Lớp học đầu tư chứng khoán ở tphcm cấp chứng chỉ chứng khoán

Ở thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều khóa học đầu tư chứng khoán, nhưng rất ít khóa học lại cấp chứng chỉ chứng khoán cho các nhà đầu tư chứng khoán, nhiều nhà môi giới chứng khoán cũng rất cần chứng chỉ chứng khoán này để trở thành một nhà môi giới chuyên nghiệp. Bài viết này tôi sẽ giới thiệu cho các nhà đầu tư chứng khoán về 2 lớp học đầu tư chứng khoán ở TPHCM cấp chứng chỉ.

A. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán (NCKH&ĐTCK).

Được thành lập theo Quyết định số 1038/1997/QĐ-TTg ngày 05/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ, với nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn; cung cấp các dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường vốn cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Các lớp học đầu tư chứng khoán ở TPHCM của trung tâm này cực kỳ chất lượng, và tất cả các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đều đã học ở trung tâm chứng khoán này.

Videos giới thiệu về lớp học đầu tư chứng khoán ở TPHCM

Các lớp học đầu tư chứng khoán ở TPHCM của trung tâm này đều được cấp chứng chỉ :

1. Cơ bản về chứng khoán & thị trường chứng khoán

Với thời gian học là 60 tiết trên lớp và 01 buổi thực hành (13 buổi), khóa học sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, giúp những người quan tâm đến thị trường chứng khoán bước đầu có thể hiểu và tham gia vào hoạt động của thị trường chứng khoán, một trong những thị trường cao cấp và phức tạp nhất.
STT
Nội dung bài giảng
Thời lượng
(Buổi)
1
Tổng quan về Thị trường Chứng khoán
01
2
Chứng khoán
01
3
Thị trường Chứng khoán Sơ cấp
01
4
Sở Giao dịch Chứng khoán
01
5
Thị trường Chứng khoán phi tập trung
01
6
Thị trường Chứng khoán phái sinh
01
7
Tổ chức kinh doanh Chứng khoán
01
8
Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư Chứng khoán
01
9
Đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động kinh doanh chứng khoán
01
10
Hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ Chứng khoán
01
11
Hệ thống công bố thông tin
01
12
Hệ thống thanh tra, giám sát thị trường Chứng khoán
01
13
Thực hành giao dịch trên máy tính
01
14
Thi cấp Chứng chỉ chuyên môn
01
       Tổng cộng
14
Lớp học đầu tư chứng khoán này, học viên được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán theo chuẩn mực quốc tế. Bên cạnh đó cũng giới thiệu những nét đặc thù của quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam.

2. Phân tích và đầu tư chứng khoán.

Với thời gian học là 75 tiết, về cơ bản sẽ cung cấp cho người học những công cụ quan trọng nhất về phân tích phục vụ đầu tư trên thị trường chứng khoán và những kỹ năng quan trọng trong việc đầu tư chứng khoán.
STT
Nội dung bài giảng
Thời lượng
1
Giới thiệu về đầu tư chứng khoán và môn Phân tích đầu tư chứng khoán
Một số kiến thức về toán, thống kê, xác xuất liên quan đến quá trình học các giáo trình chứng khoán
01
2
Giá trị đồng tiền theo thời gian
01
3
Mức sinh lời và rủi ro trong đầu tư chứng khoán
01
4
Phân tích đầu tư Trái phiếu
02
5
Phân tích cơ bản Cổ phiếu
04
6
Phân tích kỹ thuật
02
7
Phân tích đầu tư Chứng khoán phái sinh
02
8
Ôn tập, làm bài tập
02
9
Thi cấp chứng chỉ chuyên môn
01
       Tổng cộng
16
Đây cũng là lớp học đầu tư chứng khoán không thể thiếu của những người đang hành nghề trên thị trường và là một trong những chương trình bắt buộc của những cá nhân làm việc trong các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ….

3. Chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

Với thời lượng 50 tiết (10 buổi), khóa học sẽ cung cấp kiến thức từ cơ bản đếnchuyên sâu, một cách có hệ thốngvề chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh cho học viên.

STT

Nội dung bài giảng

Thời lượng

(buổi)

1

Tổng quan về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh

01

2

Những vấn đề cơ bản về hợp đồng tương lai

01

3

Định giá và sử dụng hợp đồng tương lai

01

4

Những vấn đề cơ bản về hợp đồng quyền chọn

01

5

Định giá và sử dụng hợp đồng quyền chọn

01

6

Một số công cụ phái sinh giao dịch trên thị trường OTC

01

7

Sở Giao dịch CKPS và giao dịch CKPS trên sở giao dịch

01

8

Hoạt động bù trừ và thanh toán trong giao dịch CKPS

01

9

Giới thiệu khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh

01

10

Ôn tập

01

11

Thi cấp chứng chỉ chuyên môn

01

Tổng cộng:

11

Tham gia các lớp học đầu tư chứng khoán này, học viên được tìm hiểu về các loại chứng khoán phái sinh, cách thức định giá các công cụ phái sinh, phương thức giao dịch, thanh toán bù trừ trên thị trường chứng khoán phái sinh.Đồng thời, các học viên cũng được giới thiệu khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh tại Việt Nam.

Các nhà đầu tư chứng khoán muốn tham gia vào lớp học đầu tư chứng khoán này ở thành phố Hồ Chí Minh có thể truy cập “srtc.org.vn” để biết thêm chi tiết. Ngoài ra các nhà đầu tư có thể đến Địa chỉ: số 264B Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM. Điện thoại: (84-28) 3930 9040 – (84-28) 3930 9042.

B. Lớp học đầu tư chứng khoán của đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 

Lớp học của đại học kinh tế TPHCM sẽ cung cấp cho học viên những công cụ quan trọng nhất về phân tích phục vụ đầu tư trên thị trường chứng khoán và những kỹ năng trong việc đầu tư chứng khoán – đây cũng là một phần không thể thiếu của những người đang hành nghề trên thị trường và là một trong những chương trình bắt buộc của những cá nhân làm việc trong các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ…

Nội dung của lớp học đầu tư chứng khoán này gồm có :

Buổi 1: Chứng khoán và Thị trường chứng khoán

 • Thị trường tài chính, chứng khoán và thị trường chứng khoán.
  • CK là gì? Tổng quan về TTCK.
  • Các loại hàng hóa trên TTCK.
  • Các hình thức TTCK.
  • Các tổ chức trên TTCK.
  • Các NĐT trên thị trường.
 • Sơ lược về dòng tiền chuyển động trong nền kinh tế và TTCK.
 • Giới thiệu về Nhà đầu tư chứng khoán.

Buổi 2: Tài chính đầu tư – Tổng quan về Đầu tư

 • Hiểu được giá trị của tiền, giá trị của tiền bạc theo thời gian.
 • Sơ lược Phân tích & Đầu tư Tài chính.
 • Tổng quan một số Phương pháp đầu tư.
 • Bản lĩnh của nhà đầu tư tài chính.
 • Các cấp bậc đầu tư, bạn đang ở cấp bậc nào và muốn tiến lên cấp bậc nào.
 • Sự khác biệt trong việc xây dựng chiến lược của NĐT kiếm được tiền và NĐT mất tiền.

Buổi 3: Tương quan giữa Thị trường chứng khoán và các kênh đầu tư khác trên Thị trường tài chính

 • Thị trường chứng khoán.
 • Thị trường BĐS.
 • Thị trường vàng
 • Thị trường ngoại hối.
 • Thị trường tiền số.
 • Thị trường hàng hóa.

Buổi 4: Phân tích cơ bản – Phân tích kinh tế vĩ mô

 • Tổng quan nền kinh tế – Chu kỳ kinh tế.
 • Các yếu tố vĩ mô quan trọng.
 • Cách phân tích theo FED.
 • Toàn cầu hóa.

Buổi 5: Phân tích ngành

 • Tổng quan về ngành, các tiêu chuẩn xếp loại ngành.
 • Các yếu tố bên ngoài ngành.
 • Các yếu tố bên trong ngành.
 • Cách lựa chọn ngành.

Buổi 6: Phân tích doanh nghiệp

 • Các cách phân tích doanh nghiệp.
 • Phân tích các yếu tố và chỉ tiêu quan trọng của một doanh nghiệp.
 • Phân tích SWOT thực tế.
 • Cách phân tích đánh giá nhanh để lựa chọn một doanh nghiệp.

Buổi 7: Phân tích kỹ thuật

 • Tổng quan về PTKT.
 • Hướng dẫn cơ bản các phần mềm PTKT.
 • Nền tảng của PTKT.
 • Một số công cụ cơ bản trong PTKT.
 • Phân tích thực tế cổ phiếu bằng PTKT.

Buổi 8: Tham quan sàn giao dịch chứng khoán chuyên nghiệp

 • Tham quan sàn.
 • Cách đọc bảng điện tử.
 • Cách mở tài khoản giao dịch.
 • Các vấn đề khác về sàn giao dịch chứng khoán.

Đó là nội dung của lớp học đầu tư chứng khoán này, các nhà đầu tư quan tâm tới khóa học chứng khoán của trung tâm này có thể truy cập website “kss.edu.vn/dau-tu-chung-khoan-ung-dung” của trung tâm này để đăng ký khóa học chứng khoán này.

Đây chính là 2 lớp học đầu tư chứng khoán ở thành phố Hồ Chí Minh được các nhà đầu tư chứng khoán đánh giá rất cao. Tôi đảm bảo các bạn sẽ không lãng phí thời gian và tiền bạc tham gia vào các lớp học chứng khoán này. Ngoài ra các nhà đầu tư chứng khoán quan tâm tới các lớp học đầu tư chứng khoán của chúng tôi có thể liên hệ với chúng tôi hoặc truy cập website nududo.com của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *