nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương (Khu vực Sài Gòn) sẽ được sử dụng phần mềm robot chứng khoán Dstockphần mềm phân tích kỹ thuật chứng khoán Dchart.

Đây là hai công cụ giúp nhà đầu tư tìm ra điểm mua/bán cổ phiếu chính xác và giúp nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận.

Lợi nhuận rất cao khi nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán VPS với ID 6327 hoặc K255
Lợi nhuận rất cao khi nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán VPS với ID 6327 hoặc K255

II. Thuế thu nhập cá nhân và phí sở tại VPS

Tất cả các công ty chứng khoán đều phải thu hộ cơ quan nhà nước là phí sở và thuế thu nhập cá nhân, với hai loại phí này thì công ty chứng khoán nào cũng thu như nhau và áp dụng với chứng khoán cơ sở, trong đó:

 • Phí sở giao dịch chứng khoán thu là: 0.027%
 • Thuế thu nhập cá nhân khi bán cổ phiếu (lỗ hay lãi đều phải đóng): 0.1%

Công thức tính phí cho mỗi lần mua/bán cổ phiếu tại VPS được tính như sau:

 • Phí mua = Phí công ty VPS + 0.027% phí sở
 • Phí bán = Phí công ty VPS + 0.027% phí sở + 0.1% thuế

Trong đó phí công ty VPS sẽ được chúng tôi chia sẻ ở phần 3 dưới đây.

Nhà đầu tư tham khảo biểu phí giao dịch chứng khoán VPS
Nhà đầu tư tham khảo biểu phí giao dịch chứng khoán VPS

III. Biểu phí giao dịch chứng khoán VPS – Lãi suất Margin VPS

Hiện nay tại VPS có rất nhiều chính sách ưu đãi về phí giao dịch chứng khoán cơ sở, lãi suất Margin cho từng đối tượng khách hàng trong đó

1. Biểu phí giao dịch chứng khoán VPS thông thường

Lưu ý: Các mức phí dưới đây đã bao gồm các loại phí phải trả cho Sở, cơ quan quản lý (bao gồm biểu phí ở phần 2).

TT

Dịch vụ chứng khoán VPS

Mức phí (%giá trị giao dịch)

1

Mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Miễn phí

2

Giao dịch cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ
a Qua kênh TVĐT/ tại quầy DVKH:

 • Tổng giá trị dưới 100 triệu VNĐ/ngày

0,30%

 • Từ 100 đến dưới 300 triệu VNĐ/ngày

0,27%

 • Từ 300 đến dưới 500 triệu VNĐ/ngày

0,25%

 • Từ 500 đến dưới 1 tỷ VNĐ/ngày

0,22%

 • Từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ VNĐ/ngày

0,20%

 • Từ 2 tỷ trở lên VNĐ/ngày

0,15%

b

Giao dịch trực tuyến (Online):

0,20%

3 Giao dịch trái phiếu

Giao dịch trái phiếu

0,10%

Giao dịch lô lớn

2. Biểu phí dịch vụ ưu đãi của VPS

(*) Nhà đầu tư vui lòng liên hệ với Nhân viên quản lý tài khoản (môi giới) để biết thêm thông tin chi tiết về các chính sách nêu trên.

Lưu ý: Các mức phí trên đã bao gồm các loại phí phải trả cho Sở, cơ quan quản lý (ngoại trừ mức phí được miễn phí).

TT

Dịch vụ

Mức phí (%giá trị giao dịch)

Giao dịch cổ phiếu niêm yết, chứng chỉ quỹ
1 Tiểu khoản thường (áp dụng cho KH mở tài khoản từ 15/07/2021)
Qua kênh TVĐT/ TVTC/ Tổng đài/ Tại quầy DVKH:

0,15%

Giao dịch trực tuyến:
 • 01 tháng đầu kể từ khi mở tài khoản:

Miễn phí

 • Từ tháng thứ 02 trở đi:

0,13%

2 Tiểu khoản margin (áp dụng cho KH mở tài khoản từ 15/07/2021)
Tất cả các kênh:

0,15%

3 Tiểu khoản chuyên biệt
Tất cả các kênh:

0,15%

3. Biểu phí giao dịch áp dụng trong chương trình Zinvest – Đầu tư chuẩn Z

Để trở thành thành viên của cộng đồng đầu tư Zinvest – Zinvest Club, các nhà đầu tư Gen Z sẽ có rất nhiều cơ hội và quyền lợi đặc biệt như:

a. Chính sách ưu đãi đặc biệt của Zinvest

 • Miễn phí giao dịch chứng khoán trên tất cả các tiểu khoản trong vòng 1 năm kể từ ngày mở tài khoản.
 • Được hưởng ưu đãi lãi suất trong hạn: 6,8% trong 30 ngày đầu tiên và 9,8% từ ngày 31 đến hết 1 năm kể từ ngày mở tài khoản áp dụng trên tiểu khoản giao dịch ký quỹ (6) .
 • Các sản phẩm dịch vụ khác được áp dụng theo chính sách hiện hành của công ty chứng khoán VPS.
Biểu phí giao dịch chứng khoán VPS áp dụng cho chương trình Zinvest
Biểu phí giao dịch chứng khoán VPS áp dụng cho chương trình Zinvest

b. Đối tượng áp dụng của chương trình Zinvest

Toàn bộ Khách hàng mở tài khoản chứng khoán VPS từ ngày 01/08/2021.

c. Điều kiện áp dụng của chương trình Zinvest

Khách hàng được hưởng ưu đãi khi đáp ứng đồng thời cả 2 điều kiện sau:

 • Điều kiện 1: Khách hàng có độ tuổi từ 18 đến 25 tại ngày mở tài khoản chứng khoán VPS (khách hàng có năm sinh từ 1996 đến 2003).
 • Điều kiện 2: Có NAV (giá trị tài sản thuần) trung bình trên tháng không vượt quá 30 triệu. 

d. Cách thức tham gia chương trình Zinvest

 • Mở tài khoản chứng khoán VPS với ID 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương (khu vực Sài Gòn) tại đây.
 • Theo dõi fanpage Zinvest Club by VPS để không bỏ lỡ những chương trình đặc biệt dành riêng cho Zinvest tại đây.

4. Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh VPS

Biểu phí giao dịch chứng khoán phái sinh VPS có hiệu lực từ ngày 01/10/2021:

TT

Nội dung

Mức phí quy định

Thời điểm thu

1

Phí giao dịch phái sinh tại VPS 1. Áp dụng cho KH mở mới tài khoản từ ngày: 01/10/2021 đến 31/12/2021:

– Miễn phí giao dịch: trong 6 tháng đầu kể từ ngày mở tài khoản

– 1.000 đồng/ 1 HĐTL: từ tháng thứ 7  kể từ ngày mở tài khoản

2. Áp dụng cho KH thông thường

– 1.000 đồng/ 1 HĐTL

Thu trên số hợp đồng khớp lệnh theo ngày
2 Phí giao dịch chứng khoán phái sinh (phí giao dịch phải trả sở giao dịch chứng khoán) Thu trên số hợp đồng khớp lệnh theo ngày
Hợp đồng tương lai chỉ số 2.700 đồng/ 1 HĐTL
Hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ 4.500 đồng/ 1 HĐTL
3 Các khoản phí dịch vụ phải trả VSD
 • Thu định kỳ vào ngày mùng 1 tháng kế tiếp
 • Đối với TKGDPS tại VPS không đủ tiền mặt để thu phí, VPS sẽ thực hiện rút tiền ký quỹ để thu phí
 • Dịch vụ quản lý vị thế
2.550 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày
 • Dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ
0,0024% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng

 • Tối đa không quá 1.600.000 đồng/tài khoản/tháng,
 • Tối thiểu không thấp hơn 320.000 đồng/tài khoản/
4 Quy định khác Để hỗ trợ Khách hàng tránh rủi ro phát sinh phí quản lý tài sản phải trả cho VSD tháng kế tiếp, tại ngày làm việc cuối cùng của tháng hiện tại,  VPS sẽ rút toàn bộ tiền ký quỹ trên tài khoản ký quỹ tại VSD về tài khoản giao dịch phái sinh của Khách hàng nếu đáp ứng điều kiện:

 • Số dư ký quỹ = số tiền ký quỹ có thể rút; và
 • Số dư ký quỹ  ≤ 2.500.000 VNĐ
 • Ghi chú: Số tiền này có thể thay đổi theo quy định của VPS từng thời kỳ

5. Lãi suất Margin VPS

Công thức tính lãi suất Margin chứng khoán tại VPS: Lãi vay margin = Số ngày vay*Số tiền vay*mức lãi (tính theo ngày). Trong đó:

 • Số ngày vay: là số ngày được tính từ ngày sử dụng margin đến ngày bán cổ phiếu. Lưu ý số ngày vay tính cả ngày nghỉ và ngày lễ.
 • Số tiền vay: là khoản tiền vay, ví dụ tỷ lệ ký quỹ là 30%, nhà đầu tư có 30 triệu và công ty chứng khoán cho vay 70 triệu để mua cổ phiếu, thì 70 triệu là số tiền vay.
 • Mức lãi: được tính theo biểu phí lãi margin chứng khoán dưới đây.

Dưới đây là biểu phí lãi suất Margin VPS:

TT

Dịch vụ

Mức lãi/phí/ngày

Mức lãi/phí/năm

1

Lãi suất cho vay Giao dịch ký quỹ
Đối với Khách hàng cũ:

0,038889%/ngày

14%/năm

Đối với các Khách hàng mở TK từ ngày 07/06/2021:

Dư nợ tính lãi hàng ngày trong tháng ≤ 3 tỷ:

 • 30 ngày đầu tiên
 • 30 ngày tiếp theo
 • Từ ngày 61 trở đi

Dư nợ tính lãi hàng ngày trong tháng > 3 tỷ

0,018889%/ngày

0,027222%/ngày

0,038889%/ngày

0,038889%/ngày

6,8%/năm

9,8%/năm

14%/năm

14%/năm

2

Phí ứng trước tiền bán chứng khoán

0,038889%/ngày

(Tối thiểu 50.000 đồng/lần)

14%/năm

(Tối thiểu 50.000 đồng/lần)

Lãi suất Margin VPS luôn ở mức thấp, thu hút rất nhiều nhà đầu tư
Lãi suất Margin VPS luôn ở mức thấp, thu hút rất nhiều nhà đầu tư

IV. Biểu phí lưu ký chứng khoán tại VPS và dịch vụ tài khoản

Dưới đây là biểu phí lưu ký chứng khoán tại VPS và các dịch vụ tài khoản:

TT

Tên phí

Mức thu

Thời gian/Phương thức thu phí

1

Phí lưu ký chứng khoán 0,27 đồng/cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền /tháng

0,18 đồng/trái phiếu/tháng

VPS sẽ tự động khấu trừ tiền phí trực tiếp trên TK GDCK của Khách hàng hàng tháng.

2

Phí chuyển khoản khi Khách hàng tất toán/ chuyển khoản chứng khoán 0,3 đồng/chứng khoán

Tối đa: 300.000 đồng/lần/ mã/chứng khoán

Phí thu theo bộ hồ sơ

Khách hàng nộp phí vào TK do VPS chỉ định

3

Phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán (các giao dịch theo quy định của VSD) 0,1%/ giá trị giao dịch Phí thu theo hồ sơ

Khách hàng nộp phí vào TK do VPS chỉ định

4

Phí phong tỏa/ giải tỏa chứng khoán cầm cố (tại VPS) 0,5 đồng/chứng khoán

Tối đa: 2.000.000đồng/lần/ mã chứng khoán

Phí thu theo bộ hồ sơ

Khách hàng nộp phí vào TK do VPS chỉ định

5

Phí phong tỏa/ giải tỏa chứng khoán cầm cố (tại VSD) Phí tại VPS (mục 4) + phí dịch vụ của VSD (nếu có) Phí thu theo bộ hồ sơ

Khách hàng nộp phí vào TK do VPS chỉ định

6

Phí rút chứng khoán 100.000 đồng/1 bộ hồ sơ Phí thu theo bộ hồ sơ

Khách hàng nộp phí vào TK do VPS chỉ định

7

Phí dịch vụ hệ thống 27.500 đồng/tháng/ tài khoản (đã bao gồm VAT) Thu tự động hàng tháng theo tài khoản chứng khoán
8 Phí dịch vụ tin nhắn SMS 800 VND/ tin nhắn SMS phát sinh Khách hàng đăng ký dịch vụ nhận tin nhắn có tính phí, hệ thống sẽ thu tự động hàng tháng theo tài khoản chứng khoán.

Lưu ý:

 • Đối với mục 1 và mục 7, mục 8: VPS sẽ thực hiện thu tự động trên tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư. Trường hợp số dư tiền trên tài khoản của Khách hàng không đủ, VPS sẽ thông báo tới Quý Khách hàng để Quý Khách hàng nộp tiền vào tài khoản và/hoặc VPS sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết để thu phí sau đó theo đúng quy định.
 • Với dịch vụ tin nhắn SMS: VPS tính phí với các tin nhắn SMS dịch vụ mà Khách hàng đăng ký theo quy định của VPS từng thời kỳ.
 • Để nhận hóa đơn tài chính về việc thanh toán phí và các thông tin chi tiết, Khách hàng liên hệ với VPS (thông qua nhân viên quản lý tài khoản; Tổng đài 1900 6457 hoặc email hotrokhachhang@vps.com.vn để cung cấp thông tin và được hỗ trợ.

Đối tượng áp dụng:

 • Tất cả các khách hàng cá nhân, tổ chức có tài khoản chứng khoán tại VPS theo quy định từng thời kỳ.
 • VPS miễn thu phí hệ thống với các Khách hàng có tài sản ròng dưới 5.000.000 đồng tại thời điểm xác định thu phí.

Thời gian áp dụng:

 • Từ tháng 7/2021

V. Biểu phí nộp tiền vào tài khoản chứng khoán VPS và phí chuyển tiền chứng khoán tại VPS

Biểu phí nộp tiền vào tài khoản chứng khoán VPS và rút tiền từ tài khoản chứng khoán VPS ra ngân hàng đã được chúng tôi viết trong bài viết “Phí nộp tiền vào tài khoản chứng khoán VPS và hạn mức rút tiền tối đa tối thiểu” nhà đầu tư có thể xem thêm tại đó.

Còn biểu phí chuyển tiền chứng khoán nội bộ giữa các tiểu khoản chứng khoán tại VPS được hoàn toàn miễn phí.

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ về biểu phí giao dịch chứng khoán VPS và lãi suất Margin VPS hy vọng bài viết hữu ích với nhà đầu tư, nhà đầu tư quan tâm tới các dịch vụ chứng khoán khác như dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, phần mềm phân tích chứng khoán, sách chứng khoán, robot chứng khoán, khóa học chứng khoán… truy cập website nududo.com hoặc liên hệ hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *