Cách sử dụng danh sách Tín hiệu trên Robot chứng khoán Dstock

Danh sách tín hiệu trên phần mềm Robot chứng khoán Dstock giúp nhà đầu tư tìm kiếm được các tín hiệu mua/bán kỹ thuật được đẩy lên từ phần mềm phân tích chứng khoán Dchart, tại phần này chưa phải là khuyến nghị điểm Mua/bán, chủ yếu là giai đoạn lọc thô các mã cổ phiếu bắt đầu có tín hiệu Mua/bán. Do vậy khuyến cáo nhà đầu tư không dựa vào đây để ra quyết định Mua/bán.

1. Chức năng chính của danh sách Tín Hiệu

Danh sách Tín hiệu được chúng tôi lọc ra từ phần mềm phân tích Dchart, do vậy các điểm Mua/bán trên Dchart và Dstock là giống nhau, tại mục này chủ yếu dành cho Admin xử lý và Robot xử lý các tín hiệu mua bán. Nhà đầu tư có thể không cần quá quan tâm tới tín hiệu của chuyên mục này.

Cách sử dụng danh sách Tín hiệu trên Robot chứng khoán Dstock
Cách sử dụng danh sách Tín hiệu trên Robot chứng khoán Dstock

2. Cách sử dụng danh sách Tín hiệu

Tín hiệu tại đây được Bot chúng tôi xử lý và phân chia thành 02 tín hiệu Đỉnh đáy và Dòng tiền, Trong đó tín hiệu đỉnh đáy chính là kết quả lọc trên biểu đồ đỉnh đáy của Dchart và tín hiệu dòng tiền chính là kết quả lọc trên biểu đồ dòng tiền của Dchart, Nhà đầu tư sử dụng Dchart sẽ biết về các tín hiệu này.

Các tín hiệu đỉnh đáy có độ chính xác 80% trở lên sẽ được Robot phê duyệt lên mục Tạo đáy/Tạo đỉnh, tín hiệu dòng tiền có độ chính xác 85% sẽ được Robot phê duyệt lên Dòng tiền mua/Dòng tiền bán. Sau khi các tín hiệu này được Robot phê duyệt lên, Admin sẽ tiến hành đánh giá rồi đưa ra các khuyến nghị đầu tư.

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng Danh sách tín hiệu trên Robot chứng khoán Dstock, nhà đầu tư có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ: 0372095129 hoặc Youtube Chứng Khoán Là Gì.

1 những suy nghĩ trên “Cách sử dụng danh sách Tín hiệu trên Robot chứng khoán Dstock
  1. Pingback: [2 Tips] Cách sử dụng Khuyến nghị - Mã đang đóng trên Dstock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *