Cách sử dụng công cụ khuyến nghị Financial Intelligence Tool (FIT) của VPS

Đội ngũ e-Broker của Công ty Chứng khoán VPS (VPS) dã cho ra mắt bộ công cụ khuyến nghị (Financial Intelligence Tool – FIT) giúp Nhà đầu tư chủ động phân tích đầu tư. Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng công cụ khuyến nghị FIT của VPS.

Videos hướng dẫn cách sử dụng công cụ khuyến nghị FIT của VPS

I. Giới thiệu công cụ khuyến nghị FIT của VPS

1. Giới thiệu về FIT

Công cụ khuyến nghị FIT là bộ công cụ tư được phát triển bởi đội ngũ VPS E-Broker, nhằm hỗ trợ ra quyết định đầu tư chứng khoán. Bộ công cụ được xây dựng và hệ thống hóa dựa trên chiến lược đầu tư theo dấu dòng tiền thông minh, kết hợp các tiêu chí phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, mang đến cho nhà đầu tư góc nhìn đầy đủ về thị trường, tổng quan nhóm ngành, cổ phiếu, phái sinh và  chứng quyền.

Giới thiệu công cụ khuyến nghị FIT của VPS
Giới thiệu công cụ khuyến nghị FIT của VPS

Công cụ FIT sẽ cho nhà đầu tư thấy được toàn cảnh sức mạnh thị trường với 2 thang đo chính: xác suất thành công và mức sinh lời/lỗ được tính của tất cả các cổ phiếu trên thị trường trong vòng 5 phiên giao dịch gần nhất. Công cụ FIT của VPS được hiểu như là một Robot chứng khoán giúp Nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro đầu tư.

2. Tính năng nổi bật của FIT

Bộ công cụ được xây dựng và hệ thống hóa dựa trên chiến lược đầu tư theo dấu dòng tiền thông minh, kết hợp các tiêu chí phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, mang đến cho Nhà đầu tư góc nhìn đầy đủ về thị trường chung, tổng quan từng nhóm ngành, danh mục CỔ PHIẾU, PHÁI SINH, CHỨNG QUYỀN:
 • Sức mạnh thị trường: Là chỉ báo tâm lý của số đông nhà đầu tư trên thị trường với 2 thang đo chính là xác suất thành công và % lãi/lỗ được tính của tất cả các cổ phiếu trên thị trường trong vòng 5 phiên giao dịch gần nhất.
 • Danh mục khuyến nghị mua: Là danh mục tổng hợp các cổ phiếu có trạng thái tốt nhất trên thị trường, các danh mục được phân loại theo từng phương pháp khác nhau để phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng nhà đầu tư.
 • Tạo lập danh mục: Tạo lập danh mục được xây dựng trên 9 tiêu chí khác nhau để lựa chọn cổ phiếu theo phong cách và khẩu vị rủi ro của từng nhà đầu tư.
 • Tra cứu cổ phiếu: Bảng các tiêu chí thể hiện trạng thái của cổ phiếu được tra cứu, từ đây nhà đầu tư có thể đánh giá được cổ phiếu này đang tốt hay xấu hay cần cải thiện tiêu chí gì để có thể mở vị thế mua.
Tính năng Cổ phiếu Phái sinh Chứng quyền
Xác định tâm lý thị trường để  dự báo vùng đỉnh/đáy x x x
Danh mục khuyến nghị x x x
Tạo lập danh mục x x
Tra cứu  x x

3. Yêu cầu để sử dụng công cụ khuyến nghị FIT

Để sử dụng được công cụ khuyến nghị FIT của VPS, Nhà đầu tư cần mở tài khoản chứng khoán VPS. Đặc biệt khi nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được sử dụng phần mềm Robot chứng khoán Dstock, sản phẩm này hỗ trợ báo tín hiệu mua/bán chính xác cao, giúp gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi đầu tư.

II. Cách sử dụng công cụ khuyến nghị FIT của VPS

1. Cổ phiếu

a. Sức mạnh thị trường trong công cụ khuyến nghị Fit

Là chỉ báo tâm lý của số đông nhà đầu tư trên thị trường với 2 thang đo chính là xác suất thành công và % lãi/lỗ được tính của tất cả các cổ phiếu trên thị trường trong vòng 5 phiên giao dịch gần nhất. Có 3 trạng thái sức mạnh thị trường: 

 • Trạng thái mạnh dần: là khi xác suất sinh lời của thị trường nằm trên đường trung bình 10 ngày và mức sinh lời đạt mức dương. 
 • Trạng thái chờ xác nhận: là khi thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện xác suất sinh lời của thị trường nằm trên đường trung bình 10 ngày hoặc mức sinh lời đạt mức dương. 
 • Trạng thái yếu dần: là khi xác suất sinh lời của thị trường nằm dưới đường trung bình 10 ngày và mức sinh lời đạt mức âm. 

Hiểu về các thang đo trong sức mạnh thị trường:

Xác suất thành công:

Được thống kê dựa trên tỷ lệ thành công của các cổ phiếu trên thị trường  trong vòng 5 phiên gần nhất, cổ phiếu có thanh khoản càng cao thì mức độ tác động đến chỉ số này càng lớn. 

 • Chỉ số này vận động trên mức 70%  nghĩa là tâm lý nhà đầu tư đang hưng phấn, đây được xem là vùng  đỉnh tâm lý và thị trường chung có  khả năng đảo chiều xu hướng tăng. Nhà đầu tư nên hạn chế giải ngân  trong vùng này. 
 • Chỉ số này vận động dưới mức 30% nghĩa là tâm lý nhà đầu tư  đang bi quan, đây được xem là  vùng đáy tâm lý và thị trường chung có khả năng đảo chiều xu  hướng giảm. Nhà đầu tư có thể bắt  đầu giải ngân trong vùng này.
Cách sử dụng công cụ khuyến nghị FIT của VPS hiệu quả
Cách sử dụng công cụ khuyến nghị FIT của VPS hiệu quả

Mức sinh lời/lỗ:

Được thống kê dựa trên mức tăng/giảm giá của tất cả các cổ phiếu trên thị trường trong vòng 5 phiên gần nhất, cổ phiếu có thanh khoản càng cao thì mức độ tác động đến chỉ số này càng lớn. 

 • Nếu mức sinh lời đang là dương, tức là việc giải ngân trong ngắn hạn đang cho kết quả tích cực, mặt bằng  chung của các cổ phiếu đang tăng giá, môi trường đầu tư lúc này đang thuận lợi. Trường hợp trong vòng 5 phiên mà mặt bằng chung các cổ phiếu cho mức sinh lời lớn hơn 5% thì lúc này rủi ro thị trường sẽ lớn hơn  bởi nhà đầu tư đang bắt đầu có sự hưng phấn. Nếu mức sinh lời đang là âm, tức là việc giải ngân trong  ngắn hạn đang cho kết quả tiêu cực, mặt bằng chung của các cổ phiếu đang giảm giá, môi trường đầu tư  lúc này đang không thuận lợi. Trường hợp trong vòng 5 phiên mà mặt bằng chung các cổ phiếu cho mức lỗ  trên mức -5% (<-5%) thì lúc này rủi ro thị trường sẽ khá thấp bởi nhà đầu tư đang bắt đầu có sự bi quan  cùng cực.

Đâu là “thời điểm vàng” để đầu tư? 

 • Giai đoạn được xem là lý tưởng nhất để đầu tư là khi trạng thái sức mạnh thị trường ở mức Mạnh Dần với xác suất lãi đang ở vùng Đáy hoặc Trung tính tâm lý và mức sinh lời ở trong vùng dương 0-5%. 
 • Giai đoạn được xem là nguy hiểm nhất là khi trạng thái sức mạnh thị trường ở mức Yếu dần với xác suất lãi đang ở vùng Đỉnh hoặc Trung tính tâm lý và mức sinh lời ở trong vùng âm 0-5%.

b. Danh mục khuyến nghị mua

Là danh mục tổng hợp các cổ phiếu có trạng thái tốt nhất trên thị trường, các danh mục được phân loại theo từng phương pháp khác nhau để phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng nhà đầu tư. 

Phần danh mục khuyến nghị bao gồm 10 danh mục khuyến nghị nhỏ, trong đó có 8 danh mục khuyến nghị ngắn  hạn (< 3 tháng) và 2 danh mục khuyến nghị trung-dài hạn (> 3 tháng).

Danh mục khuyến nghị mua của công cụ FIT
Danh mục khuyến nghị mua của công cụ khuyến nghị FIT

Các danh mục khuyến nghị:

 • Danh mục đà tăng mạnh phá đỉnh (Break đỉnh) 

Là tập hợp các cổ phiếu có dòng tiền mua gom mạnh nhất thị trường và có tín hiệu bứt phá đỉnh  trong 1 tuần hoặc 1 tháng hoặc 1 quý gần nhất. Cổ phiếu break đỉnh là tín hiệu xác nhận giá mở  sóng tăng mạnh. Danh mục này thích hợp cho giao dịch ngắn hạn. 

Danh mục đà tăng mạnh phá đỉnh của công cụ FIT
Danh mục đà tăng mạnh phá đỉnh của công cụ khuyến nghị FIT
 • Danh mục nền giá tích lũy ổn định 

Là tập hợp các cổ phiếu có nền giá tích lũy chặt chẽ trong vòng 1 tháng gần đây. Nền giá tích lũy ổn định giúp khả năng quản trị rủi ro tốt hơn. Danh mục này thích hợp cho mua gom cho tầm nhìn trung-dài hạn. 

Danh mục nền giá tích lũy ổn định của công cụ khuyến nghị FIT
Danh mục nền giá tích lũy ổn định của công cụ khuyến nghị FIT
 • Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa lớn

Là tập hợp các cổ phiếu thuộc trong 10% có vốn hóa cao nhất và có dòng tiền mua gom mạnh nhất thị trường. Đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa lớn thì sẽ hạn chế được rủi ro doanh nghiệp và rủi ro thanh khoản. 

Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa lớn của công cụ khuyến nghị FIT
Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa lớn của công cụ khuyến nghị FIT
 • Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa vừa 

Là tập hợp các cổ phiếu thuộc trong 20% có vốn hóa cao tiếp theo sau vốn hóa lớn và có dòng tiền mua gom mạnh nhất thị trường. Đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa vừa nhà đầu tư thường kỳ vọng có thể kiếm được lợi nhuận cao do những doanh nghiệp này dễ có đột biến trong kết quả kinh doanh. 

Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa vừa của công cụ khuyến nghị FIT
Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa vừa của công cụ khuyến nghị FIT
 • Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa nhỏ

Là tập hợp các cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa còn lại và có dòng tiền mua gom mạnh nhất thị trường. Đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, nhà đầu tư thường kỳ vọng có thể kiếm được lợi nhuận rất cao do kết quả kinh doanh của các cổ phiếu này có thể có những đột biến rất lớn. 

Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa nhỏ của công cụ khuyến nghị FIT
Danh mục đà tăng mạnh có vốn hóa nhỏ của công cụ khuyến nghị FIT
 • Danh mục đà tăng mạnh có định giá rẻ

Là tập hợp các cổ phiếu có dòng tiền mua gom mạnh nhất thị trường và có các chỉ số định giá P/E và P/B thuộc nhóm thấp nhất so với các cổ phiếu khác. Mua cổ phiếu định giá rẻ kết hợp theo sóng ngành sẽ cho mức sinh lời tốt hơn. 

Danh mục đà tăng mạnh có định giá rẻ của công cụ khuyến nghị FIT
Danh mục đà tăng mạnh có định giá rẻ của công cụ khuyến nghị FIT
 • Danh mục đà tăng mạnh có tăng trưởng cao 

Là tập hợp các cổ phiếu có dòng tiền mua gom mạnh nhất thị trường và có các chỉ số tăng trưởng EPS và sinh lời ROE thuộc nhóm cao nhất so với các cổ phiếu khác. Cổ phiếu có tăng trưởng cao là chất xúc tác mạnh nhất giúp cổ phiếu tăng giá. 

Danh mục đà tăng mạnh có tăng trưởng cao của công cụ khuyến nghị FIT
Danh mục đà tăng mạnh có tăng trưởng cao của công cụ khuyến nghị FIT
 • Danh mục đà tăng mạnh có ngành dẫn dắt

Là tập hợp các cổ phiếu có dòng tiền mua gom mạnh nhất thị trường và nằm trong nhóm ngành dẫn dắt thị trường, tức ngành có đà tăng khỏe nhất thị trường. Cổ phiếu thường sẽ tăng giá mạnh nếu có sự đồng  thuận của các cổ phiếu cùng ngành. 

 • Danh mục định giá rẻ về vùng hấp dẫn 

Là tập hợp các cổ phiếu có định giá rẻ thuộc nhóm rẻ nhất thị trường và đang giảm giá mạnh trong 1 tháng gần đây khiến giá chiết khấu về vùng hấp dẫn. 

 • Danh mục tăng trưởng cao về vùng hấp dẫn

Là tập hợp các cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận thuộc nhóm cao nhất thị trường và đang giảm giá mạnh trong 1 tháng gần đây khiến giá chiết khấu về vùng hấp dẫn. 

 • Danh mục tổng hợp

Là tập hợp các cổ phiếu có định giá rẻ thuộc nhóm rẻ nhất thị trường và đang giảm giá mạnh trong 1 tháng gần đây khiến giá chiết khấu về vùng hấp dẫn. 

Thống kê hiệu quả danh mục khuyến nghị:

 • Thống kê xác suất lãi danh mục đã khuyến nghị sau T+10 ngày 

Xác suất lãi thể hiện khả năng thành công của danh mục hiện tại đang là bao nhiêu. Nếu xác suất lãi có xu hướng tăng dần từ vùng đáy tức là tâm lý của nhà đầu tư đang tích cực dần, cơ hội thành công lúc này sẽ lớn hơn so với khi xác suất lãi cao nhưng đang có xu hướng giảm dần. Số lượng cổ phiếu khuyến nghị nếu có xu hướng tăng dần từ mức thấp cũng là tín hiệu tốt. 

Thống kê xác suất lãi danh mục đã khuyến nghị sau 10 ngày trên công cụ khuyến nghị FIT 
Thống kê xác suất lãi danh mục đã khuyến nghị sau 10 ngày trên công cụ khuyến nghị FIT
 • Thống kê bình quân lãi/lỗ danh mục đã khuyến nghị sau T+10 ngày

Thống kê bình quân lãi/lỗ danh mục đã khuyến nghị thể hiện dòng tiền hiện tại đang hoạt động tích cực hay tiêu cực, mức sinh lời dương tức là dòng tiền đang hoạt động tích cực. Nếu mức sinh lời chuyển từ âm sang dương và có xu hướng tăng dần thì đó là tín hiệu tốt cho thấy dòng tiền đang được cải thiện tốt. 

Khi dòng tiền (mức sinh lời) và xác suất thành công tăng dần từ vùng thấp thì đó là sự kết hợp báo hiệu  hiệu quả đầu tư của danh mục khuyến nghị này đang tốt.

c. Tạo lập danh mục

Tạo lập danh mục được xây dựng trên 9 tiêu chí khác nhau để lựa chọn cổ phiếu theo phong cách và khẩu vị rủi ro của từng nhà đầu tư bao gồm: 

 • Sức mạnh A: thuộc nhóm 33,3% cổ phiếu có dòng tiền mạnh nhất thị trường. Tích lũy A: thuộc nhóm 33,3% cổ phiếu có tích lũy ổn định nhất thị trường. 
 • Giá trị A: thuộc nhóm 33,3% cổ phiếu có định giá rẻ nhất thị trường. 
 • Tăng trưởng A: thuộc nhóm 33,3% cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận cao nhất thị trường. Thanh khoản cao: thuộc nhóm 33,3% cổ phiếu có thanh khoản cao nhất thị trường. Vốn hóa lớn: thuộc nhóm 10% các cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường. 
 • Xác suất tăng giá ngắn hạn cao: cổ phiếu có đà tăng giá trong ngắn hạn khi đường trung bình 5 ngày trên đường trung bình 20 ngày. 
 • Lợi nhuận mục tiêu > 10%: trong 6 tháng gần nhất cổ phiếu này có sóng tăng ít nhất 10% tính  từ giá hiện tại. 
 • Phá đỉnh: cổ phiếu bứt phá qua đỉnh của 1 tuần hoặc 1 tháng hoặc 1 quý.

Ví dụ: nhà đầu tư có nhu cầu tìm cổ phiếu có dòng tiền mạnh, tích lũy tốt, tình hình kinh doanh có tăng trưởng, thanh khoản cao để dễ mua dễ bán, xác suất tăng giá cao và lợi nhuận tiềm năng trên 10%. Do đó, tiêu chí thiết lập trên công cụ sẽ như trên hình: 

Tạo lập danh mục trên công cụ khuyến nghị FIT
Tạo lập danh mục trên công cụ khuyến nghị FIT

d. Tra cứu 

Các tiêu chí: 

Bảng các tiêu chí thể hiện trạng thái của cổ phiếu được tra cứu, từ  đây nhà đầu tư có thể đánh giá được cổ phiếu này đang tốt hay xấu hay cần cải thiện tiêu chí gì để có thể mở vị thế mua. 

Ngoài ra, các tiêu chí khác cũng giúp nhà đầu tư có góc nhìn toàn diện hơn về trạng thái cổ phiếu như:  

 • Sức mạnh ngành: cho thấy cổ phiếu có thuộc nhóm ngành  hút dòng tiền mạnh nhất thị trường hay không? 
 • % tháng: cổ phiếu này tăng/giảm bao nhiêu % trong 1  tháng vừa qua.  
 • % năm: cổ phiếu này tăng/giảm bao nhiêu % trong 1 năm  vừa qua. 
 • Break: cổ phiếu có trạng thái bứt phá đỉnh hay không? Vốn hóa: cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn, vừa hay nhỏ? PE: giá thị trường trên thu nhập là bao nhiêu? 
 • ROE: tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu là bao nhiêu? 
 • Khối lượng, Giá trị giao dịch: thể hiện thanh khoản bình  quân trong vòng 20 phiên gần nhất. 
Tra cứu trên công cụ khuyến nghị FIT
Tra cứu trên công cụ khuyến nghị FIT

* Lưu ý: 

Công cụ không hiển thị kết quả tra cứu đối với các mã cổ phiếu có một trong các tiêu chí sau (để phòng ngừa  rủi ro cho KH): 

 • Thời gian giao dịch dưới 12 Tháng 
 • Tổng lợi nhuận 4 quý gần nhất âm 
 • Vốn chủ sở hữu âm 
 • Thanh khoản 1 ngày dưới 100 triệu

Danh mục khuyến nghị:  

Dùng để xác định cổ phiếu đang được khuyến nghị  trong nhóm danh mục nào trong 10 danh mục được khuyến nghị.

Khuyến nghị bao gồm 5 trạng thái: 

 • Mua: cổ phiếu có dòng tiền thuộc nhóm sức mạnh A và Tích lũy A 
 • Mua một phần: cổ phiếu chỉ có dòng  tiền thuộc nhóm sức mạnh A hoặc Tích  lũy A. 
 • Theo dõi: trạng thái cổ phiếu đang trung tính, chưa nên hành động gì. 
 • Bán một phần: cổ phiếu có dấu hiệu nguy hiểm khi mất đà tăng ngắn hạn  hoặc dòng tiền rất yếu.  
 • Bán: cổ phiếu đã mất đà tăng ngắn hạn, dòng tiền rất yếu và tích lũy kém. 

Bản đồ sức mạnh: 

Nhằm để xác định vùng hoạt động sức mạnh của cổ phiếu đang ở pha nào?

 • Pha Giảm mạnh: sức mạnh dòng tiền hiện tại của cổ phiếu đang yếu và 5 phiên trước đó trạng thái cũng ở mức yếu, cho thấy cổ phiếu này đang không nhận được sự quan tâm của dòng tiền trong 1 tuần gần đây. 
 • Pha Hồi phục: sức mạnh dòng tiền hiện tại của cổ phiếu được cải thiện dần lên mức cao, còn sức mạnh của 5 phiên trước vẫn ở mức yếu, cho thấy dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại ở cổ phiếu này. 
 • Pha Tăng mạnh: sức mạnh dòng tiền hiện tại đang ở mức cao và sức mạnh của 5 phiên trước cũng ở mức cao, cho thấy cổ phiếu đang này hút được dòng tiền tham gia mạnh mẽ trong 1 tuần gần đây. 
 • Pha Suy Yếu: sức mạnh dòng tiền hiện tại đang giảm dần nhưng sức mạnh của 5 phiên trước ở mức cao,  cho thấy dòng tiền đang có xu hướng rút ra ở cổ phiếu này.

2. Phái sinh

Là công cụ đo lường trạng thái sức mạnh chỉ số VN30 để dự đoán xu hướng và xây dựng kịch bản giao dịch có  xác suất thành công cao nhất. Công cụ được xây dựng dựa trên các tiêu chí: Đồ thị mô tả sức mạnh VN30, Đồ  thị mô tả sức mạnh cổ phiếu thuộc VN30, Thống kê xác suất lãi sau 5 phiên, Thống kê bình quân lãi sau 5 phiên và Khuyến nghị vị thế tiềm năng. 

Các tiêu chí: 

a. Danh mục đà tăng mạnh phá đỉnh (Break đỉnh)

Là thước đo để đánh giá trạng thái xu hướng thị trường và cũng là thước đo tâm lý của nhà đầu tư:

 • Mạnh dần: thị trường lúc này đang trong xu hướng tăng với xác suất thành công cao hơn mức trung bình 10 phiên và thị trường tạo ra mức sinh lời dương. 
 • Chờ xác nhận: thị trường lúc này chỉ có một trong hai chỉ tiêu có xác suất thành công cao hơn mức trung bình 10 phiên hoặc thị trường tạo ra mức sinh lời dương. 
 • Yếu dần: thị trường lúc này đang trong xu hướng giảm với xác suất thành công nhỏ hơn mức trung bình 10 phiên và thị trường tạo ra mức sinh lời âm. 

b. Đồ thị mô tả sức mạnh cổ phiếu thuộc VN30

Là thước đo để đánh giá xu hướng của các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất trong rổ VN30 để xem xét xu  hướng thị trường hiện tại có bền vững hay không, nếu trạng thái thị trường mạnh dần do lực đẩy từ  những cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thì độ bền vững của thị trường được đánh giá cao và ngược lại. 

Phái sinh trên công cụ khuyến nghị FIT của VPS
Phái sinh trên công cụ khuyến nghị FIT của VPS

c. Thống kế xác suất lãi sau 5 phiên

Để quan sát sức mạnh thị trường đang trong trạng thái hưng phấn hay bi quan. Nếu xác suất lãi cao  trên 70% nhưng có dấu hiệu suy yếu và cắt xuống đường trung bình 10 phiên thì đó là tín hiệu cảnh  báo rủi ro thị trường đang ở vùng đỉnh tâm lý, tương đương với vùng đỉnh ngắn hạn của thị trường. 

Nếu xác suất lãi thấp dưới 30% nhưng có dấu hiệu mạnh dần và cắt lên đường trung bình 10 phiên thì  đó là tín hiệu thị trường đang ở vùng đáy tâm lý, tương đương với vùng đáy ngắn hạn của thị trường. 

d. Thống kê bình quân lãi sau 5 phiên

Để quan sát thị trường hiện tại đang tạo ra mức sinh lời kỳ vọng dương hay âm. Nếu mức sinh lời là  dương thì đó là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang hoạt động tích cực, mức sinh lời dương càng cao  chứng tỏ dòng tiền càng mạnh.  

Nếu mức sinh lời là âm thì đó là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang hoạt động tiêu cực, mức sinh lời âm  càng lớn thì chứng tỏ dòng tiền càng yếu. 

e. Khuyến nghị

Bao gồm 3 trạng thái: 

 • Long: khi sức mạnh VN30 trong trạng thái Mạnh  Dần, chỉ số VN30 có xác suất tăng giá ngắn hạn cao  và giá mục tiêu cao hơn giá hiện tại của chỉ số  VN30. Nếu lúc này sức mạnh thị trường do sự dẫn  dắt của các cổ phiếu vốn hóa lớn và sức mạnh  VN30 hồi phục từ đáy tâm lý đi lên thì vị thế Long  càng đáng tin cậy. 
 • Short: khi sức mạnh VN30 trong trạng thái Yếu  Dần, chỉ số VN30 có xác suất tăng giá ngắn hạn  thấp và giá mục tiêu thấp hơn giá hiện tại của chỉ số  VN30. Nếu lúc này sức mạnh thị trường yếu dần do  lực bán mạnh từ các cổ phiếu vốn hóa lớn và sức  mạnh VN30 giảm dần từ đỉnh tâm lý đi xuống thì vị  thế Short đó càng đáng tin cậy. 
 • Theo dõi: lúc này chỉ số VN30 không thiết lập đầy  đủ các điều kiện về trạng thái sức mạnh, xác suất  tăng giá ngắn hạn và lợi nhuận mục tiêu. 

3. Chứng quyền 

DANH MỤC KHUYẾN NGHỊ MUA 

Là bảng thống kê khuyến nghị và hiệu quả khuyến nghị của danh mục chứng quyền. Để được thỏa  mãn vào trong danh mục chứng quyền thì phải thỏa mãn tiêu chí: lợi nhuận mục tiêu > 10%, sức  mạnh chứng khoán cơ sở ở mức A, xác suất tăng giá ngắn hạn của chứng khoán cơ sở ở mức cao.  

Các tiêu chí:  

a. Lợi nhuận mục tiêu 

Giá chứng quyền hiện tại cao hơn so với giá mục tiêu phải tối thiểu 10%, giá mục tiêu của  chứng quyền được tính bằng giá mục tiêu của chứng khoán cơ sở trừ đi giá hòa vốn của  chứng quyền. 

Chứng quyền trên công cụ khuyến nghị FIT của VPS
Chứng quyền trên công cụ khuyến nghị FIT của VPS

b. Sức mạnh chứng khoán cơ sở 

Thể hiện xu hướng sức mạnh dòng tiền của cổ phiếu. Nếu sức mạnh chứng khoán cơ sở  đang được đánh giá ở sức mạnh A thì đây là tín hiệu cho thấy cổ phiếu cơ sở đang có dòng  tiền mua gom khỏe trên nền tảng xu hướng giá đang tăng. 

c. Xác suất tăng giá ngắn hạn

Thể hiện xu hướng giá ngắn hạn của cổ phiếu. Xác suất tăng giá ngắn hạn cao là tín hiệu  cho thấy cổ phiếu đang có đà tăng ngắn hạn tốt và có khả năng mở sóng tăng. 

Thống kê xác suất có lãi thể hiện hiệu quả của danh mục đã khuyến nghị sau 10 phiên dựa  trên số lượng cổ phiếu đã khuyến nghị. 

Thống kê bình quân lãi/lỗ là thống kê mức sinh lời của danh mục khuyến nghị để xem thời  gian gần đây đầu tư vào chứng quyền có dễ sinh lời hay không?

4. Tuyên bố loại trừ trách nhiệm

Thông tin, nhận định được VPS đưa ra tại công cụ khuyến nghị FIT dựa trên nguồn tham khảo đáng tin  cậy. Tuy nhiên, VPS không đảm bảo về tính đầy đủ, chính xác đối với những nguồn thông tin đó. VPS  đưa ra nhận định, phân tích dựa trên cơ sở đánh giá cẩn thận, mang tính chủ quan của VPS và chỉ mang  tính chất tham khảo cho nhà Đầu tư. Không thông tin, nhận định nào mà VPS đưa ra.

Được hiểu là một  lời đề nghị thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan tới bất kỳ chứng khoán nào hoặc cho mục đích của  bất kỳ ai. VPS và các công ty con, nhân viên của VPS có thể có lợi ích trong việc đưa ra nhận định,  thông tin này. VPS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân được đề  cập.

VPS không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại hoặc bất kỳ khiếu nại nào phát sinh  từ hoặc liên quan đến việc nhà đầu tư sử dụng công cụ khuyến nghị FIT. VPS có thể thay đổi, xóa thông  tin trên vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo và cũng không có nghĩa vụ phải cập nhật  thường xuyên. 

VPS nghiêm cấm sao chép, sửa đổi, sử dụng hoặc xuất bản một phần hoặc toàn bộ thông tin nêu trên  dưới bất kỳ hình thức nào mà không được VPS đồng ý trước bằng văn bản.

Trên đây chúng tôi hướng dẫn cách sử dụng công cụ khuyến nghị FIT của VPS, hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho Nhà đầu tư, nếu thấy hay thì hãy chia sẻ bài viết tới cộng đồng chứng khoán giúp chúng tôi.

Nhà đầu tư quan tâm tới dịch vụ chứng khoán khác của chúng tôi như dữ liệu Forex cho Amibroker, phần mềm chứng khoán, robot chứng khoán, dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Code Amibroker, Youtube chứng khoán,… hãy truy cập website nududo.com hoặc hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *