Chính sách bảo hành sản phẩm

Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ công ty chúng tôi để được bảo hành và sản phẩm, hiện nay các sản phẩm của chúng tôi bán ra đều được hỗ trợ bảo hành hỗ trợ vô thời hạn. Nhà đầu tư khi sử dụng sản phẩm của chúng tôi đều nhận được hỗ trợ của chúng tôi.

Chính sách bảo hành siêu thị chứng khoán Nududo.com
Chính sách bảo hành siêu thị chứng khoán Nududo.com

Địa chỉ bảo hành và phương thức bảo hành sản phẩm

Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để chúng tôi hỗ trợ bảo hành sản phẩm:

Nhà đầu tư có thể liên hệ với chúng tôi, chúng tôi hỗ trợ sản phẩm qua Ultraview và Teamview.

Chính sách bảo hành sản phẩm

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành sản phẩm của quý khách, xin lưu ý chúng tôi chỉ bảo hành và hỗ trợ sản phẩm của chúng tôi cung cấp.

>