Hướng dẫn cách sử dụng chuyên mục Tín hiệu mua/bán trên Dstock

Chuyên mục tín hiệu mua bán trên Dstock tổng hợp tất cả điểm mua/bán trong phần tín hiệu, bao gồm cả Admin khuyến nghị và Robot khuyến nghị.

Videos hướng dẫn cách sử dụng Tín hiệu mua/bán trên Dstock Bot

Nhà đầu tư cần lưu ý phần ghi chú của Tín hiệu mua bán như sau:

  • Lưu ý 1: Phần ghi chú ghi “BOT đánh giá” thì đây là điểm mua/bán do Robot đề xuất và khuyến nghị và chưa được Admin đưa ra đánh giá nên mua/bán hay không. Nhưng Nhà đầu tư vẫn có thể đưa ra quyết định mua nếu đạt các tiêu chí điểm mua như trong ảnh hoặc videos dưới đây:
cách sử dụng phần Tín hiệu mua bán trên robot chứng khoán Dstock
Cách sử dụng Tín hiệu mua bán trên robot chứng khoán Dstock

Videos Cách sử dụng Tín hiệu mua bán trên robot chứng khoán Dstock

  • Lưu ý 2: Phần ghi chú nếu được Admin đưa ra khuyến nghị mua/bán sẽ có dạng “MUA VOS (ADMIN)“/”BÁN VOS (ADMIN)“. Các cổ phiếu đạt theo tiêu chí mà ROBOT đề xuất ở trên hoặc có điểm mua/bán kỹ thuật thì chúng tôi cũng đưa ra khuyến nghị tới Nhà đầu tư.
Điểm mua bán được admin khuyến nghị trên robot chứng khoán dstock
Điểm mua bán được admin khuyến nghị trên robot chứng khoán dstock

Ngoài ra Nhà đầu tư cũng có thể tham khảo thêm hướng dẫn cách sử dụng Dstock tại đây. Hoặc xem thêm các videos dưới đây:

Videos các cổ phiếu hạng A trên Robot chứng khoán có xu hướng tăng rất mạnh

Videos Cách lựa chọn tổng điểm trên Robot chứng khoán Dstock

Videos cách Admin đưa ra khuyến nghị cho Nhà đầu tư

Videos các cổ phiếu có tổng điểm cao sẽ có khả năng chiến thằng gần như tuyệt đối?

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ cách sử dụng Robot chứng khoán Dstock, Nhà đầu tư tải app và cài đặt Dstock:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *