Công ty niêm yết là gì? Ưu và nhược điểm công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán

Công ty niêm yết là công ty đại chúng đã có cổ phiếu được mua bán trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư cần biết công ty niêm yết là gì cũng như ưu và nhược điểm của công ty loại này? Tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

I. Công ty niêm yết là gì?

Công ty niêm yết là công ty đại chúng đã có cổ phiếu được niêm yết và mua bán công khai trên thị trường chứng khoán. Thông qua việc tự do mua bán cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC, quyền sở hữu của một công ty niêm yết được phân bổ cho các cổ đông đại chúng.

Công ty niêm yết là gì? niêm yết trên sàn chứng khoán để dễ dàng tăng vốn?
Công ty niêm yết là gì? niêm yết trên sàn chứng khoán để dễ dàng tăng vốn?

Do vậy, những cổ đông đã nắm giữ cổ phiếu của công ty được quyền hưởng các lợi ích và một phần tài sản của công ty. Đây là hình thức phát triển cao nhất của một công ty bởi công ty niêm yết phải được giám sát chặt chẽ từ Cơ quan quản lý Nhà nước.

Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản chứng khoán tại VPS gẵn mã giới thiệu 6327 hoặc K255 sẽ được chúng tôi hỗ trợ phần mềm robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart nhà đầu tư có thể tham khảo thêm tại đây.

II. Điều kiện để trở thành công ty niêm yết trên thị trường

Bên cạnh việc giải đáp Công ty niêm yết là gì, thì nhà đầu tư cũng cần hiểu về điều kiện để trở thành công ty niêm yết tại Việt Nam.

IPO đề cập đến quá trình một công ty tư nhân bắt đầu chào bán cổ phiếu ra công chúng trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu tiên. Trước khi IPO, một công ty được coi là tư nhân. Bắt đầu phát hành cổ phiếu ra công chúng thông qua IPO là rất quan trọng đối với một công ty vì hoạt động này cung cấp cho công ty một nguồn vốn để phát triển và mở rộng kinh doanh.

Để được niêm yết, các công ty phải đáp ứng các quy định được đề ra
Để được niêm yết, các công ty phải đáp ứng các quy định được đề ra

Để hoàn thành IPO, một công ty phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, bao gồm cả những quy định do các Cơ quan quản lý của sàn giao dịch chứng khoán nơi công ty mong muốn được niêm yết cổ phiếu của mình và những quy định do SSC đặt ra. Một công ty thường thuê một ngân hàng đầu tư để tiếp thị IPO, xác định giá cổ phiếu của mình và ấn định ngày phát hành cổ phiếu.

Khi một công ty tiến hành IPO, các nhà đầu tư hiện tại của công ty sẽ được thông báo và chi trả khoản phí bảo hiểm cổ phần như một cách thưởng cho nhà đầu tư khi trước đó họ đã đầu tư vào công ty.

Công ty niêm yết đồng nghĩa với việc được phép chào bán công khai cổ phiếu ra công chúng. Do đó, để trở thành công ty niêm yết, công ty đó phải đủ điều kiện phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Theo điều 12, Luật chứng khoán 2006 quy định về điều kiện phát hành chứng khoán ra công chúng như sau:

1. Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng bao gồm:

 1. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 2. Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;
 3. Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:

 1. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 2. Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán, không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên một năm;
 3. Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu công ty thông qua;
 4. Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
  Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán dễ dàng tăng nguồn vốn để kinh doanh
  Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán dễ dàng tăng nguồn vốn để kinh doanh

3. Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng bao gồm:

 1. Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu năm mươi tỷ đồng Việt Nam;
 2. Có phương án phát hành và phương án đầu tư số vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật này.

4. Chính phủ quy định điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng đối với doanh nghiệp:

Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển đổi thành công ty cổ phần, doanh nghiệp thành lập mới thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng hoặc công nghệ cao; chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác”.

Ngoài ra, Công ty đăng ký chào bán chứng khoán ra thị trường, phải đăng ký tại Ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định tại điều 13, Luật chứng khoán 2006.

Không phải công ty nào muốn niêm yết cổ phiếu trên thị trường đều được, tất cả các công ty muốn được niêm yết cổ phiếu trên thị trường đều phải tuân thủ các quy định chặt chẽ.

Hầu hết các công ty niêm yết đã từng là công ty tư nhân. Các công ty tư nhân thuộc sở hữu của những người sáng lập, ban quản lý hoặc một nhóm các nhà đầu tư cá nhân. Các công ty tư nhân không có bất kỳ yêu cầu báo cáo công khai nào. Nhưng để trở thành công ty niếm yết trên thị trường chứng khoán, công ty bắt buộc phải tuân thủ các yêu cầu báo cáo công khai khi đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào sau đây:

 • Bán chứng khoán trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO)
 • Cơ sở nhà đầu tư của công ty đạt đến một quy mô nhất định
 • Phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và Sàn giao dịch chứng khoán chấp thuận

Tìm hiểu về các thông tin liên quan tới công ty niêm yết là gì thì nhà đầu tư không nên bỏ qua các thông tin về ưu điểm và nhược điểm của công ty niêm yết.

III. Ưu điểm của các công ty niêm yết

Công ty niêm yết có những lợi thế nhất định so với công ty tư nhân. Cụ thể, các công ty niêm yết có quyền tiếp cận thị trường tài chính và có thể huy động vốn để mở rộng các dự án kinh doanh bằng cách bán cổ phiếu hoặc trái phiếu. Cổ phiếu là một tài sản chứng khoán đại diện cho quyền sở hữu một phần tương ứng của công ty.

Bán cổ phiếu cho phép những người sáng lập hoặc quản lý cấp trên của một công ty thanh lý một phần vốn chủ sở hữu của họ trong công ty. Trái phiếu công ty là một loại cho vay do một công ty phát hành để huy động vốn. Một nhà đầu tư mua trái phiếu công ty đang cho công ty vay tiền một cách hiệu quả để đổi lại một loạt các khoản thanh toán lãi suất. Trong một số trường hợp, các trái phiếu này cũng có thể giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Đối với một công ty để chuyển sang giao dịch công khai, công ty phải đạt được một mức độ thành công nhất định về quy mô hoạt động và tài chính. Vì vậy, có một số ảnh hưởng gắn liền với việc trở thành một công ty niêm yết công khai khi cổ phiếu của công ty được giao dịch trên một thị trường lớn như Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội.

Niêm yết trên thị trường giúp các công ty có nhiều nguồn lợi để phát triển
Niêm yết trên thị trường giúp các công ty có nhiều nguồn lợi để phát triển

IV. Nhược điểm của công ty niêm yết

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận thị trường vốn đại chúng cũng đi kèm với việc tăng cường giám sát theo quy định, các nghĩa vụ báo cáo tài chính và hành chính cũng như các quy định về quản trị công ty mà các công ty niêm yết phải tuân thủ.

Niêm yết chứng khoán cũng dẫn đến việc chủ sở hữu và những người sáng lập của công ty ít kiểm soát hơn. Ngoài ra, có những chi phí đáng kể để tiến hành IPO (chưa kể chi phí pháp lý, kế toán và tiếp thị liên tục để duy trì một công ty niêm yết).

Các công ty niêm yết phải đáp ứng các tiêu chuẩn báo cáo bắt buộc do Cơ quan Chính phủ quy định và phải liên tục nộp báo cáo cho SSC. SSC đặt ra các yêu cầu báo cáo nghiêm ngặt đối với các công ty niêm yết. Các yêu cầu này bao gồm việc công khai báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính hàng năm.

Các công ty cũng phải nộp báo cáo tài chính hàng quý và các báo cáo tình hình hiện tại để báo cáo khi xảy ra một số sự kiện nhất định, chẳng hạn như bầu giám đốc mới hoặc hoàn thành thương vụ mua lại. Ngoài ra, các cổ đông đủ điều kiện có quyền nhận các tài liệu và thông báo cụ thể về các hoạt động kinh doanh của công ty.

Cuối cùng, một khi công ty niêm yết, công ty phải chịu trách nhiệm trước các cổ đông của mình. Các cổ đông bầu ra một hội đồng quản trị thay mặt họ giám sát hoạt động của công ty. Hơn nữa, một số hoạt động nhất định – chẳng hạn như sáp nhập và mua lại; một số thay đổi và sửa đổi cấu trúc công ty… phải được đưa ra để nhận được sự chấp thuận của cổ đông. Điều này có nghĩa là cổ đông có thể kiểm soát nhiều quyết định của công ty một cách hiệu quả.

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu về công ty niêm yết là gì, những điều kiện để trở thành công ty niêm yết, hy vọng bài viết hữu ích với nhà đầu tư. Nhà đầu tư quan tâm tới các dịch vụ chứng khoán như mở tài khoản chứng khoán, khóa học chứng khoán, phần mềm cổ phiếu, dữ liệu Amibroker, dữ liệu Forex cho Amibroker, Youtube chứng khoán,… truy cập website nududo.com hoặc hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *