Safy là gì? Hướng dẫn cách sử dụng Safy tại VPS

Kể từ ngày 05/05/2022, VPS chính thức ra mắt Safy – cộng đồng bảo trợ, chia sẻ và đồng hành cùng nhà đầu tư tại VPS. Trong bài viết chúng tôi sẽ chia sẻ về Safy là gì cách sử dụng Safy tại VPS?

Nhằm mang lại những giá trị vượt trội và bền vững cho khách hàng, đặc biệt trong giai đoạn thị trường đang có nhiều biến động, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) tiên phong giới thiệu cộng đồng bảo trợ – chia sẻ – đồng hành Safy, nơi mọi nhà đầu tư đều được an tâm và vững tin trước mọi quyết định đầu tư của mình.

Videos Safy là gì? Cách sử dụng Safy VPS

I. Giới thiệu Safy là gì?

1. Khái niệm Safy là gì?

Safy là cộng đồng bảo trợ, chia sẻ, đồng hành cùng nhà đầu tư tại VPS, lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam, trên siêu ứng dụng SmartOne.

2. Lợi ích mà Safy mang lại?

Nhà đầu tư sẽ được nhận một khoản chia sẻ tài chính từ cộng đồng trong những thời gian đầu tư không hiệu quả, với giá trị lên tới 20 lần số tiền tham gia Safy.

Với mức phí nhỏ chỉ từ 10,000VND cùng thời gian tham gia linh hoạt, Safy sẽ là một cộng đồng mang đến sự an tâm cho mỗi thành viên trong suốt hành trình đầu tư.

Safy là gì? cách sử dụng Safy tại VPS?
Safy là gì? cách sử dụng Safy tại VPS?

Nhà đầu tư Mở tài khoản chứng khoán tại VPS hoặc chuyển ID VPS sang 6327 hoặc K255 nhà đầu tư sẽ được sử dụng phần mềm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Các công cụ này sẽ giúp nhà đầu tư nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

2. Quy định sản phẩm Safy VPS

Quy định sản phẩm:

 • TK thanh toán giá trị tham gia: TK 1/3/6/8
 • TK nhận chia sẻ: 1/3/6
 • Kỳ chia sẻ: 1 tuần (từ thứ 2 – đến hết chủ nhật)
Quy định sản phẩm Safy VPS
Quy định sản phẩm Safy VPS

3. Nguyên tắc xác định giá trị chia sẻ trên Safy VPS

a. Thành viên được nhận chia sẻ

 • Hiệu quả đầu tư bị lỗ
 • Giá trị chứng khoán bình quân trong kỳ chia sẻ Giá trị Chứng khoán bình quân trong kỳ tối thiểu.
Nguyên tắc xác định giá trị chia sẻ trên Safy VPS
Nguyên tắc xác định giá trị chia sẻ trên Safy VPS

b. Giá trị được chia sẻ: được xác định trên cơ sở

 • Giá trị lỗ thực tế trong kỳ trên tiểu khoản đăng ký nhận chia sẻ
 • Giá trị chia sẻ tối đa theo quy định của nhóm Safy
 • Giá trị chia sẻ của cộng đồng chia cho các thành viên lỗ theo tỷ trọng tham gia

4. Nguyên tắc xác định hiệu quả đầu tư

Hiệu quả đầu tư trong kỳ = NAV cuối kỳ – NAV đầu kỳ + NAV chuyển ra trong kỳ – NAV chuyển vào trong kỳ

Trong đó:

 • NAV đầu kỳ/cuối kỳ bằng tổng giá trị tài sản (tiền mặt, chứng khoán, tiền bán chờ về), quyền chờ về và trừ đi các nghĩa vụ nợ, phí, khoản ứng trước của KH tính theo từng thời điểm tương ứng.
 • NAV chuyển ra/chuyển vào trong kỳ là các giao dịch chuyển/nhận các loại tài sản như tiền/chứng khoán/quyền giữa các tài khoản hoặc giữa các sản phẩm khác nhau tại

Ví dụ về Safy VPS:

 • Nhà đầu tư A dự kiến trong kỳ đầu tư tuần sau (09/05 – 15/05) sẽ đầu tư với tổng giá trị 1 tỷ đồng, mức lỗ dự kiến có thể chấp nhận được là 3% – tương đương 30 triệu đồng.
 • Tại tuần này (04/05-06/05), anh A tham gia Cộng đồng SAFY với giá trị là 2 triệu đồng. Tổng giá trị tham gia của tất cả các thành viên Cộng đồng SAFY cho kỳ chia sẻ này là 200 triệu đồng
 • Kết thúc kỳ đầu tư tuần từ (09/05 – 15/05), anh A bị lỗ thực tế là 25 triệu đồng. Tỷ lệ lỗ thực tế của các thành viên Cộng đồng SAFY là 10% (tức là có 90% giá trị tham gia của cộng đồng SAFY đến từ các thành viên có hiệu quả đầu tư có lãi trong kỳ). Mức chia sẻ từ cộng đồng SAFY mà anh A nhận được là 20 triệu – tương đương 80% giá trị đầu tư chưa hiệu quả

II. Hướng dẫn cách sử dụng Safy tại VPS

1. Cách sử dụng Safy và tham gia Safy VPS

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VPS SmartOne

Đăng nhập vào VPS Smartone để tham gia Safy
Đăng nhập vào VPS Smartone để tham gia Safy

Bước 2: Tham gia Safy một cách nhanh chóng tại một trong các màn hình sau:

 • Cách 1: Màn hình Trang chủ ứng dụng VPS SmartOne
 • Cách 2: Màn hình Danh mục
Cách thức tham gia Safy tại VPS
Cách thức tham gia Safy tại VPS
 • Cách 3: Màn hình sổ lệnh
 • Cách 4: Màn hình lãi lỗ đã thực hiện
 • Cách 5: Màn hình Trạng thái giao dịch
Các hình thức tham gia Safy VPS
Các hình thức tham gia Safy VPS

Bước 3: Lựa chọn nhóm Safy muốn tham gia

 • Chọn “Tham gia ngay” vào kỳ chia sẻ chưa tham gia lần nào
 • Chọn “Tham gia thêm” vào kỳ chia sẻ đã tham gia
Lựa chọn nhóm Safy VPS muốn tham gia
Lựa chọn nhóm Safy VPS muốn tham gia

Bước 4: Chọn tài khoản chuyển tiền

Lựa chọn tài khoản chuyển tiền Safy VPS
Lựa chọn tài khoản chuyển tiền Safy VPS

Bước 5: Chọn tài khoản nhận chia sẻ

Bước 6: Nhập số tiền tham gia

Bước 7: Kiểm tra thông tin và chọn Tiếp tục

Kiểm tra thông tin Safy VPS
Kiểm tra thông tin Safy VPS

Bước 8: Xác nhận thông tin

Bước 9: Nhập mã OTP theo phương thức xác thực đã đăng ký

Nhập OTP để tham gia Safy thành công
Nhập OTP để tham gia Safy thành công

Bước 10: Nhận thông báo Tham gia Cộng đồng Safy thành công

Nhận thông báo Tham gia Cộng đồng Safy thành công
Nhận thông báo Tham gia Cộng đồng Safy thành công

2. Tra cứu thông tin tham gia Safy

Nhà đầu tư tiến hành tra cứu thông tin tham gia Safy theo các bước dưới đây:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VPS SmartOne

Bước 2: Truy cập Safy

Bước 3: Chọn mục “Lịch sử” tại màn hình trang chủ Safy

Tra cứu thông tin tham gia Safy
Tra cứu thông tin tham gia Safy

Bước 4: Lựa chọn nhóm Safy muốn tra cứu hoặc sử dụng bộ lọc nhanh

Bước 5: Chọn “Chi tiết” để xem đầy đủ thông tin

3. Chia sẻ Safy tới bạn bè

Tại đây, nhà đầu tư có thể Chia sẻ thông tin tham gia Safy và mời bạn bè Tham gia thêm các nhóm Safy khác.

Bước 1: Chọn chia sẻ tại màn hình thông báo tham gia Safy thành công

Bước 2: Chọn kênh và người muốn chia sẻ

Bước 3: Chia sẻ

III. Câu hỏi thường gặp về Safy?

Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Safy tại VPS:

STT Câu hỏi Trả lời
1 Kỳ chia sẻ là gì? “Kỳ Chia Sẻ” là khoảng thời gian đánh giá hiệu quả đầu tư của thành viên tham gia Nhóm Safy được quy định trong từng Nhóm Safy.
2 Mức chia sẻ tối đa là gì? “Mức Chia Sẻ Tối Đa” là tỷ lệ Giá Trị Chia Sẻ cao nhất mà Cộng Đồng Safy đồng thuận chia sẻ cho các thành viên tham gia Nhóm Safy.
3 Hiệu quả đầu tư là gì? Hiệu quả đầu tư là giá trị lãi/lỗ của tài khoản phát sinh trong kỳ chia sẻ, được tính bằng công thức:

Hiệu quả đầu tư = NAV cuối kỳ – NAV đầu kỳ + NAV chuyển ra trong kỳ – NAV chuyển vào trong kỳ

4 Thế nào là đầu tư không hiệu quả và đầu tư có hiệu NĐT được xem là đầu tư không hiệu quả khi giá trị “Hiệu quả đầu tư” <0

NĐT được xem là đầu tư hiệu quả khi giá trị “Hiệu quả đầu tư” >= 0

5 Tôi có thể tham gia Safy bằng cách nào? Để tham gia Safy, NĐT thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VPS SmartOne

Bước 2: Tham gia Safy một cách nhanh chóng tại các màn hình sau:

 • Màn hình Trang chủ ứng dụng VPS SmartOne
 • Màn hình Danh mục
 • Màn hình Sổ lệnh
 • Màn hình Lãi lỗ đã thực hiện
 • Màn hình Trạng thái giao dịch
6 Tôi có thể tham gia Safy với số tiền tối thiểu là bao nhiêu? NĐT có thể dễ dàng tham gia Safy với giá trị chỉ từ 10,000 VND.
7 Tôi có thể tham gia Safy với số tiền tối đa là bao nhiêu? Safy không giới hạn tối đa số lần và số tiền tham gia của NĐT trong từng kỳ chia sẻ.
8 Khi nào tôi nhận được chia sẻ từ Safy? NĐT sẽ nhận được chia sẻ từ cộng đồng khi:

 • Đầu tư không hiệu quả trong kỳ chia sẻ, và
 • Giá trị chứng khoán bình quân trong kỳ chia sẻ ≥ Giá trị chứng khoán bình quân trong kỳ tối thiểu được quy định trong thỏa thuận.
9 Tôi có thể kiểm tra giá trị được chia sẻ tại mỗi kỳ ở đâu? Để kiểm tra giá trị được chia sẻ mỗi kỳ, NĐT thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tại màn hình Home Safy chọn Lịch sử
 • Bước 2: Chọn kỳ chia sẻ muốn kiểm tra giá trị chia sẻ
 • Bước 3: Xem chi tiết
10 Nếu tôi đầu tư có hiệu quả thì có được nhận chia sẻ từ cộng đồng không? NĐT sẽ được nhận một khoản chia sẻ tài chính từ cộng đồng chỉ trong những thời gian đầu tư không hiệu quả. Vì vậy, nếu NĐT có 1 kỳ đầu tư hiệu quả, NĐT sẽ không được nhận chia sẻ từ cộng đồng.
11 Cộng đồng có những ai? Có nhiều nhóm cộng đồng để lựa chọn không? Cộng đồng bao gồm những thành viên cùng tham gia một nhóm Safy. Hiện có nhiều cộng đồng để NĐT có thể lựa chọn.
12 Gia nhâp cộng đồng có cần xét duyệt không? Gia nhập từng lần hay 1 lần duy nhất? NĐT có thể tham gia cộng đồng từng lần hoặc một lần duy nhất mà không cần xét duyệt.
13 Tôi có thể chủ động xin ra khỏi cộng đồng khi chưa hết khoảng thời gian tham gia không? Khi đã tham gia cộng đồng, NĐT không được xin ra khỏi cộng đồng tại bất cứ thời điểm nào.
14 Phí thành viên tính như thế nào? Phí thành viên là phí vận hành và quản trị cộng đồng Safy, được tính theo từng lần tham gia.
15 Tại sao tôi đầu tư không hiệu quả mà không nhận được giá trị chia sẻ từ cộng đồng? NĐT sẽ nhận được chia sẻ từ cộng đồng khi:

 • Đầu tư không hiệu quả trong kỳ chia sẻ, và
 • Giá trị chứng khoán bình quân trong kỳ chia sẻ ≥ Giá trị chứng khoán bình quân trong kỳ tối thiểu được quy định trong thỏa thuận.

Nếu NĐT không đáp ứng 1 trong 2 điều kiện trên sẽ không được nhận giá trị chia sẻ.

16 Tôi sẽ được nhận chia sẻ sau bao lâu kể từ khi kết thúc kỳ tham gia? NĐT sẽ nhận được khoản chia sẻ từ cộng đồng không muộn hơn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kỳ chia sẻ đó.

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ Safy là gì? cách sử dụng Safy tại VPS?, nếu thấy hay và hữu ích, nhà đầu tư nhớ chia sẻ bài viết để ủng hộ chúng tôi. Nhà đầu tư xem thêm cách sử dụng chứng khoán VPS từ A- Z.

Nhà đầu tư quan tâm tới dịch vụ chứng khoán khác của chúng tôi như dữ liệu Forex cho Amibroker, phần mềm chứng khoán, robot chứng khoán, dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Code Amibroker, Youtube chứng khoán,… hãy truy cập website nududo.com hoặc hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

38 những suy nghĩ trên “Safy là gì? Hướng dẫn cách sử dụng Safy tại VPS
 1. Phạm Hồng Sơn nói:

  “Kết thúc kỳ đầu tư tuần từ (09/05 – 15/05), anh A bị lỗ thực tế là 25 triệu đồng. Tỷ lệ lỗ thực tế của các thành viên Cộng đồng SAFY là 10% (tức là có 90% giá trị tham gia của cộng đồng SAFY đến từ các thành viên có hiệu quả đầu tư có lãi trong kỳ). Mức chia sẻ từ cộng đồng SAFY mà anh A nhận được là 20 triệu – tương đương 80% giá trị đầu tư chưa hiệu quả”
  Cho mình hỏi vậy “Tỷ lệ lỗ thực tế của các thành viên Cộng đồng SAFY là 10%” Thì “Tỷ lệ lỗ” ở đây là tỷ lệ lỗ thực thế là % số người bị lỗ hay là trung bình % mỗi người lỗ bao nhiêu?

 2. Phan Quang Vũ nói:

  Mình đăng kí safi trên tiểu khoản 1. Nhưng lại sử dụng 2 tiểu khoản để đầu tư. Thì safi vẫn tính lãi lỗ trên tiểu khoản 1 hay là tính trên tổng nav của tài khoản. Và nếu lỗ bán hết cổ phiếu để giảm thiểu rủi RO thì còn đc tính safi nữa không?

 3. Dương nói:

  Trong 1 kì thăm gia là 1 tuần.Vậy sau khi kết thúc kì thì NDT có được nhận lại khoản tiền đã tham gia trong kì đó không? Ví dụ khi tham gia với số tiền là 1 triệu thì sau khi kết thúc thúc kì NDT được nhận lại 1 triệu đó ko để tiếp tục cho kì khác.

 4. .Thắng nói:

  Tôi đã tham gia safy từ 14/7 với số tiền là 50.000VNĐ. Tuy nhiên do chưa nắm rõ được cách thức và hậu quả của việc tham gia này, nên tôi “tham gia bừa” thôi.
  Đến hôm nay được 1 tuần, thì tôi nhận được thông tin tài khoản của tôi bị âm. Liệu tài khoản của tôi sau 1 tuần nữa có bị trừ tiếp không?
  Tôi hơi hoang mang và không hiểu gì luôn.
  Tôi xin hỏi vậy làm thế nào để “thoát” ra được khỏi vụ này?
  Xin cảm ơn ạ.

 5. Hồng Thu nói:

  Tôi ko hiểu hết nên đã đăng ký tham gia 10.000.000 đồng. Kỳ đó tôi ko lỗ vậy có phải tôi đã mất toàn bộ số tiền đó ko

 6. Pingback: [4 Tips] Hướng dẫn cách chơi chứng khoán tại VPS [từ A - Z]

 7. Lê tuấn anh nói:

  1. có được tham gia safy với tài khoản có cổ phiếu đang bị âm không hay phải tham gia safy với cổ phiếu mua mới tại thời điểm nạp tiền vào safy.

 8. Lê tuấn anh nói:

  safy bảo hiểm cho từng cổ phiếu hay cho cả tài khoản.
  giả sử tài khoản của tôi đầu 3 có nhiều mã đang bị âm. tôi muốn tham gia safy thì phải mua mới cổ phiếu tại thời điểm nạp tiền vào safy đúng không.
  nếu tôi tham gia safy mà không nạp tiền thì có bị tính phí hok.

 9. Trang nói:

  Xin hỏi, tôi muốn huỷ tham gia safy thì làm sao, tôi không có đăng ký tham gia nhưng do lỡ bấm vào khi nào k biết, bị trừ tiền hai tuần liên tiếp, giờ làm sao tắt ạ

 10. huy nói:

  trong kỳ tham gia là 1 tuần, vậy hết kỳ cổ phiếu đang âm, nhưng không bán vẫn giữ lại cổ phiếu, thì có được trả safy ko ad

 11. Xuân Lộc nói:

  Tuần trước mình ko biết vô tình nhấn vào safy. Tuy nhiên Tuần này mình không nhấn safy tại sao lại tự động gia hạn và thu phí. Mình muốn huỷ thi phải như thế nào

 12. Mayyyy nói:

  Anh ơi , nếu chỉ đơn giản là tham gia đăng ký kfy 1 tuần của safy ,không đầu tư hay mua bán chứng khoán thì có nhẫn được tiền lãi không ạ , hay chỉ là hết kỳ thì hoàn nguyên tiền đnăg ký

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *