Cách sử dụng chức năng danh mục cổ phiếu theo dõi trên robot chứng khoán Dstock

Danh mục cổ phiếu theo dõi trên Robot chứng khoán Dstock giúp nhà đầu tư có thể theo dõi và nhận tin tức mua/bán của cổ phiếu đó trên phần mềm Dstock, nhà đầu tư cần lưu ý về cách sử dụng của chức năng này.

1. Tác dụng của chức năng danh mục cổ phiếu theo dõi

Chức năng này giúp nhà đầu tư chỉ nhận những thông báo về danh sách các cổ phiếu có trong danh mục theo dõi, thông thường nếu không có cổ phiếu nào trong danh sách này thì Nhà đầu tư sẽ nhận được hết các thông báo mua/bán từ tất cả các cổ phiếu. Chúng tôi vẫn khuyến khích nhà đầu tư nên để chế độ nhận toàn bộ thông báo.

2. Cách thiết lập danh mục cổ phiếu theo dõi

Để thiết lập danh mục cổ phiếu theo dõi Nhà đầu tư cần thực hiện theo các bước sau đây (Lưu ý trên App cũng tương tự như vậy):

  • Bước 1: Vào “Danh sách mã cổ phiếu” hoặc mục “Tín hiệu“.
  • Bước 2: Click vào biểu tượng Ngôi sao (Trái tim) là cổ phiếu sẽ có danh mục cổ phiếu theo dõi.
Cách thiết lập danh mục cổ phiếu theo dõi
Cách thiết lập danh mục cổ phiếu theo dõi

Để xóa bỏ cổ phiếu trong danh mục nhà đầu tư làm theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Vào “Danh mục cổ phiếu theo dõi
  • Bước 2: Click vào biểu tượng xóa cổ phiếu khỏi danh sách

Trên đây là các bước để thiết lập danh sách các mã cổ phiếu để theo dõi, nhà đầu tư chỉ cẩn làm theo đúng các bước ở trên là có thể thực hiện được. Nhà đầu tư có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline/Zalo 0372.095.129 hoặc trên kênh Youtube Chứng Khoán Là Gì.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *