Cách chuyển cổ phiếu sang tài khoản khác VPS và cách chuyển khoản nội bộ VPS

Nhà đầu tư chứng khoán khi mở tài khoản tại VPS sẽ có 4 tiểu khoản chứng khoán, việc chuyển cổ phiếu giữa các tiểu khoản là thường xuyên diễn ra. Trong bài viết sẽ hướng dẫn cách chuyển cổ phiếu sang tài khoản khác VPS và cách chuyển khoản nội bộ VPS.

Videos cách chuyển cổ phiếu sang tài khoản khác VPS

1. Cách chuyển cổ phiếu sang tài khoản khác VPS

Nhà đầu tư chuyển cổ phiếu sang tài khoản khác VPS, cách làm cũng rất đơn giản chỉ cần làm theo hai cách sau đây:

a. Cách chuyển cổ phiếu sang tài khoản VPS với website https://smartone.vps.com.vn

Bước 1: Đăng nhập vào website giao dịch của VPS Smartone.

Bước 2: Vào mục “Tiện ích” =>> “Chuyển chứng khoán

Cách chuyển cổ phiếu sang tài khoản VPS với giao diện website VPS Smartone
Cách chuyển cổ phiếu sang tài khoản VPS với giao diện website VPS Smartone

Bước 3: Chọn mục “Chuyển sang tài khoản“, nhà đầu tư chọn tài khoản muốn nhận cổ phiếu.

Bước 4: Chọn mục “Mã chứng khoán“, nhà đầu tư chọn mã chứng khoán sẽ ra đầy đủ khối lượng cổ phiếu để chuyển. Lưu ý phần “Trạng thái chứng khoán nhận” chọn “Out Room“. Lưu ý chuyển “Out Room” Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhà đầu tư xác nhận và thực hiện chuyển cổ phiếu.

Lưu ý chỉ chuyển được cổ phiếu sang tiểu khoản khác VPS khi cổ phiếu về tài khoản tức đủ T+3.

Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới hỗ trợ sẽ được sử dụng miễn phí phần mềm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích chứng khoán Dchart. Đây là hai sản phẩm sẽ giúp nhà đầu tư nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro với độ chính xác lên tới 99%.

b. Cách chuyển cổ phiếu sang tài khoản VPS với giao diện App điện thoại VPS Smartone

Bước 1: Đăng nhập vào app VPS Smartone.

Bước 2: Click vào mục “Cổ phiếu” sau đó chọn mục “Chuyển chứng khoán“.

Cách chuyển cổ phiếu sang tài khoản VPS với giao diện App điện thoại VPS Smartone
Cách chuyển cổ phiếu sang tài khoản VPS với giao diện App điện thoại VPS Smartone

Bước 3: Chọn tài khoản muốn nhận cổ phiếu và mã chứng khoán cần chuyển. Lưu ý chỉ chuyển được cổ phiếu sang tiểu khoản khác VPS khi cổ phiếu về tài khoản tức đủ T+3.

Cách chuyển cổ phiếu sang tiểu khoản VPS với giao diện App điện thoại VPS Smartone
Cách chuyển cổ phiếu sang tiểu khoản VPS với giao diện App điện thoại VPS Smartone

Bước 4: Chọn “Out Room” và nhập khối lượng yêu cầu chuyển. Và thực hiện chuyển cổ phiếu để hoàn tất chuyển cổ phiếu sang tiểu khoản khác của VPS.

Nhà đầu tư chưa biết hết các hình thức nộp tiền vào tài khoản chứng khoán VPS có thể xem thêm bài viết “Nộp tiền vào tài khoản chứng khoán VPS

2. Cách chuyển khoản nội bộ VPS

Để thực hiện chuyển khoản nội bộ VPS (chuyển tiền chứng khoán giữa các tài khoản của VPS) nhà đầu thực hiện theo các bước sau đây:

a. Cách chuyển khoản nội bộ VPS với website https://smartone.vps.com.vn/

Bước 1: Đăng nhập vào website giao dịch của VPS Smartone.

Bước 2: Click vào “Tiện ích” sau đó chọn “Chuyển tiền

Cách chuyển khoản nội bộ VPS với giao diện website VPS Smartone
Cách chuyển khoản nội bộ VPS với giao diện website VPS Smartone

Bước 3: Click chọn “Chuyển tiền trong VPS” =>> phần “Hình thức chuyển tiền” chọn “chuyển tiền thường” nếu nhà đầu tư cò tiền thịt (không dùng Margin}, còn với “chuyển tiền hạn mức” được sử dụng trong tài khoản Margin.

Bước 4: Chọn loại chuyển tiền, tại đây nhà đầu tư có hai sự lựa chọn là “Chuyển tiền cùng chủ tài khoản chứng khoán” và “Chuyển tiền khác chủ tài khoản chứng khoán“, nhà đầu tư chuyển tiền giữa các tài khoản nội bộ của VPS (tiểu khoản 1, 3, 6, 8) thì chọn “Chuyển tiền cùng chủ tài khoản chứng khoán“. Với chuyển khác chủ tài khoản chứng khoàn thì tài khoản nhận cũng phải mở tại VPS.

Bước 5: Nhập thông tin tài khoản muốn nhận, số tiền chuyển, nội dung chuyển tiền. Sau đó thực hiện xác nhận và chuyển khoản nội bộ VPS.

b. Cách chuyển khoản nội bộ VPS với giao diện App điện thoại VPS Smartone

Bước 1: Đăng nhập vào app VPS Smartone.

Cách chuyển khoản nội bộ VPS với giao diện App điện thoại VPS Smartone
Cách chuyển khoản nội bộ VPS với giao diện App điện thoại VPS Smartone

Bước 2: Chọn mục “Giao dịch tiền” sau đó chọn “Chuyển tiền” =>> chọn “Trong VPS“.

Cách chuyển khoản nội bộ tại VPS
Cách chuyển khoản nội bộ tại VPS

Bước 3: Nhà đầu tư có hai sự lựa chọn là “Chuyển tiền cùng chủ tài khoản chứng khoán” và “Chuyển tiền khác chủ tài khoản chứng khoán“, nhà đầu tư chuyển tiền giữa các tài khoản nội bộ của VPS (tiểu khoản 1, 3, 6, 8) thì chọn “Chuyển tiền cùng chủ tài khoản chứng khoán“. Với chuyển khác chủ tài khoản chứng khoàn thì tài khoản nhận cũng phải mở tại VPS.

Lựa chọn hình thức chuyển tiền nội bộ trong VPS
Lựa chọn hình thức chuyển tiền nội bộ trong VPS

Bước 4: Phần “Hình thức chuyển tiền” chọn “chuyển tiền thường” nếu nhà đầu tư cò tiền thịt (không dùng Margin}, còn với “chuyển tiền hạn mức” được sử dụng trong tài khoản Margin.

Điền đầy đủ thông tin cần thiết để chuyển tiền nội bộ trong VPS
Điền đầy đủ thông tin cần thiết để chuyển tiền nội bộ trong VPS

Bước 5: Nhập thông tin tài khoản muốn nhận, số tiền chuyển, nội dung chuyển tiền. Sau đó thực hiện xác nhận và chuyển khoản chứng khoán nội bộ của VPS.

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn cách chuyển cổ phiếu sang tài khoản khác VPS và hướng dẫn cách chuyển khoản nội bộ VPS, hy vọng bài viết cung cấp những thông tin hữu ích cho nhà đầu tư chứng khoán.

Nhà đầu tư quan tâm tới dịch vụ chứng khoán như phần mềm chứng khoán, code Amibroker, khóa học chứng khoán, phần mềm chứng khoán, dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Youtube chứng khoán… Truy cập website nududo.com hoặc hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

1 những suy nghĩ trên “Cách chuyển cổ phiếu sang tài khoản khác VPS và cách chuyển khoản nội bộ VPS
  1. Pingback: [4 Tips] Hướng dẫn cách chơi chứng khoán tại VPS [từ A - Z]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *