Cách sử dụng Khuyến nghị/Mã đang đóng trên Robot chứng khoán Dstock

Chuyên mục khuyến nghị là danh sách các cổ phiếu mà chúng tôi khuyến nghị, còn với chuyên mục mã đang đóng là danh sách các cổ phiếu đã được chốt lời và còn là kết quả giao dịch trên phần mềm Dstock. Chúng tôi chia sẻ cách sử dụng Khuyến nghị/Mã đang đóng trên Robot chứng khoán Dstock.

Videos Cách sử dụng khuyến nghị và mã đang đóng trên Dstock

1. Cách sử dụng Khuyến nghị trên Dstock

Mọi khuyến nghị của chúng tôi đều nằm trong danh mục Khuyến nghị, danh mục khuyến nghị sẽ được chia thành 7 nhóm khác nhau:

Cách sử dụng Khuyến nghị trên Dstock
Cách sử dụng Khuyến nghị trên Dstock
 • Phái sinh: Đây là mục chúng tôi sẽ đựa ra các khuyến nghị Long/Short phái sinh.
 • Admin khuyến nghị mua: Đây là danh mục được chúng tôi khuyến nghị thủ công và khuyến nghị từ Phương pháp SEPA và Canslim (Các cổ phiếu có tín hiệu SEPA hoặc Canslim sẽ được đẩy lên mục này).
 • Dòng tiền mua: Đây là kết quả khuyến nghị tín hiệu dòng tiền mua được phê duyệt lên từ mục “Tín hiệu” (Nhà đầu tư sử dụng Dchart xem sheet dòng tiền sẽ thấy cái tín hiệu đó). Các tín hiệu dòng tiền mua có độ chính xác 85% sẽ được phê duyệt lên dòng tiền mua. Sau đó hiển thị để Admin tiếp tục đánh giá: Có đưa ra quyết định khuyến nghị/không khuyến nghị.
 • Tạo đáy: Đây là kết quả khuyến nghị tín hiệu báo mua tạo đáy được phê duyệt lên từ mục tín hiệu (Nhà đầu tư sử dụng Dchart xem sheet đỉnh đáy sẽ thấy cái tín hiệu đó). Các tín hiệu tạo đáy có độ chính xác 80% sẽ được phê duyệt lên Tạo đáy. Sau đó hiển thị để Admin tiếp tục đánh giá: Có đưa ra quyết định khuyến nghị/không khuyến nghị.
 • Admin khuyến nghị bán: Đây là danh mục được chúng tôi khuyến nghị thủ công, chúng tôi sẽ đưa ra những cảnh báo bán (phục vụ Bán khống sau này).
 • Dòng tiền bán: Đây là kết quả khuyến nghị tín hiệu dòng tiền Báo bán được phê duyệt lên từ mục tín hiệu (Nhà đầu tư sử dụng Dchart xem sheet dòng tiền sẽ thấy cái tín hiệu đó). Các tín hiệu dòng tiền bán có độ chính xác 85% sẽ được phê duyệt lên dòng tiền bán. Sau đó hiển thị để Admin tiếp tục đánh giá: Có đưa ra quyết định khuyến nghị/không khuyến nghị.
 • Tạo đỉnh: Đây là kết quả khuyến nghị tín hiệu báo bán tạo đỉnh được phê duyệt lên từ mục tín hiệu (Nhà đầu tư sử dụng Dchart xem sheet đỉnh đáy sẽ thấy cái tín hiệu đó). Các tín hiệu tạo đỉnh có độ chính xác 80% sẽ được phê duyệt lên Tạo đỉnh. Sau đó hiển thị để Admin tiếp tục đánh giá: Có đưa ra quyết định khuyến nghị/không khuyến nghị.
Nhà đầu tư cần lưu ý tới mục quan sát và mục khuyến nghị trên Dstock
Nhà đầu tư cần lưu ý tới mục quan sát và mục khuyến nghị trên Dstock

Nhà đầu tư cần chú 02 điều sau đây:

 • Trong các mục khuyến nghị sẽ có 02 tab là “Khuyến nghị” và “Quan sát“, mục khuyến nghị là các khuyến nghị đang có của chúng tôi, còn mục quan sát là trạng thái đang nghiên cứu và không đưa ra khuyến nghị mua/bán.
 • Các cổ phiếu phần “Ghi chú” mà có dòng chữ “Admin chưa đánh giá“, Nhà đầu tư không nên mua/bán vì chúng tôi chưa đánh giá mua/bán các cổ phiếu đó. Do vậy cần lưu ý phần “Ghi chú“.

Videos Cách sử dụng Quan Sát trên Dstock

2. Cách sử dụng Mã đang đóng trên Dstock

Mã đang đóng là lịch sử và kết quả chốt lời các cổ phiếu nằm trong chuyên mục “Khuyến Nghị“, do đó tỷ lệ đúng sai của Dstock Nhà đầu tư cần xem tại “Mã đang đóng“:

 • Phái sinh: là kết quả chốt lời của chuyên mục khuyến nghị mua “Phái sinh
 • Admin khuyến nghị mua: là kết quả chốt lời của chuyên mục khuyến nghị mua “Admin khuyến nghị mua
 • Dòng tiền mua: là kết quả chốt lời của chuyên mục khuyến nghị mua “Dòng tiền mua
 • Tạo đáy: là kết quả chốt lời của chuyên mục khuyến nghị mua “Tạo đáy
 • Admin khuyến nghị bán: là kết quả chốt lời của chuyên mục khuyến nghị bán “Admin khuyến nghị bán
 • Dòng tiền bán: là kết quả chốt lời của chuyên mục khuyến nghị bán “Dòng tiền bán
 • Tạo đỉnh: là kết quả chốt lời của chuyên mục khuyến nghị bán “Tạo đỉnh
Cách sử dụng Mã đang đóng trên Dstock
Cách sử dụng Mã đang đóng trên Dstock

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng khuyến nghị và mã đang đóng trên Robot chứng khoán Dstock, nhà đầu tư có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ: 0372095129 hoặc Youtube Chứng Khoán Là Gì.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *