Chứng chỉ quỹ là gì? cách mua chứng chỉ quỹ tại VPS như thế nào?

Chứng chỉ quỹ có thể đã rất quen thuộc với các nhà đầu tư có nhiều năm kinh nghiệm đầu tư nhưng lại rất lạ lẫm với những nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chứng khoán. Trong bài viết chúng tôi sẽ chia sẻ chứng chỉ quỹ là gì? cách mua chứng chỉ quỹ tại VPS như thế nào.

Videos chứng chỉ quỹ là gì? cách tham gia đầu tư chứng chỉ quỹ?

I. Chứng chỉ quỹ là gì?

1. Khái niệm chứng chỉ quỹ

Theo Luật Chứng khoán được phát hành năm 2019, định nghĩa chứng chỉ quỹ là gì được nêu rõ tại khoản 4 điều 4 như sau: “Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp trong quỹ đầu tư chứng khoán”.

Chứng chỉ quỹ là gì?
Chứng chỉ quỹ là gì?

2. Chức năng của chứng chỉ quỹ

Quỹ đầu tư chứng khoán được nêu trên có thể do một hoặc nhiều nhà đầu tư cùng góp vốn và thành lập. Mục đích của quỹ là để đầu tư vào các lĩnh vực tài chính như mua cổ phiếu, mua trái phiếu, mua tín phiếu, mua bất động sản…, giúp nhà đầu tư sinh lời và có lợi nhuận từ thị trường chứng khoán.

Các quỹ đầu tư này thường được quản lý bởi các công ty tài chính hoặc tổ chức tài chính có chức năng tương đồng. Để xác nhận lợi ích và hưởng các quyền lợi của bản thân trong quỹ đầu tư, nhà đầu tư bắt buộc phải mua chứng chỉ quỹ, sau khi đã góp vốn thành công.

Không chỉ cần hiểu chứng chỉ quỹ là gì? Nhà đầu tư còn cần chọn một nhà quản lý quỹ đầu tư uy tín và có chất lượng tốt để quản lỹ dòng tiền của bản thân cũng như nhận biết sự khác nhau giữa chứng chỉ quỹ và cổ phiếu.

Chức năng chính của chứng chỉ Quỹ ETF
Chức năng chính của chứng chỉ Quỹ

3. Phân loại quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định Việt Nam

Theo quy định hiện hành, quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam bao gồm cả mô hình không có tư cách pháp nhân (quỹ đầu tư chứng khoán) và mô hình có tư cách pháp nhân (công ty đầu tư chứng khoán) trong đó:

a) Quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm hai loại là quỹ thành viên và quỹ đại chúng

Quỹ thành viên là quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn không vượt quá 30 thành viên và chỉ bao gồm thành viên là pháp nhân.

Quỹ đại chúng là quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng. Quỹ đại chúng bao gồm các loại hình sau:

 • Quỹ đóng là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của các nhà đầu tư.
 • Quỹ mở là quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của các nhà đầu tư.
 • Quỹ đầu tư bất động sản (REITs) là một loại hình quỹ đóng, đầu tư Ai yếu vào bất động sản (tối thiểu 65% giá trị tài sản ròng của quỹ được đầu tư vào các bất động sản tại Việt Nam với mục đích cho thuê hoặc khai bác để thu lợi tức ổn định, hoặc cổ phiếu của công ty bất động sản). Quỹ đầu tư bất động sản được tổ chức, hoạt động dưới hình thức quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng hoặc dưới dạng công ty đầu tư chứng khoán đại chúng.
 • Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) là một loại hình quỹ mở, hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ REITs và chứng chỉ quỹ ETF được niêm yết và giao dịch trên SGDCK.
 • Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện là một dạng của quỹ đại chúng, được hình thành từ đóng góp của người tham gia quỹ và người sử dụng lao động với mục đích thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện và mục tiêu bổ sung thu nhập cho người tham gia quỹ khi đến tuổi về hưu dưới hình thức tài khoản hưu trí cá nhân, được đầu tư và tích lũy theo các quy định của pháp luật. Quỹ do doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí (doanh nghiệp thành lập hợp pháp tại Việt Nam được phép hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ hoặc quản lý quỹ đáp ứng điều kiện theo quy định) thành lập trên cơ sở hợp đồng ký kết với đối tượng tham gia đóng góp vào quỹ.
Phân loại quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam
Phân loại quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

b) Công ty đầu tư chứng khoán

Công ty đầu tư chứng khoán là loại hình công ty được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp để đầu tư chứng khoán, trong đó công ty chứng khoán có vốn tối thiểu là 50 tỷ đồng Việt Nam.

Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp Giấy phán thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán, giấy phép này đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Có thể hiểu công ty chứng khoán là một hình thức quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng (không có nghĩa vụ mua lại cổ phiếu đã phát hành trừ trường hợp hợp nhất, sát nhập doanh nghiệp), có tư cách pháp nhân và được tổ chức dưới dạng công ty cổ phần.

Công ty đầu tư chứng khoán có hai hình thức: công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ. Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng là công ty đầu tư chứng khoán chào bán cổ phiếu ra công chúng, trong khi đó công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ là công ty đầu tư chứng khoán có tối đa 99 cổ đông, trong đó thì giá trị vốn góp đầu tư của cổ đông tổ chức tối thiểu phải là ba tỷ đồng và của cá nhân tôi thiểu phải là một tỷ đồng.

Công ty đầu tư chứng khoán đại chúng phải ủy thác vốn cho một công ty quản lý quỹ trực tiếp quản lý. Công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ được tự quản lý vốn đầu tư hoặc ủy thác vốn cho một công ty quản lý quỹ khác quản lý.

4. Chọn nhà quản lý quỹ uy tín

Như đã nói ở trên, phần lớn các quỹ đầu tư hiện nay đều do các công ty quản lý quỹ trực tiếp điều hành.Mỗi công ty có những quy định riêng cho hoạt động của quỹ. Nếu nhà đầu tư muốn quá trình đầu tư của mình suôn sẻ và đạt hiệu quả cao thì yếu tố then chốt là chọn một nhà quản lý quỹ uy tín.

Để làm được điều này, chắc chắn, nhà đầu tư cần dành thời gian tìm hiểu, nắm bắt và so sánh đặc điểm của các quỹ đầu tư do các công ty quản lý khác nhau điều hành. Những yếu tố cần xem xét khi chọn nhà quản lý quỹ bao gồm:

 • Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ. Đây là thông số vô cùng quan trọng giúp các nhà đầu tư đánh giá hiệu quả hoạt động của quỹ
 • Điều lệ
 • Mục tiêu đầu tư
 • Kinh nghiệm của công ty quản lý quỹ
 • Ngân hàng giám sát
 • Tỷ lệ chi phí/thu nhập của quỹ đầu tư
Nhà đầu tư cần chọn quỹ quản lý thật cẩn thận
Nhà đầu tư cần chọn quỹ quản lý thật cẩn thận

5. Top 6 quỹ đầu tư mở uy tín tại Việt Nam

a. Chứng chỉ quỹ của Vndirect (VNDAF)

Qũy đầu tư VNDAF là chứng chỉ quỹ mở thuộc nhóm cổ phiếu VN30 có vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Quỹ này có bộ lọc về tiêu chí chặt chẽ và loại bỏ các cổ phiếu không có nền tảng phát triển, rủi ro lớn.

Ưu điểm quỹ đầu tư VNDAF là có thiết kế giúp nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội phân bổ tỷ trọng đầu tư theo cổ phiếu, với các cơ hội tăng trưởng vượt trội cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam.

b. Chứng chỉ quỹ của Techcombank (TCMF)

Chứng chỉ quỹ Techcombank là một trong các quỹ đầu tư trái phiếu TCMF, các nhà đầu tư sẽ có cơ hội góp vốn cùng với Techcombank để đầu tư các loại tài sản như: trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, để mang lại nguồn thu nhập ổn định dài lâu. Ưu điểm lớn nhất của chứng chỉ quỹ Techcombank là nhà đầu tư không cần số vốn quá lớn, thanh khoản linh hoạt, lợi nhuận ổn định, an toàn minh bạch.

c. Chứng chỉ quỹ của SSI (SSI-SCA)

Chứng chỉ quỹ của SSI có tên là quỹ đầu tư lợi thế cạnh tranh bền vững SSI (SSI-SCA) trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý quỹ SSI (SSIAM). Đây là một trong những quỹ công chúng dạng mở với giá trị đăng ký mua tối thiểu là hai triệu đồng và đặc biệt không có giới hạn thời gian hoạt động.

Chứng chỉ quỹ của SSI có mục tiêu là tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn, tạo ra thu nhập ổn định cho các nhà đầu tư bằng cách đầu tư vào cổ phiếu của các công ty có nhiều lợi thế cạnh tranh và thu nhập ổn định.

Các quỹ đầu tư mở tại Việt Nam
Các quỹ đầu tư mở tại Việt Nam

d. Chứng chỉ quỹ của VFM (VF1)

Quỹ đầu tư VFM (VF1) là quỹ đại chúng có tên gọi là quỹ đầu tư chứng khoán trực thuộc công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM).

Chứng chỉ quỹ VFM huy động nguồn vốn cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước. Quy mô số vốn ban đầu là 300 tỷ vào tháng 4/2004. 10 năm sau, VF1 chuyển đổi thành công từ quỹ đóng sang quỹ mở, đem lại lợi ích tối đa cho nhà đầu tư.

Quỹ đầu tư VFM với mục tiêu xây dựng danh mục đầu tư một cách đa dạng, cân đối, tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

e. Chứng chỉ quỹ của VCBF

Chứng chỉ quỹ VCBF là loại chứng chỉ được cấp từ quỹ mở VCBF và chỉ đầu tư vào các cổ phiếu, trái phiếu đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Giá của chứng chỉ quỹ VCBF được tính vào thứ 4 hàng tuần được thực hiện bởi ngân hàng Standard Chartered. Thông tin về giá và các báo cáo sẽ được công bố trực tiếp trên website và báo cáo trực tiếp với ủy ban chứng khoán nhà nước.

f. Chứng chỉ quỹ ETF

Quỹ hoán đổi danh mục ETF là quỹ đầu tư với mục đích mô phỏng tỷ suất sinh lới của cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa, các loại tài sản… Quỹ ETF được thiết kế dành cho một số lượng nhà đầu tư cùng nhau tham gia góp vốn. Giấy chứng nhận sở hữu của ETF được gọi là chứng chỉ quỹ ETF. Chứng chỉ quỹ ETF mang hai đặc điểm là:

 • Một cổ phiếu thông thường khi được niêm yết trên thị trường
 • Được mua/bán giao dịch trên sàn chứng khoán.

4. Ưu điểm và nhược điểm khi chọn mua chứng chỉ quỹ

Thị trường thì luôn biến động với rất nhiều hệ số lên xuống chóng mặt, điều này đòi hỏi nhà đầu tư trước khi tham gia thị trường hoặc có bất kỳ quyết định đầu tư nào, cần phải tìm hiểu thật kỹ không chỉ là về kiến thức mà còn ở tâm lý để sẵn sàng đối mặt với mọi thay đổi của thị trường.

Tham gia thị trường chứng khoán, góp vốn vào quỹ đầu tư, mua cổ phiếu… đều có thể sinh lãi hoặc khiến nhà đầu tư thua lỗ dù không mong muốn. Chọn đầu tư chứng chỉ quỹ cũng yêu cầu nhà đầu tư biết cách chấp nhận rủi ro như bất cứ kênh đầu tư nào.

Những ưu điểm và nhược điểm khi đầu tư chứng chỉ quỹ mà nhà đầu tư nên biết:

Ưu điểm Nhược điểm
 • Đầu tư chứng chỉ quỹ an toàn và ít rủi ro hơn so với chứng khoán
 • Chứng chỉ quỹ có tính thanh khoản hơn so với chứng khoán
 • Nhà đầu tư mất quyền chủ động với số vốn mà mình đã góp trong quỹ. Quyền quyết định giờ đây thuộc về công ty quản lý quỹ.
Kênh đầu tư quỹ mở giúp nhà đầu tư có thêm các kênh đầu tư
Kênh đầu tư quỹ mở giúp nhà đầu tư có thêm các kênh đầu tư

5. Phân biệt chứng chỉ quỹ và cổ phiếu

Chứng chỉ quỹ là kênh đầu tư an toàn hơn cổ phiếu

Chứng chỉ quỹ và cổ phiếu có điểm giống nhau khi đều là bằng chứng xác thực quyền sở hữu, quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư đối với phần vốn góp của bản thân. Ngoài điểm chung trên, chứng chỉ quỹ và cổ phiếu có những điểm khác nhau như:

 • Cổ phiếu là phương tiện của một doanh nghiệp hoặc tổ chức cần huy động vốn từ nhà đầu tư, trong khi chứng chỉ quỹ là phương tiện thành lập quỹ đầu tư chứng khoán.
 • Cổ phiếu mang lại quyền tự quyết và tự do quản lý cho nhà đầu tư, trong khi chứng chỉ quỹ thì không.
 • Đầu tư vào cổ phiếu có thể do nhà đầu tư tự quyết định, trong khi công ty quản lý quỹ sẽ giúp nhà đầu tư thực hiện các công việc đầu tư như mua cổ phiếu hoặc trái phiếu…
Đặc điểm Chững chỉ quỹ Cổ phiếu
Giống nhau
 • Là bằng chứng xác nhận quyền sở hữu, quyền hưởng lợi nhuận trên phần vốn đã góp.
 • Là hàng hóa được chuyển nhượng, mua bán giữa các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
Khác nhau Mục đích Dùng để huy động vốn thành lập một quỹ đầu tư cho một công ty cổ chứng khoán, sau đó thực hiện phần trong một lĩnh vực các hoạt động đầu tư tài chính(chứng khoán là chủ yếu). Dùng để huy động vốn cho một công ty cổ phần trong một lĩnh vực kinh doanh nào đó.
Quyết định đầu tư Công ty quản lý quỹ sẽ thay mặt nhà đầu tư thực hiện công việc nghiên cứu và phân tích rồi ra quyết định đầu tư. Nhà đầu tư phải tự mình nghiên cứu, phân tích và tự ra quyết định đầu tư
Quyền kiểm soát và điều hành công ty

Nhà đầu tư có quyền biểu quyết hay tham gia vào biểu quyết, bỏ phiếu, điều hành công ty. Mọi hoạt động điều hành giám sát hoạt động đều do công ty quản lý quỹ trực tiếp điều hành, kiểm soát.

Nhà đầu tư có các quyền biểu quyết, tham gia bỏ phiếu và điều hành giám sát các hoạt động của công ty.

II. Cách mua chứng chỉ quỹ tại VPS

Các quỹ quản lý do các công ty khác nhau điều hành. Do vậy, mỗi quỹ sẽ có các quy định khác nhau ở mặt điều lệ, cách thức tham gia hay giá trị mua tối thiểu. Nhìn chung, cách mua chứng chỉ quỹ tại công ty chứng khoán VPS cũng như mua cổ phiếu thông thường:

Bước 1: Mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ tại công ty quản lý quỹ hoặc mở tài khoản chứng khoán tại VPS (Lưu ý với nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán tại VPS sẽ được nhận robot chứng khoán Dstock và phần mềm cổ phiếu Dchart)

Bước 2: Chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán VPS để tiến hành mua/bán chứng chỉ quỹ.

Bước 3: Đặt lệnh mua/bán sau khi đã mở thành công tài khoản chứng khoán tại VPS:

 • Sau đó Nhà đầu tư tiến hành đăng nhập trang quản trị VPS Smartone hoặc đăng nhập VPS SmartOne trên điện thoại.
 • Click vào nút mua/bán để tiến hành đặt lệnh.
 • Tiếp theo điền mã của quỹ ETF cần mua, ví dụ trong hình là mua chứng chỉ quỹ E1VFVN30.
 • Điền khối lượng, giá mua, mã Pin đặt lệnh. Sau đó bấm đặt và xác thực lệnh mua/bán. Trên điện thoại cũng gần tương tự như vậy.
Cách mua chứng chỉ quỹ tại VPS
Cách mua chứng chỉ quỹ tại VPS

Bước 4: Theo dõi tài khoản trực tuyến thường xuyên trên VPS Smartone

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ về chứng chỉ quỹ là gì và mua chứng chỉ quỹ tại VPS. Hy vọng bài viết của chúng tôi hữu ích với nhà đầu tư, nhà đầu tư quan tâm tới dịch vụ chứng khoán như mở tài khoản chứng khoán, khóa học chứng khoán, phần mềm cập nhật dữ liệu chứng khoán cho Amibroker,… có thể truy cập website nududo.com hoặc liên hệ hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

1 những suy nghĩ trên “Chứng chỉ quỹ là gì? cách mua chứng chỉ quỹ tại VPS như thế nào?
 1. Pingback: [4 Tips] Hướng dẫn cách chơi chứng khoán tại VPS [từ A - Z]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *