Cách đặt lệnh điều kiện VPS | Giới thiệu lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở STOP ORDER và TCO

Bài viết sẽ hướng dẫn cách đặt lệnh điều kiện VPS như thế nào?. Sau rất nhiều phản hồi và tiếp thu ý kiến từ khách hàng, VPS đã cho ra mắt lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở STOP/ORDER và TCO giúp nhà đầu tư có thêm các công cụ hỗ trợ đầu tư chứng khoán tại VPS.

Lệnh điều kiện VPS chứng khoán cơ sở STOP ORDER và TCO
Nhà đầu tư có thể xem thêm 2 lệnh điều kiện khác của VPS: Lệnh điều kiện Stop Loss/Take Profit, Trailing Stop

I. Giới thiệu về lệnh điều kiện VPS

1. Lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở VPS là gì?

Lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở tại VPS là loại lệnh đặt chứng khoán cơ sở có kèm theo điều kiện. Lệnh sẽ được kích hoạt và tự động đẩy lệnh thường vào sàn khi thỏa mãn điều kiện đã đặt ra trước đó của nhà đầu tư.

Hướng dẫn cách đặt lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở VPS
Hướng dẫn cách đặt lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở VPS

2. VPS cung cấp các loại lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở nào?

Hiện tại VPS đã cung cấp các lệnh điều kiện cho chứng khoán cơ sở gồm có:

 • Lệnh TCO
 • Lệnh Stop Order

3. Đặt lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở trên những kênh nào của VPS?

Lệnh điều kiện VPS đã được VPS đưa lên trên tất cả các kênh giao dịch bao gồm:

4. Lệnh điều kiện VPS cơ sở khác gì lệnh thông thường? 

 • Lệnh thường tại VPS là lệnh được đặt với mức giá xác định, được đẩy ngay vào hệ thống khi thỏa mãn điều kiện về phiên giao dịch.
 • Lệnh điều kiện VPS là lệnh chờ kích hoạt với các điều kiện theo nhu cầu của khách hàng. Khi thỏa mãn được điều kiện thì mới được đẩy vào hệ thống giao dịch.

5. Nhà đầu tư có thể hủy/sửa lệnh điều kiện VPS đã đặt không? 

 • Lệnh Stop Order: được phép hủy/sửa khi ở trạng thái “Chờ kích hoạt”, không được phép hủy/sửa khi đã kích hoạt.
 • Lệnh TCO: được phép hủy, không được phép sửa.

6. Nhà đầu tư có thể tra cứu thông tin lệnh điều kiện ở đâu?

Để tra cứu thông tin lệnh điều kiện VPS, Nhà đầu tư có thể thực hiện tra cứu tại sổ Lệnh điều kiện.

7. Khi nào lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở VPS kích hoạt hoặc bị từ chối? Làm thế nào để biết được lý do bị từ chối? 

Lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở VPS có thể bị từ chối vì một số lý do sau:

 • Tại thời điểm lệnh kích hoạt không thỏa mãn điều kiện đặt lệnh như: sức mua không đủ, không đủ số dư chứng khoán, hết room,…
 • Tại thời điểm kích hoạt lệnh, mã chứng khoán bị ngừng giao dịch.

Tra cứu lý do lệnh điều kiện chứng khoán VPS bị từ chối:

Bước 1: Đăng nhập vào website https://smartone.vps.com.vn/ hoặc ứng dụng SmartOne/Website Bảng giá VPS.

Bước 2: Chọn “Sổ lệnh điều kiện”/“Danh sách lệnh điều kiện”.

Bước 3: Xem chi tiết lý do từ chối bên cạnh trạng thái của lệnh điều kiện.

8. Lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở có thể đặt lúc nào?

Lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở có thể đặt trong tất cả các phiên giao dịch và ngoài giờ.

9. Tôi có nhiều lệnh điều kiện mua cùng một mã Chứng khoán đều được kích hoạt, vậy lệnh nào sẽ được gửi lên sàn trước?

 • Các lệnh sẽ được ưu tiên gửi lên sàn theo thứ tự kích hoạt của lệnh, lệnh nào được kích hoạt trước sẽ được gửi lên sàn trước.
 • Khi kích hoạt lệnh nếu vi phạm các nguyên tắc giao dịch của thị trường thì lệnh điều kích hoạt sau sẽ kích hoạt không thành công.

10. Hiệu lực của lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở khác gì với lệnh điều kiện chứng khoán phái sinh?

 • Lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở VPS có thể có hiệu lực nhiều ngày theo thiết lập của khách hàng.
 • Lệnh điều kiện chứng khoán phái sinh hiện tại chỉ có hiệu lực trong ngày đặt lệnh giao dịch.

Nhà đầu tư có thể chưa biết: khi mở tài khoản chứng khoán tại VPS và nhập mã giới thiệu 6327 hoặc K255 sẽ được hỗ trợ phần mềm robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích chứng khoán Dchart. Đây là hai sản phẩm phân tích giúp nhà đầu tư nâng cao lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi đầu tư chứng khoán.

II. Cách đặt lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở STOP ORDER

1. Lệnh điều kiện VPS Stop Order là lệnh gì?

Liệnh điều kiện Stop Order là lệnh điều kiện đặt chờ với giá đặt và giá kích hoạt được xác định trước. Khi giá thị trường vượt lên hoặc giảm xuống so với giá kích hoạt thì lệnh sẽ được đẩy vào hệ thông với mức giá nhà đầu tư đã đặt trước đó.

2. Cách đặt lệnh điều kiện VPS STOP ORDER như thế nào?

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh STOP ORDER trên cả 3 kênh giao dịch của VPS gồm:

Cách đặt lệnh điều kiện VPS STOP ORDER trên ứng dụng Smartone:

 • Bước 1: Chọn Mua hoặc Bán cổ phiếu. Sau đó chọn sang phần “Lệnh điều kiện“.
 • Bước 2: Nhập mã chứng khoán cần mua/bán.
 • Bước 3: Chọn lệnh điều kiện STOP ORDER.
 • Bước 4: Nhập giá mua kích hoạt/khối lượng/ngày kết thúc mua.
Cách đặt lệnh điều kiện VPS STOP ORDER trên ứng dụng Smartone
Cách đặt lệnh điều kiện VPS STOP ORDER trên ứng dụng Smartone

Cách đặt lệnh điều kiện VPS STOP ORDER trên website Smartone:

 • Bước 1: Chọn Mua hoặc Bán cổ phiếu. Sau đó chọn sang phần “Lệnh điều kiện“.
 • Bước 2: Nhập mã chứng khoán cần mua/bán.
 • Bước 3: Chọn lệnh điều kiện STOP ORDER.
 • Bước 4: Nhập giá mua kích hoạt/khối lượng/ngày kết thúc mua.
Cách đặt lệnh điều kiện VPS STOP ORDER trên website Smartone
Cách đặt lệnh điều kiện VPS STOP ORDER trên website Smartone

Cách đặt lệnh điều kiện VPS STOP ORDER trên website https://banggia.vps.com.vn/

 • Bước 1: Chọn Mua hoặc Bán cổ phiếu. Sau đó chọn sang phần “Lệnh điều kiện“.
 • Bước 2: Nhập mã chứng khoán cần mua/bán.
 • Bước 3: Chọn lệnh điều kiện STOP ORDER.
 • Bước 4: Nhập giá mua kích hoạt/khối lượng/ngày kết thúc mua.
Cách đặt lệnh điều kiện VPS STOP ORDER trên website bang gia vps
Cách đặt lệnh điều kiện VPS STOP ORDER trên website bang gia vps

3. Những lưu ý khi đặt lệnh điều kiện VPS Stop Order?

 • Lệnh điều kiện Stop Order chỉ được kích hoạt 1 lần duy nhất trong thời gian hiệu lực.
 • Khi có sự kiện “quyền” ảnh hưởng đến giá cổ phiếu, tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền, các lệnh điều kiện Stop Order chưa hết hiệu lực sẽ bị hủy.
 • Khi lệnh điều kiện Stop Order thỏa mãn các điều kiện về giá kích hoạt, ngay lập tức lệnh sẽ được kiểm tra sức mua, số dư chứng khoán, phiên giao dịch,… trước khi đẩy lệnh lên sàn giao dịch.

4. Lệnh Stop Order hoạt động như thế nào?

Lệnh điều kiện Stop Order sau khi đặt xong sẽ nằm trong:

 • Mục “Sổ Lệnh điều kiện” trên ứng dụng VPS SmartOne, website banggia.vps.com.vn
 • Hoặc “Danh sách lệnh điều kiện” trên web smartone.vps.com.vn với trạng thái “Chờ kích hoạt”.

Khi giá thị trường biến động và thỏa mãn điều kiện kích hoạt thì lệnh điều kiện được kích hoạt, sinh ra lệnh con vào hệ thống lệnh thường, đồng thời cập nhật trạng thái mới là “Đã kích hoạt”.

5. Lệnh điều kiện VPS Stop Order có hiệu lực trong bao lâu? 

Lệnh điều kiện Stop Order có hiệu lực trong nhiều ngày cho đến “Ngày kết thúc” do nhà đầu tư lựa chọn khi đặt lệnh.

Lưu ý: khoảng thời gian không được vượt quá số ngày tối đa theo quy định của VPS trong từng thời kỳ.

6. Giá đặt lệnh và giá kích hoạt lệnh khác nhau như thế nào?

Giá đặt và giá kích hoạt là 2 loại giá khác nhau trong đó:

 • Giá đặt là mức giá để thực hiện giao dịch. Giá đặt có thể nhập các loại giá thị trường: MAK/MOK/MTL, MP và giá LO.
 • Giá kích hoạt là mức giá nhà đầu tư cài đặt để làm điều kiện cho lệnh được kích hoạt. Giá kích hoạt chỉ được nhập giá LO.

7. Giá đặt và giá kích hoạt có cần nằm trong biên độ trần sàn của mã chứng khoán tại thời điểm đặt lệnh không?

Lệnh điều kiện Stop Order có hiệu lực nhiều ngày nên giá đặt, giá kích hoạt không cần nằm trong biên độ trần sàn của mã chứng khoán tại thời điểm đặt lệnh.

8. Lệnh điều kiện VPS Stop Order được đặt trong những phiên nào?

Lệnh điều kiện cơ sở VPS có thể đặt trong tất cả các phiên giao dịch và ngoài giờ.

9. Tại sao tôi không đặt được giá ATO/ATC?

Lệnh điều kiện Stop Order là lệnh đặt chờ, khi thỏa mãn điều kiện về giá lệnh sẽ được đẩy vào hệ thống.

 • Lệnh ATO chỉ được khớp trong ATO, nhưng phiên ATO không có tín hiệu giá nên lệnh Stop Order không thể kích hoạt được. Cuối phiên ATO lệnh có thể kích hoạt nhưng đẩy lệnh giá ATO vào sẽ bị từ chối.
 • Khi nhà đầu tư đặt lệnh ATC sẽ gặp phải các tình huống như khớp với mức giá khớp lệnh không đúng như kỳ vọng hoặc đặt lệnh Stop Order giá ATC trong phiên ATC nhưng cuối ATC mới có tín hiệu giá, lệnh không thể đẩy vào do hết phiên giao dịch.

Do đó để thuận tiện và tránh rủi ro cho nhà đầu tư. VPS chặn đặt lệnh giá ATO, ATC.

10. Có thể sửa hoặc hủy lệnh điều kiện VPS Stop Order đã đặt không? 

Lệnh điều kiện VPS Stop Order có thể hủy và sửa khi đang ở trạng thái chờ kích hoạt. Lệnh được sửa các thông tin sau đây:

 • Giá đặt
 • Giá kích hoạt
 • Điều kiện kích hoạt
 • Khối lượng

11. Tôi có thể tra cứu lệnh điều kiện VPS Stop Order ở đâu?

Lệnh điều kiện Stop Order sau khi đặt xong sẽ nằm trong:

Nhà đầu tư có thể lựa chọn lọc theo “Loại lệnh điều kiện” và “Trạng thái lệnh”.

12. Làm thế nào để tra cứu được lệnh con được sinh ra? 

Để tra cứu lệnh con sinh ra:

Bước 1: Nhấn chọn vào chi tiết lệnh cần xem.

Bước 2: Nhấn “Xem chi tiết” để xem lệnh con sinh ra.

 • Đối với website smartone.vps.com.vn: nhấn vào cột “Xem chi tiết” tại từng lệnh.

13. Tại thời điểm 11h30, 14h30 mà lệnh Stop Order của tôi thỏa mãn điều kiện kích hoạt thì lệnh có được đẩy vào hệ thống lệnh thường không?

Lệnh của nhà đầu tư sẽ được kích hoạt và đẩy lệnh thường vào hệ thống.

Với trường hợp giá đặt là giá thị trường (MAK/MOK/MTL, MP) lệnh sẽ bị từ chối.

III. Cách đặt lệnh điều kiện chứng khoán cở sở TCO

1. Lệnh điều kiện VPS TCO (Time Conditional Order) là lệnh gì?

Lệnh điều kiện VPS TCO (Time Conditional Order) là lệnh Mua/Bán với số lượng và giá xác định trước, được đặt trước phiên giao dịch từ 01 đến nhiều ngày cho đến khi lệnh được khớp hết hoặc bị hủy.

2. Cách đặt lệnh điều kiện VPS TCO như thế nào?

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh TCO trên cả 3 kênh giao dịch của VPS gồm:

Cách đặt lệnh điều kiện VPS TCO trên ứng dụng Smartone:

 • Bước 1: Chọn Mua hoặc Bán cổ phiếu. Sau đó chọn sang phần “Lệnh điều kiện“.
 • Bước 2: Nhập mã chứng khoán cần mua/bán.
 • Bước 3: Chọn lệnh điều kiện TCO.
 • Bước 4: Nhập giá mua kích hoạt/khối lượng/ngày bắt đầu và ngày kết thúc mua.
Cách đặt lệnh điều kiện VPS TCO trên ứng dụng Smartone
Cách đặt lệnh điều kiện VPS TCO trên ứng dụng Smartone

Cách đặt lệnh điều kiện VPS STOP ORDER trên website Smartone:

 • Bước 1: Chọn Mua hoặc Bán cổ phiếu. Sau đó chọn sang phần “Lệnh điều kiện“.
 • Bước 2: Nhập mã chứng khoán cần mua/bán.
 • Bước 3: Chọn lệnh điều kiện STOP ORDER.
 • Bước 4: Nhập giá mua kích hoạt/khối lượng/ngày bắt đầu và ngày kết thúc mua.
Cách đặt lệnh điều kiện VPS TCO trên website Smartone
Cách đặt lệnh điều kiện VPS TCO trên website Smartone

Cách đặt lệnh điều kiện VPS STOP ORDER trên website https://banggia.vps.com.vn/

 • Bước 1: Chọn Mua hoặc Bán cổ phiếu. Sau đó chọn sang phần “Lệnh điều kiện“.
 • Bước 2: Nhập mã chứng khoán cần mua/bán.
 • Bước 3: Chọn lệnh điều kiện STOP ORDER.
 • Bước 4: Nhập giá mua kích hoạt/khối lượng/ngày bắt đầu và ngày kết thúc mua.
Cách đặt lệnh điều kiện VPS TCO trên website bảng giá VPS
Cách đặt lệnh điều kiện VPS TCO trên website bảng giá VPS

3. Những lưu ý khi đặt lệnh điều kiện VPS TCO?

 • Lệnh điều kiện TCO có thể được kích hoạt nhiều lần đến khi lệnh được khớp hết hoặc bị hủy.
 • Khi có sự kiện quyền ảnh hưởng đến giá cổphiếu, tại trước ngày giao dịch không hưởng quyền, các lệnh TCO chưa hết hiệu lực sẽ bị hủy.
 • Tại thời điểm thỏa mãn điều kiện kích hoạt lệnh TCO, lệnh con sinh ra sẽ được kiểm tra sức mua, số dư chứng khoán,…trước khi đẩy lệnh vào sàn.

4. Lệnh điều kiện VPS TCO có hiệu lực trong bao lâu? 

Lệnh điều kiện VPS TCO có hiệu lực trong nhiều ngày cho đến “Ngày kết thúc” do khách hàng lựa chọn khi đặt lệnh.

Lưu ý: khoảng thời gian không được vượt quá số ngày tối đa theo quy định của VPS trong từng thời kỳ.

5. Lệnh điều kiện VPS TCO được kích hoạt như thế nào?

Lệnh điều kiện VPS TCO sau khi đặt vào hệ thống sẽ được kiểm tra điều kiện để kích hoạt bao gồm:

 • Điều kiện về giá: giá đặt của lệnh phải nằm trong khoảng trần sàn.
 • Điều kiện về sức mua/sức bán: tài khoản phải đủ số dư chứng khoán có thể bán đối với lệnh bán và sức mua đối với lệnh mua.
 • Các điều kiện đặt lệnh khác.

Khi thỏa mãn các điều kiện kích hoạt, hệ thống sẽ sinh lệnh vào hệ thống và đẩy lên sàn. Cuối ngày, phần còn lại chưa khớp sẽ bị hủy và chuyển sang kích hoạt vào đầu ngày giao dịch tiếp theo nếu thỏa mãn điều kiện đặt lệnh.

6. Khi thỏa mãn điều kiện kích hoạt, Lệnh con sinh ra từ lệnh TCO được đặt với giá nào?

Khi thỏa mãn điều kiện kích hoạt, lệnh con sinh ra từ lệnh điều kiện TCO được đặt với giá khách hàng cài đặt trên lệnh TCO.

7. Giá đặt có cần nằm trong biên độ trần sàn của mã chứng khoán tại thời điểm đặt lệnh không?

Lệnh điều kiện VPS TCO có hiệu lực nhiều ngày nên giá đặt không cần nằm trong biên độ trần sàn của mã chứng khoán tại thời điểm đặt lệnh.

8. Lệnh điều kiện VPS TCO được đặt trong những phiên nào?

Lệnh điều kiện cơ sở có thể đặt trong tất cả các phiên giao dịch và ngoài giờ.

9. Lệnh điều kiện VPS TCO được đặt với các giá nào? 

Giá đặt của lệnh TCO là giá LO, không đặt được các giá thị trường.

10. Tôi có thể sửa hoặc hủy lệnh TCO đã đặt không? 

Lệnh TCO cho phép hủy khi còn hiệu lực (đối với cả lệnh gốc và lệnh con), không cho phép sửa. Trường hợp nhà đầu tư có nhu cầu thay đổi thông tin lệnh, nhà đầu tư vui lòng hủy lệnh cũ và đặt lệnh mới thay thế.

11. Tôi có thể tra cứu lệnh điều kiện TCO ở đâu? 

Lệnh điều kiện TCO sau khi đặt xong sẽ nằm trong:

Nhà đầu tư có thể lựa chọn lọc theo “Loại lệnh điều kiện” và “Trạng thái lệnh”.

12. Làm thế nào để tra cứu được lệnh được sinh ra từ lệnh TCO?

Để tra cứu lệnh con sinh ra:

 • Đối với ứng dụng VPS SmartOne và website banggia.vps.com.vn:
  Bước 1: Nhấn chọn vào chi tiết lệnh cần xem.
  Bước 2: Nhấn “Xem chi tiết” để xem lệnh con sinh ra.
 • Đối với website smartone.vps.com.vn: nhấn vào cột “Xem chi tiết” tại từng lệnh.

13. Tại thời điểm đặt lệnh TCO có cần đủ sức mua hay số dư chứng khoán không?

Lệnh TCO tại thời điểm đặt không kiểm tra sức mua hay số dư chứng khoán. Nhưng khi thỏa mãn điều kiện kích hoạt lệnh sẽ kiểm tra sức mua, số dư,….. Nếu đủ số dư sẽ đẩy lệnh thường vào hệ thống giao dịch.

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn cách đặt lệnh điều kiện VPS, đây là các lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở VPS, hy vọng các lệnh này sẽ giúp ích cho nhà đầu tư chứng khoán.

Nhà đầu tư quan tâm tới dịch vụ chứng khoán của chúng tôi như phần mềm robot chứng khoán, dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, khóa học chứng khoán, phần mềm chứng khoán… truy cập website nududo.com hoặc liên hệ hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

7 những suy nghĩ trên “Cách đặt lệnh điều kiện VPS | Giới thiệu lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở STOP ORDER và TCO
 1. Huynh thi kim Hằng nói:

  Tôi có thể đặt lệnh stopsloss bên chứng khoán cơ sở ở đâu ạ ,có thể đặt ở lệnh stops oder ,hoac lệnh tico được không ,nhờ coty chỉ giúp ,cảm ơn ?

 2. Pingback: Hướng dẫn cách tự học chứng khoán cơ bản hiệu quả số 1

 3. Pingback: [2] Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện VPS Stop Loss/Take Profit

 4. Pingback: [Top 7] Các lệnh giao dịch chứng khoán? cách đặt lệnh ở VPS?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *