Lệnh ATC và Lệnh ATO trong chứng khoán là gì?

Hai lệnh ATC và lệnh ATO trong chứng khoán là lệnh mua hoặc bán cổ phiếu ở giá đóng cửa và giá mở cửa của phiên giao dịch chứng khoán. Nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh ATO, ATC để hưởng lợi từ loại lệnh này nếu biết cách sử dụng, hai lệnh này thường hay được sử dụng bởi các nhà đầu tư có NAV lớn, nhà đầu tư tổ chức… Trong bài viết chúng tôi sẽ giới thiệu về hai lệnh ATO và ATC.

I. Lệnh ATO trong chứng khoán là gì?

1. Khái niệm về lệnh ATO trong chứng khoán

Lệnh ATO trong chứng khoán là lệnh giao dịch chứng khoán (mua hoặc bán) được nhà đầu tư thực hiện tại giá mở cửa của phiên giao dịch. Nếu lệnh ATO không thể được thực hiện khi mở cửa thị trường chứng khoán, lệnh đó sẽ bị hủy bỏ.

Lệnh ATO trong chứng khoán là lệnh giao dịch được thực hiện 9h - 9h15
Lệnh ATO trong chứng khoán là lệnh giao dịch được thực hiện 9h – 9h15

2. Cách thức hoạt động của lệnh ATO trong chứng khoán

Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong khoảng thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa. Lệnh này sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa đối với lệnh không được thực hiện hoặc phần lệnh còn lại chưa được thực hiện.

Lệnh ATO giúp nhà đầu tư có thể đánh giá được giá mở cửa của cổ phiếu, rồi từ đó có thể được đưa ra một vài nhận định về hoạt động giao dịch có thể diễn ra với thị trường nói chung hoặc cổ phiếu nói riêng.

Lệnh ATO trong chứng khoán không được khớp ngay sau khi đặt lệnh, mà nó được tập hợp lại với nhau trong 15 phút (từ 9h – 9h15) và được sắp xếp theo các bước giá ở cả hai đầu mua và đầu bán, sau đó sẽ so khớp tại mức giá nào có khối lượng khớp lệnh là lớn nhất. Ví dụ như bảng dưới đây:

Tổng khối lượng chấp nhận mua Mua (khối lượng) Giá Bán (khối lượng) Tổng khối lượng chấp nhận bán Tổng khối lượng khớp
5000 ATO 4000
5000 + 6000 + 5000 + 3000 + 2000 = 21000 2000 161.000 5000 4000 + 5000 = 9000 9000 (3)
5000 + 6000 + 5000 + 3000 = 19000 3000 162.000 6000 4000 + 5000 + 6000 = 15000 15000 (4)
5000 + 6000 + 5000 = 16000 (2) 5000 163.000 7000  4000 + 5000 + 6000 + 7000 = 22000 16000 (khớp ATO tại mức giá này)
5000 + 6000 = 11000 (1) 6000 164.000 3000 4000 + 5000 + 6000 + 7000 + 3000 = 25000 11000

Bước 1: xác định Tổng khối lượng chấp nhận mua, thì luôn ưu tiên đặt mua giá cao, như vậy mức giá 164.000 là mức giá được ưu tiên, tại mức giá 164.000 thì có: 5000 cổ phiếu đặt mua ở mức giá ATO cũng chấp nhận mua ở mức giá 164.000, như vậy khối lượng cộng dồn tại bước giá 164.000 là 5000 + 6000 = 11000 (1).

Đối với bước giá 163.000 có khối lượng mua 5000 cổ phiếu và người mua ATO cũng chấp nhận mua với mức giá 163.000 này, và khối lượng mua ở mức giá 164.000 cũng có thể chấp nhận mua được ở mức giá thấp hơn là 163.000, như vậy tổng khối lượng chấp nhận mua là: 5000 + 6000 + 5000 = 16000 (2)

Chúng ta xác định tổng khối lượng chấp nhận mua ở các bước giá còn lại bằng cách cộng dồn, thì chúng ta được kết quả như bảng trên.

Cách thức hoạt động của lệnh ATO trong chứng khoán rất đơn giản
Cách thức hoạt động của lệnh ATO trong chứng khoán rất đơn giản

Bước 2: xác định Tổng khối lượng chấp nhận bán, như vậy mức giá 161.000 là mức giá được ưu tiên, tại mức giá 161.000 thì có: 4000 cổ phiếu đặt bán ở mức giá ATO cũng chấp nhận bán ở mức giá 161.000, như vậy khối lượng cộng dồn ở bước giá 161.000 là 4000 + 5000 = 9000 (3).

Đối với bước giá 162.000 có khối lượng bán 6000 cổ phiếu và người bán ATO cũng chấp nhận bán với mức giá 162.000 này, và khối lượng bán ở mức giá 162.000 cũng có thể chấp nhận bán được ở mức giá thấp hơn là 162.000, như vậy tổng khối lượng chấp nhận bán là: 4000 + 5000 + 6000 = 15000 (4)

Chúng ta xác định tổng khối lượng chấp nhận bán ở các bước giá còn lại bằng cách cộng dồn, thì chúng ta được kết quả như bảng trên.

Bước 3: Xác định tổng khối lượng khớp, chúng ta xác định được tại mức giá 161.000 có tổng khối lượng chấp nhận mua là 21000 và tổng khối lượng chấp nhận bán là 9000, như vậy khối lượng khớp tối đa sẽ chỉ đạt được ở khối lượng thấp hơn tức là 9000. Tương tự như vậy tại mức giá 162.000 thì tổng khối lượng chấp nhận mua là 19000 và tổng khối lượng chấp nhận bán là 15000, vậy khối lượng tối đa được khớp ở bước giá này sẽ là 15000. Kết quả ta có ở bảng trên.

Kết luận: Trên bảng thì giá mở cửa của ATO sẽ được khớp tại mức giá 163.000, tại bước giá này có khối lượng khớp được lệnh mua và bán cao nhất là 16000.

Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán ở VPS khi nhập mã giới thiệu 6327 hoặc K255 sẽ được sử dụng phần mềm Robot chứng khoán Dstockphần mềm phân tích chứng khoán Dchart miễn phí. Đây là hai công cụ rất hữu ích giúp nhà đầu tư gia tăng hiệu quả đầu tư chứng khoán.

3. Đặc điểm chính của lệnh ATO

Lệnh ATO trong chứng khoán có những đặc điểm chính sau đây:

 • Lệnh ATO sẽ được ưu tiên thực hiện trước lệnh giới hạn (LO).
 • Lệnh ATO không ghi giá khi nhập lệnh vào hệ thống. 
 • Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch chứng khoán trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá mở cửa. Thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa là 9h – 9h15. 
Thời gian quy định của lệnh ATO trong chứng khoán Việt Nam là từ 9h - 9h15
Thời gian quy định của lệnh ATO trong chứng khoán Việt Nam là từ 9h – 9h15
 • Lệnh ATO sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa, nếu như lệnh ATO không được thực hiện hoặc nó không được thực hiện hết.
 • Trong chứng khoán, lệnh ATO chỉ có hiệu lực trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa.
 • Lệnh ATO hiện nay chỉ được áp dụng trên sàn HOSE (Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh).
 • Lệnh ATO sẽ được khớp tại mức giá có khối lượng khớp lệnh lớn nhất.

Nhà đầu tư lưu ý, khi đặt lệnh ATO trên hệ thống giao dịch tại công ty chứng khoán, chỉ cần ghi ATO, hoặc lựa chọn textbox ATO.

4. Những ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng lệnh ATO

Ưu điểm của lệnh ATO

 • Lệnh ATO được sử dụng để xác định giá mở cửa đầu phiên, giúp nhà đầu tư có lợi hơn về giá, ví dụ nhà đầu tư nắm được thông tin có lợi về cổ phiếu và muốn mua nhanh nhất có thể, tránh trường hợp tới giờ khớp lệnh giới hạn (LO) lại phải mua với mức giá cao hơn, hoặc ngược lại nhà đầu tư nắm được thông tin bất lợi về cổ phiếu muốn thực hiện lệnh sớm nhất để khi vào phiên chẳng may cổ phiếu sàn lại không bán được.

Nhược điểm của lệnh ATO

 • Lệnh ATO không cho phép nhà đầu tư hủy, sửa lệnh. Ra quyết định là không thế rút lại.
 • Lệnh ATO rất khó kiểm soát về mức giá khớp, thường thì lệnh này được các tổ chức, quỹ, tay to sử dụng để mua bán, hoặc sử dụng vào mục đính tạo lập thị trường… Nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ khó có thể can thiệp được quá nhiều vào giá của lệnh ATO.
Lệnh ATO trong chứng khoán có ưu nhược điểm gì
Lệnh ATO trong chứng khoán có ưu nhược điểm gì

II. Lệnh ATC trong chứng khoán là gì?

1. Khái niệm về lệnh ATC trong chứng khoán

Lệnh ATC trong chứng khoán (lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa) là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.

2. Cách thức hoạt động của lệnh ATC trong chứng khoán

Về cách thức hoạt động của lệnh ATC trong chứng khoán cũng tương tự như lệnh ATO chúng tôi đã trình bày ở trên, chỉ khác là thời gian diễn ra là từ 14h30 – 14h45 và dùng để xác định giá đóng cửa của phiên giao dịch. Hiện nay phiên giao dịch khớp lệnh định kỳ ATC có mặt trên cả HOSE và HNX (ATO chỉ có trên HOSE).

Lệnh ATC trong chứng khoán diễn ra từ 14h30 - 14h45
Lệnh ATC trong chứng khoán diễn ra từ 14h30 – 14h45

3. Đặc điểm chính của lệnh ATC

Lệnh ATC trong chứng khoán có những đặc điểm chính sau đây:

 • Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh. 
 • Lệnh ATC được nhập vào hệ thống giao dịch chứng khoán trong thời gian khớp lệnh định kỳ để xác định giá đóng cửa. Thời gian khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa là 14h30 – 14h45. 
 • Lệnh ATC sẽ tự động bị hủy bỏ sau thời điểm xác định giá đóng cửa, nếu như lệnh ATC không được thực hiện hoặc nó không được thực hiện hết.
 • Trong chứng khoán, lệnh ATC chỉ có hiệu lực trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.
 • Lệnh ATC hiện nay chỉ được áp dụng trên sàn HOSE và HNX.
 • Lệnh ATC sẽ được khớp tại mức giá có khối lượng khớp lệnh lớn nhất.

Nhà đầu tư lưu ý, khi đặt lệnh ATC trên hệ thống giao dịch tại công ty chứng khoán, chỉ cần ghi ATC, hoặc lựa chọn textbox ATC.

Giờ khớp lệnh ATC trong chứng khoán là từ 14h30 - 14h45
Giờ khớp lệnh ATC trong chứng khoán là từ 14h30 – 14h45

4. Những ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng lệnh ATC

Ưu điểm của lệnh ATC trong chứng khoán

 • Lệnh ATC được sử dụng để xác định giá đóng cửa, giúp nhà đầu tư có lợi hơn về giá. Ví dụ nhà đầu tư nắm được thông tin có lợi về cổ phiếu và muốn mua nhanh nhất có thể, tránh trường hợp sang ngày hôm sau có thể mua với mức giá cao hơn, hoặc ngược lại nhà đầu tư nắm được thông tin bất lợi về cổ phiếu muốn thực hiện lệnh sớm nhất để tránh ngày hôm sau cổ phiếu có thể giảm sâu hơn.

Nhược điểm của lệnh ATC trong chứng khoán

 • Lệnh ATC không cho phép nhà đầu tư hủy, sửa lệnh. Ra quyết định là không thế rút lại.
 • Lệnh ATC rất khó kiểm soát về mức giá khớp, thường thì lệnh này được các tổ chức, quỹ, tay to sử dụng để mua bán, hoặc sử dụng vào mục đính tạo lập thị trường… Nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ khó có thể can thiệp được quá nhiều vào giá của lệnh ATC.
 • Phiên ATC rất hay được các đội lái, tạo lập sử dụng vào đánh úp nhà đầu tư, tức thị trường sẽ bị đạp sâu hoặc đạp bất ngờ để nhà đầu tư không có cơ hội trở tay. Nhà đầu tư tham gia vào thị trường một thời gian sẽ thấy: khi thị trường đang trạng thái rất tốt, bất ngờ phiên ATC bị đạp giảm sâu (không tính các phiên cơ cấu ETF).

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ về hai lệnh ATC và ATO trong chứng khoán, nếu nhà đầu tư cần tìm hiểu thêm về các loại lệnh trong chứng khoán có thể xem bài viết: Các loại lệnh trong chứng khoán. Hy vọng bài viết hữu ích với nhà đầu tư. Nhà đầu tư quan tâm tới robot chứng khoán, phần mềm chứng khoán, khóa học chứng khoán… hãy truy cập website nududo.com hoặc liên hệ hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

2 những suy nghĩ trên “Lệnh ATC và Lệnh ATO trong chứng khoán là gì?
 1. Pingback: [4 Tips] Hướng dẫn cách chơi chứng khoán tại VPS [từ A - Z]

 2. Pingback: [6 bước] hướng dẫn cách tự học chứng khoán cơ bản hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *