Các lệnh giao dịch chứng khoán và cách đặt lệnh giao dịch chứng khoán tại VPS?

Một trong những kiến thức mà nhà đầu tư cần trang bị khi bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán tại Việt Nam là các loại lệnh. Có các lệnh giao dịch chứng khoán tại sàn HOSE, HNX, UPCOM? Cách đặt lệnh giao dịch chứng khoán tại VPS như thế nào? Lệnh chứng khoán nào được sử dụng phổ biến? Cách sử dụng mỗi loại lệnh chứng khoán không giống nhau. Do vậy, mỗi nhà đầu tư cần nắm vững các lệnh giao dịch chứng khoán có mặt trên thị trường cũng như tác dụng và cách sử dụng của chúng trong khi giao dịch.

Videos các lệnh giao dịch chứng khoán và cách đặt lệnh giao dịch tại VPS

I. Các lệnh giao dịch chứng khoán và cách lệnh được sử dụng tại HOSE, HNX, UPCOM

1. Các lệnh giao dịch chứng khoán tại HOSE, HNX, UPCOM

a. Lệnh giao dịch chứng khoán tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO)

Lệnh ATO là viết tắt của 3 chữ trong tiếng Anh là “At the openning” tức là Lệnh giao dịch tại mức giá mở cửa. Lệnh này được áp dụng ở Phiên định kỳ mở cửa ở sản HOSE và lúc 9h-9h15 hàng ngày. Lệnh dùng để đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa. Lệnh ATO được ưu tiên trước lệnh giới hạn LO trong khi so khớp lệnh.

Tuy nhiên, đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATO trên sổ lệnh. Lệnh ATO được nhập vào hệ thống giao dịch trong thời gian khớp lệnh đình kỳ để xác định giá mở cửa và sẽ tự động hủy bỏ sau thời điểm xác định giá mở cửa nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.

Lệnh ATO:

 • Chỉ dùng trong phiên khớp lệnh xác định giá mở cửa (KL định kỳ)
 • Không ghi giá
 • Mua/bán ở mức giá mở cửa
 • Ưu tiên trước lệnh giới hạn
 • Tự động hủy nếu không khớp
Lệnh giao dịch chứng khoán ATO
Lệnh giao dịch chứng khoán ATO

b. Lệnh giới hạn (LO)

Được sử dụng hầu hết ở bất kỳ phiên nào hay sàn nào. Khoảng 95% lệnh đặt trên Thị trường chứng khoán là đến từ lệnh này. Là một trong những lệnh cơ bản mà nhà đầu tư cần nắm vứng đầu tiên. LO là viết tắt cảu 2 chữ tiếng Anh – “Limit Order” tức là lệnh giới hạn. Là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại một mức giá xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi được nhập vào hệ thống giao dịch cho đến hết ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ. Lệnh được sử dụng trong thời gian 9h15 – 11h30 và từ 13h – 14h30.

Lệnh giới hạn (LO):

 • Được phép dùng trong toàn bộ thời gian GD.
 • Có ghi giá (giá giới hạn mua/bán).
 • Mua/bán ở mức giá giới hạn hoặc tốt hơn.
 • Ưu tiên sau lệnh ATO/ATC.
 • Có hiệu lực đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc đến thời điểm hủy lệnh.

Khách hàng mở tài khoản tại VPS với ID 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được sử dụng phần mềm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart: Robotchungkhoan.nududo.com. Nếu khách hàng chưa mở tài khoản tại vps có thể làm theo hướng dẫn: https://bit.ly/35FkiaC

c. Lệnh thị trường (MP)

Chiếm khoảng 1% số lệnh đặt trên thị trường. Lệnh MP là viết tắt của chữ Market Price. Lệnh này chỉ áp dụng trong Phiên khớp lệnh liên tục của sàn HOSE. Lệnh được sử dụng trong thời gian 9h15 – 11h30 và từ 13h – 14h30:

 • Là lệnh mua/bán chứng khoán tại mức giá bán thấp nhất/ giá mua cao nhất hiện có trên thị trường.
 • Khi được nhập vào hệ thống giao dịch, lệnh mua MP sẽ được thực hiện ngay tại mức giá bán thấp nhất và lệnh bán MP sẽ thực hiện ngay tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường. Nếu khối lượng đặt lệnh của lệnh MP vẫn chưa được thực hiện hết, lệnh MP sẽ được xem là lệnh mua tại mức giá bán cao hơn hoặc lệnh bán tại mức giá mua thấp hơn tiếp theo hiện có trên thị trường và tiếp tục so khớp.
 • Nếu khối lượng đặt của lệnh MP vẫn còn sau khi giao dịch theo nguyên tắc trên và không thể tiếp tục khớp được nữa thì lệnh MP sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại mức giá cao hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó hoặc lệnh giới hạn bán tại mức giá thấp hơn một đơn vị yết giá so với giá giao dịch cuối cùng trước đó.
 • Trường hợp giá thực hiện cuối cùng là giá trần đối với lệnh mua MP hoặc giá sàn đối với lệnh bán MP thì lệnh thị trường sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn mua tại giá trần hoặc lệnh giới hạn bán tại giá sàn.
 • Lệnh MP có hiệu lực trong phiên khớp lệnh liên tục.
 • Lệnh MP sẽ tự động hủy nếu không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.
 • Lệnh mua MP của nhà đầu tư nước ngoài sau khi khớp một phần, phần còn lại sẽ tự động hủy nếu chứng khoán hết room.

Lệnh MP (áp dụng trên HSX):

 • Không ghi giá.
 • Chỉ dùng trong phiên khớp lệnh liên tục.
 • Mua tại mức giá bán thấp nhất/Bán tại mức giá mua cao nhất sẵn có trên thị trường.
 • Nếu không khớp hết: Chuyển thành lệnh giới hạn với mức giá tốt hơn mức giá khớp cuối cùng 01 đơn vị yết giá.

d. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC)

Ngược lại Lệnh ATC là viết tắt của 3 chữ “At the closing” tức là lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa. Hiện nay trên thị trường chứng khoán Việt Nam lệnh này được áp dụng ở Phiên Định kỳ đóng cửa của sàn HOSE và sàn HNX vào lúc 14h30-14h45 hàng ngày. Phiên Định kỳ đóng cửa đóng một vai trò quan trọng vì nó tạo ra giá tham chiếu Phiên tiếp theo.

Theo thống kê ước lượng thì 2 lệnh ATO và ATC chiến khoảng 4% số lệnh đặt trên thị trường. Về bản chất lệnh mua ATO/ATC giống như lệnh mua trần nhưng còn được ưu tiên xếp trước trong khi khớp lệnh, lệnh bán ATO/ATC giống như lệnh bán sàn nhưng còn được ưu tiên xếp trước khi khớp lệnh. Mục đích của việc đưa ra lệnh ATO/ATC nhằm tăng tính thanh khoản của thị trường.

 • Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa. Lệnh ATC được ưu tiên trước lệnh giới hạn trong khi so khớp lệnh.
 • Đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa sẽ không xác định được giá khớp lệnh nếu chỉ có lệnh ATC trên sổ lệnh
 • Lệnh sẽ tự động tự hủy bỏ sau khi hết phiên nếu lệnh không được thực hiện hoặc không được thực hiện hết.
 • Không ghi giá
 • Mua/bán ở mức giá đóng cửa
Lệnh giao dịch chứng khoán ATC
Lệnh giao dịch chứng khoán ATC

e. Các lệnh giao dịch chứng khoán MTL, MOK, MAK

Tương tự sàn HOSE thì sàn HNX trong Phiên khớp lệnh liên tục cũng có Lệnh thị trường, tuy nhiên không phải là 1 loại lệnh mà là 3 loại lệnh Thị trường: MTL, MOK, MAK. Các loại lệnh mua này được thực hiện tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường trong phiên khớp lệnh liên tục, các lệnh này được sử dụng tại sàn Hà Nội và thời gian sử dụng là từ 9h – 11h30 và 13h – 14h30:

 • Lệnh thị trường MTL: là lệnh thị trường sau khi khớp đều dư thì Phần dư đó sẽ chuyển thành Lệnh giới hạn LO. Về cơ bản, lệnh MTL có đặc điểm như lệnh MP tại sàn HSX.
 • Lệnh thị trường MOK: là lệnh Thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì lệnh sẽ bị hủy ngay trên hệ thống trước khi vào đến bảng giá.
 • Lệnh thị trường MAK: là Lệnh thị trường có thể được hiện toàn bộ hoặc còn dư 1 phần, phần dư chưa được thực hiện đó sẽ bị hủy ngay sau khi Khớp lệnh

f. Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO)

Lệnh PLO viết tắt Tiếng Anh của từ Post Limit Order, tức là Lệnh Giới hạn được đặt riêng cho Phiên Khớp lệnh Sau giờ tại sàn HNX. Lệnh khớp lệnh sau giờ (PLO – sàn HNX) là lệnh mua hoặc lệnh bán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa. Thời gian thực hiện lệnh từ 14h45 – 15h:

 • Lệnh PLO là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa sau khi kết thúc phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.
 • Lệnh PLO chỉ được nhập vào hệ thống trong phiên giao dịch sau giờ.
 • Lệnh PLO được khớp ngay khi nhập vào hệ thống nếu có lệnh đối ứng chờ sẵn. Giá thực hiện là giá đóng cửa của ngày giao dịch.
 • Lệnh PLO không được phép sửa, hủy.
 • Trong trường hợp trong phiên khớp lệnh liên tục và khớp lệnh định kỳ đóng cửa không xác định được giá thực hiện khớp lệnh, lệnh PLO sẽ không được nhập vào hệ thống.

g. Lệnh giao dịch thỏa thuận

Giao dịch thỏa thuận:

 • Lệnh giao dịch thỏa thuận (lô lớn): là phương thức giao dịch trong đó bên mua và bên bán tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và thông tin giao dịch được nhập vào hệ thống đăng ký giao dịch để xác nhận
 • Lệnh quảng cáo giao dịch: được sử dụng trong trường hợp khách hàng chưa xác định được đối tác giao dịch thỏa thuận, có thể thực hiện các lệnh quảng cáo chào mua hoặc chào bán thỏa thuận thông qua các công ty chứng khoán

2. Các lệnh giao dịch chứng khoán và thời gian được sử dụng tại từng sàn HOSE, HNX, UPCOM

a. Các lệnh giao dịch chứng khoán cơ sở được sử dụng tại HOSE, HNX, UPCOM

 • Các lệnh giao dịch chứng khoán được sử dụng tại sàn HOSE: ATO, LO, MP, ATC.
 • Các lệnh giao dịch chứng khoán được sử dụng tại sàn Hà Nội (HNX): LO, MTL, MOK, MAK, ATC, PLO.
 • Cách lệnh giao dịch chứng khoán được sử dụng tại Upcom: LO.

Nhà đầu tư có thể xem thêm bảng thống kê các lệnh giao dịch chứng khoán được sử dụng:

Sàn Thời gian – Loại phiên khớp lệnh
9h – 9h15 9h15 – 11h30 11h30 – 13h 13h – 14h30 14h30 – 14h45 14h45 – 15h
HOSE Phiên định kỳ

Mở cửa

Lệnh ATO / LO

Phiên liên tục

Lệnh LO / MP

Nghỉ trưa

Phiên liên tục

Lệnh LO / MP

Phiên định kỳ

Đóng cửa

Lệnh LO / ATC

Hết giờ
HNX Phiên liên tục

Lệnh LO / MTL / MOK / MAK

Nghỉ trưa

Phiên liên tục

Lệnh LO / MTL / MOK / MAK

Phiên định kỳ

Đóng cửa

Lệnh LO / ATC

Phiên khớp lệnh sau giờ

Lệnh PLO

UPCOM

Phiên liên tục

Lệnh LO

Nghỉ trưa

Phiên liên tục

Lệnh LO

b. Thời gian đặt lệnh giao dịch chứng khoán tại HOSE, HNX, UPCOM

Thời gian đặt lệnh tại sàn HOSE: 

 • Lệnh ATO tại HOSE: 9h – 9h15.
 • Lệnh LO tại HOSE: 9h15 – 11h30 và 13h – 14h30.
 • Lệnh ATC tại HOSE: 14h30 – 14h45.

Thời gian đặt lệnh tại sàn Hà Nội (HNX): 

 • Lệnh LO, MTL, MOK, MAK tại HNX: 9h – 11h30 và 13h – 14h30.
 • Lệnh ATC tại HNX: 14h30 – 14h45.
 • Lệnh PLO tại HNX: 14h30 – 14h45.

Thời gian đặt lệnh tại Upcom:

 • Lệnh LO tại Upcom: 9h – 11h30 và 13h – 15h.

c. Thời gian đặt lệnh giao dịch chứng khoán phái sinh tại Việt Nam

Chứng khoán phái sinh tại Việt Nam chỉ có 2 sản phẩm là Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm và chỉ số VN-30, thời gian giao dịch chứng khoán phái sinh:

Tên Thời gian giao dịch Lệnh thực hiện
Khớp lệnh định kỳ
 • Phiên định kỳ mở cửa (ATO) từ 8h45 – 9h00
 • Phiên định kỳ đóng cửa (ATC) từ 14h30 – 14h45
ATO, ATC, LO
Khớp lệnh liên tục
 • Sáng từ 9h00 – 11h30
 • Chiều từ 13h00 – 14h30
MP, LO
Giờ nghỉ giữa phiên 11h30 – 13h

II. Cách đặt lệnh giao dịch chứng khoán tại VPS SMARTONE

1. Đặt lệnh mua cổ phiếu cơ sở tại VPS SMARTONE

Quý khách có thể đặt lệnh mua chứng khoán cơ sở bằng nhiều cách khách nhau:

 • Click vào nút “Mua” tại góc phải màn hình các trang trên VPS Smartone.
 • Nhấn phím tắt “Ctrl+B
 • Click vào nút “Mua” ngay trên bảng giá chứng khoán của VPS.

Các bước đặt lệnh mua:

Bước 1: Tại bất kỳ màn hình nào click vào nút “Mua” hệ thống sẽ hiển thị màn hình đặt lệnh mua.
Bước 2: Điền thông tin lệnh mua mã cổ phiếu, khối lượng, nhập loại lệnh cần thực hiện: ATO, ATC, MTL, MP… còn nếu nhập giá thì mặc định sẽ là lệnh LO. sau đó Nhập mã PIN.

Cách đặt lệnh Mua/Bán cổ phiếu với lệnh ATO, ATC, MP... chứng khoán VPS
Cách đặt lệnh Mua/Bán cổ phiếu với lệnh ATO, ATC, MP… chứng khoán VPS

Bước 3: Xác nhận lệnh mua cổ phiếu.

Cách đặt lệnh mua chứng khoán cơ sở trên VPS SMARTONE
Cách đặt lệnh mua chứng khoán cơ sở trên VPS SMARTONE

2. Cách đặt lệnh bán cổ phiếu tại VPS SMARTONE

Quý khách có thể đặt lệnh bán chứng khoán tại VPS bằng nhiều cách khách nhau như:

 • Click vào nút “Bán” ở các trang màn hình
 • Nhấn Ctrl+S
 • Click vào nút “Bán” ngay trên bảng giá chứng khoán (bảng giá tôi đã để link ở trên)
 • Trong “Danh mục đầu tư” click vào nút “Bán” những mã CK mà Quý khách cần thực hiện giao dịch Bán.

Các bước đặt lệnh bán chứng khoán trên VPS:

Bước 1: Tại bất kỳ màn hình nào click vào nút “Bán” hệ thống sẽ hiển thị màn hình đặt lệnh bán
Bước 2: Điền thông tin lệnh “Bán” sau đó nhập thông tin mã cổ phiếu, khối lượng, nhập loại lệnh cần thực hiện: ATO, ATC, MTL, MP… còn nếu nhập giá thì mặc định sẽ là lệnh LO. Tiếp theo nhập mã PIN đặt lệnh.
Bước 3: Xác nhận lệnh. Click để đặt lệnh bán vào hệ thống.
Lưu ý: Nếu thông tin thỏa mãn các điều kiện đặt lệnh, hệ thống sẽ hiển thị thông tin lệnh của Quý khách vừa đặt thành công trên mục “Trạng thái lệnh đặt”.

Cách đặt lệnh bán chứng khoán trên VPS SMARTONE
Cách đặt lệnh bán chứng khoán trên VPS SMARTONE

Nhà đầu tư có thể xem thêm bài viết:

Đặt lệnh mua bán cổ phiếu trên nền tảng điện thoại nó cũng tương tự như nền tảng website, do vậy chúng tôi không hướng dẫn trên bài viết.

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu cho nhà đầu tư các lệnh giao dịch chứng khoán và cách đặt lệnh giao dịch chứng khoán tại VPS SMARTONE hy vọng bài viết hữu ích với nhà đầu tư chứng khoán. Nhà đầu tư quan tâm tới các dịch vụ chứng khoán như mở tài khoản chứng khoán VPS, khóa học chứng khoán, phần mềm chứng khoán… truy cập website nududo.com hoặc liên hệ hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

4 những suy nghĩ trên “Các lệnh giao dịch chứng khoán và cách đặt lệnh giao dịch chứng khoán tại VPS?
 1. Pingback: [Khớp lệnh là gì?] 2 Quy tắc khớp lệnh chứng khoán?

 2. Pingback: 2 Lệnh ATC, Lệnh ATO trong chứng khoán là gì? [cách dùng]

 3. Pingback: [6 bước] hướng dẫn cách tự học chứng khoán cơ bản hiệu quả

 4. Pingback: [4 Tips] Hướng dẫn cách chơi chứng khoán tại VPS [từ A - Z]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *