Cách sử dụng công cụ phòng vệ Hedging Tool của VPS

VPS chính thức cho ra mắt công cụ phòng vệ Hedging Tool, công cụ này giúp Nhà đầu tư phòng vệ khi thị trường xấu, công cụ Hedging Tool của VPS giống như bảo hiểm giúp nhà đầu tư hạn chế được thiệt hại thấp nhất có thể nếu tình trạng xấu diễn ra. Trong bài viết chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng công cụ phòng về Hedging Tool của VPS.

Videos cách sử dụng công cụ phòng vệ Hedging Tool của VPS

I. Giới thiệu về Hedging Tool của VPS

1. Hedging Tool của VPS là gì?

Hedging Tool (Công cụ phòng vệ) là tính năng giúp Nhà đầu tư tự động cài đặt nguyên tắc, tự động theo dõi, sinh lệnh giao dịch phái sinh để phòng ngừa rủi ro cho danh mục cổ phiếu đang nắm giữ. Hedging Tool là công cụ đóng vai trò như bảo hiểm giúp Nhà đầu tư hạn chế được thiệt hại thấp nhất có thể nếu tình trạng thị trường chứng khoán xấu diễn ra.

Công cụ phòng vệ Hedging Tool của VPS giảm thiểu rủi ro đầu tư
Công cụ phòng vệ Hedging Tool của VPS giảm thiểu rủi ro đầu tư

2. Công dụng Hedging Tool của VPS

Nhà đầu tư có thể sử dụng hợp đồng tương lai của chỉ số VN30 (Chứng khoán phái sinh) để phòng vệ danh mục cổ phiếu đang nắm giữ trước những biến động khó lường từ thị trường.

3. Đối tượng sử dụng Hedging Tool của VPS

Hedging Tool của VPS dành cho tất cả các Nhà đầu tư trên thị trường đã mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh tại VPS. Đặc biệt khi nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được sử dụng phần mềm Robot chứng khoán Dstock, sản phẩm này hỗ trợ báo tín hiệu mua/bán chính xác cao, giúp gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi đầu tư.

Hedging Tool là công cụ cần thiết của rất nhiều Nhà đầu tư dài hạn
Hedging Tool là công cụ cần thiết của rất nhiều Nhà đầu tư dài hạn

Hedging Tool thường được sử dụng cho nhóm nhà đầu tư:

 • Nhóm Nhà đầu tư dài hạn, nắm giữ cổ phiếu trong khoảng thời gian trên 1 năm và không thường xuyên mua/bán cổ phiếu, do đó để hạn chế ảnh hưởng của thị trường đến danh mục thì Nhà đầu tư này có thể tiến hành sử dụng công cụ Hedging Tool khi cảm thấy thị trường rủi ro.
 • Nhà đầu tư bị “kẹp hàng” không kịp bán khi cổ phiếu giảm rất nhanh, đang chịu mức lỗ lớn và không dám cắt lỗ, NĐT có thể Short phái sinh để hạn chế thiệt hại và chờ cho đến khi danh mục cơ sở hồi phục trở lại.

4. Ý nghĩa Hedging Tool của VPS

Nhà đầu tư không nên quá kỳ vọng có được lãi khi sử dụng công cụ phòng vệ Hedging Tool, vì công cụ này mang ý nghĩa lớn nhất là để bảo vệ danh mục đầu tư tránh khỏi những biến động giảm điềm lớn từ thị trường chứng khoán, do vậy nếu sử dụng công cụ này thì mức độ thiệt hại của danh mục cổ phiếu sẽ giảm thiểu đáng kể.

Bởi vì khoản lỗ cổ phiếu cơ sở đã được bù đắp bằng lệnh Short phòng vệ trên thị trường phái sinh. Nhiều Nhà đầu có danh mục cơ sở đã giảm sâu và lúc đó mới sử dụng công cụ phòng vệ Hedging Tool thì sẽ có rủi ro rất lớn là lỗ cả cơ sở và lỗ thêm phái sinh, bởi vì thị trường giảm sâu thì vẫn có những cú hồi phục, khi đó phái sinh Short thì Nhà đầu tư sẽ chỉ lỗ thêm.

Do vậy lời khuyên của chúng tôi Nhà đầu tư sử dụng công cụ phòng vệ Hedging Tool khi nhận thấy dấu hiệu rủi ro từ thị trường hoặc thị trường mới bắt đầu giảm điểm.

Hedging Tool sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho Nhà đầu tư
Hedging Tool sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho Nhà đầu tư

5. Giải thích thuật ngữ của Hedging Tools

 • Tài khoản được phòng vệ: là một trong các tài khoản  giao dịch cổ phiếu 1/3/6 tại VPS mà Nhà đầu tư lựa chọn để phòng vệ. 
 • Tỷ lệ phòng vệ: là tỷ lệ được dùng làm cơ sở tính toán kích hoạt các giao dịch khi thực hiện phòng vệ (Tỷ lệ phòng vệ= Sức mua tài khoản phái sinh/ Giá trị danh mục tài khoản cơ sở phòng vệ *100%) 
 • Giao dịch phòng vệ: là toàn bộ các giao dịch về tiền, lệnh hệ thống tự động thực hiện nhằm đảm bảo tỷ lệ phòng vệ theo yêu cầu của Nhà đầu tư. 
 • Tỷ lệ ký quỹ duy trì phòng vệ: là tỷ lệ ký quỹ VPS yêu cầu duy trì trên tài khoản được phòng vệ khi Nhà đầu tư thực hiện các giao dịch tiền, lệnh trên tài khoản được phòng vệ và tài khoản phái sinh. 
 • Hiệu quả phòng vệ: Hiệu quả phòng vệ được ghi nhận trên tài khoản phái sinh từ thời điểm kích hoạt phòng vệ gần nhất cho tới khi đóng phòng vệ thành công.

II. Nguyên tắc phòng vệ của Hedging Tool của VPS

 • Tại một thời điểm, Nhà đầu tư chỉ thực hiện phòng vệ cho duy nhất 1 tài khoản phòng vệ do Nhà đầu tư lựa chọn. 
 • Trường hợp tài khoản phái sinh của Khách hàng có lệnh chờ khớp, vị thế mở. Khách hàng cần hủy toàn bộ lệnh chờ khớp, đóng vị thế mở trước khi thực hiện kích hoạt phòng vệ. 
 • Tài khoản phòng vệ cần sở hữu danh mục cổ phiếu.
 • Tỷ lệ phòng vệ được Nhà đầu tư cài đặt đảm bảo không vượt quá tỷ lệ phòng vệ tối đa theo quy định của VPS. 
Hedging Tool của VPS được tích hợp trên nền tảng VPS Smartone
Hedging Tool của VPS được tích hợp trên nền tảng VPS Smartone
 • Khi kích hoạt phòng vệ, tỷ lệ phòng vệ đồng nghĩa với việc Nhà đầu tư yêu cầu VPS thực hiện một hoặc tất cả các giao dịch sau: Chuyển tiền từ tài khoản được phòng vệ sang tài khoản phái sinh, nộp ký quỹ lên VSD, và đặt lệnh giao dịch phái sinh. 
 • Lệnh phái sinh khi Nhà đầu tư sử dụng công cụ phòng vệ được mặc định là lệnh SHORT với giá MAK của Hợp đồng tương lai đáo hạn gần nhất. Khi đóng phòng vệ đồng nghĩa với việc Nhà đầu tư yêu cầu VPS thực hiện một hoặc tất cả các giao dịch sau: Đóng toàn bộ vị thế phái sinh đang mở với giá MAK, hủy toàn bộ lệnh chờ khớp, rút tiền ký quỹ trên VSD, chuyển tiền sang Tài khoản phòng vệ để Tài khoản phòng vệ đảm bảo tỷ lệ ký quỹ duy trì phòng vệ và đóng tính năng phòng vệ.
 • Trong thời gian xử lý đóng phòng vệ Nhà đầu tư không được đặt lệnh giao dịch phái sinh. Nhà đầu tư được chuyển tiền từ tài khoản phái sinh khi tài khoản phòng vệ cần đảm bảo tỷ lệ ký quỹ duy trì phòng vệ.

III. Cách sử dụng Hedging Tool của VPS

1. Kích hoạt phòng vệ

Sử dụng khi Nhà đầu tư muốn bảo vệ danh mục đầu tư cổ phiếu:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VPS SmartOne

Bước 2: Truy cập sản phẩm Cổ phiếu trên trang chủ ứng dụng VPS SmartOne, chọn Danh mục

Lựa chọn danh mục để kích hoạt Hedging Tool
Lựa chọn danh mục để kích hoạt Hedging Tool

Bước 3: 

 • Bấm vào thẻ Hedging Tool để sử dụng Công cụ phòng vệ, 
 • Lựa chọn tài khoản phòng vệ và bấm “Kích hoạt phòng vệ

Hoặc

 • Chọn “Mở rộng” tại màn hình Danh mục để thực hiện Kích hoạt phòng vệ nhanh. 
Lựa chọn danh mục để kích hoạt Hedging Tool
Lựa chọn danh mục để kích hoạt Hedging Tool

Bước 4: Trường hợp tài khoản phái sinh có lệnh chờ khớp/vị thế mở. Chọn xác nhận để hủy toàn bộ lệnh khớp/đóng vị thế mở. Sau khi tài khoản không còn lệnh chờ khớp/vị thế mở tiếp tục chọn Kích hoạt phòng vệ. 

Bước 5: Nhập tỷ lệ phòng vệ và xác nhận

Xác nhận hủy toàn bộ lệnh và nhập tỷ lệ phòng vệ Hedging Tool của VPS
Xác nhận hủy toàn bộ lệnh và nhập tỷ lệ phòng vệ Hedging Tool của VPS

Bước 6: Theo dõi trạng thái phòng vệ 

 • Sau khi Xác nhận phòng vệ trạng thái phòng vệ ngay lập tức được chuyển sang “Chờ kích hoạt“.
 • Sau khi Kích hoạt phòng vệ thành công trạng thái phòng vệ được chuyển sang “Đã  kích hoạt“.

Bước 7: Theo dõi trạng thái trạng thái lệnh phái sinh phòng vệ tại sổ lệnh giao dịch phái sinh 

Theo dõi trạng thái phòng vệ Hedging Tool
Theo dõi trạng thái phòng vệ Hedging Tool

2. Đóng phòng vệ

Sử dụng khi Nhà đầu tư muốn dừng công cụ bảo vệ danh mục đầu tư cổ phiếu:

Bước 1: Chọn “Đóng phòng vệtại màn hình Hedging Tool.

Bước 2: Chọn “Đóng phòng vệ

Bước 3: Kiểm tra thông tin và xác nhận với các giao dịch sẽ thực hiện.

Bước 4: Theo dõi trạng thái đóng phòng vệ tại màn hình trang chủ của Hedging Tool

Đóng phòng vệ Hedging Tool và theo dõi lịch sử
Đóng phòng vệ Hedging Tool và theo dõi lịch sử

3. Tra cứu lịch sử thay đổi phòng vệ

Truy cập Hedging Tool, chọn “Lịch sử” và các trường lọc theo nhu cầu tra cứu. Nhà đầu tư xem hình minh họa ở trên.

IV. Cảnh báo rủi ro khi sử dụng Hedging Tool của VPS

VPS cung cấp công cụ tự động hỗ trợ Nhà đầu tư và không có nghĩa vụ bảo đảm hiệu quả hay các rủi ro phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư của Nhà đầu tư. 

Công cụ cung cấp các số liệu tính toán và nguyên tắc thực hiện của phòng vệ. Nhà đầu tư sử dụng đồng nghĩa với việc đồng ý với số liệu và nguyên tắc của sản phẩm. 

Rủi ro khi sử dụng Hedging Tool của VPS
Rủi ro khi sử dụng Hedging Tool của VPS

VPS có quyền thực hiện hoặc từ chối yêu cầu, giao dịch và không có trách nhiệm đảm bảo các rủi ro phát sinh khi giao dịch phòng vệ không  được thực hiện thành công do yếu tố thị trường, xử lý nghiệp vụ với các bên thứ ba, và rủi ro giao dịch trực tuyến. 

Nhà đầu tư quan tâm tới dịch vụ chứng khoán khác của chúng tôi như dữ liệu Forex cho Amibroker, phần mềm chứng khoán, robot chứng khoán, dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Code Amibroker, Youtube chứng khoán,… hãy truy cập website nududo.com hoặc hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *