Giới thiệu lệnh Stop Loss/Take Profit, Trailing Stop và Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện VPS cơ sở

Nhằm cung cấp tính năng hỗ trợ giao dịch, Công ty chứng khoán VPS đã thực hiện phát triển thêm Lệnh điều kiện Cơ sở. Theo đó, hệ thống bổ sung thêm 2 lệnh điều kiện bao gồm: Lệnh Stop Loss/Take Profit và Trailing Stop với mục tiêu hoàn thành cung cấp bộ lệnh điều kiện. Trong bài viết sẽ hướng dẫn đặt lệnh điều kiện VPS cơ sở: Stop Loss/Take Profit và Trailing Stop.

Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện VPS, Stop Loss/Take Profit, Trailing Stop

Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm 2 lệnh điều kiện khác của VPS là: Lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở STOP ORDER và TCO

I. Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện VPS cơ sở Stop Loss/Take Profit

1. Giới thiệu về lệnh Stop Loss/Take Profit

Stop Loss/Take Profit (SL/TP – lệnh chốt lời/cắt lỗ) là lệnh mua mới cổ phiếu kèm điều kiện bán chứng khoán nhằm bảo toàn lợi nhuận hoặc giới hạn rủi ro có thể chấp nhận của Nhà đầu tư (NĐT).

Lệnh SL/TP bao gồm tổ hợp các lệnh:

(1) Lệnh gốc: là lệnh mua mới cổ phiếu. Lệnh gốc sẽ là cơ sở để sinh ra các lệnh điều kiện đi kèm (chốt lời/cắt lỗ).

(2) Lệnh chốt lời (Take Profit): là lệnh bán để chốt lời theo kỳ vọng của NĐT.

(3) Lệnh cắt lỗ (Stop Loss): là lệnh bán để cắt lỗ trong trường hợp diễn biến thị trường xấu.

Lưu ý:

 • NĐT có thể cài đặt 2 chiều chốt lời (2) và cắt lỗ (3) hoặc chỉ cài đặt 1 chiều chốt lời hoặc cắt lỗ.
 • Khi lệnh gốc khớp nhiều lần sẽ sinh nhiều lệnh chốt lời/cắt lỗ tương ứng với từng lần khớp lệnh của lệnh gốc.
 • Trường hợp NĐT cài đặt 2 chiều: khi lệnh gốc (1) khớp, hệ thống sẽ sinh lệnh chốt lời (2) và cắt lỗ (3) theo tham số NĐT cài đặt.
Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện VPS cơ sở Stop LossTake Profit
Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện VPS cơ sở Stop LossTake Profit

(1) Giá đặt: là mức giá cổ phiếu NĐT đặt để thực hiện giao dịch mua với lệnh gốc.

(2) Khối lượng: là khối lượng cổ phiếu NĐT muốn giao dịch mua với lệnh gốc.

(3) Giá chốt lời: là giá cổ phiếu đặt bán để chốt lời.

(4) Giá cắt lỗ: là giá cổ phiếu đặt bán để cắt lỗ.

(5) Biên độ cắt lỗ: là khoảng giảm, tính trên giá cắt lỗ đã thiết lập, nhằm điều chỉnh giá cắt lỗ để tăng khả năng khớp của lệnh cắt lỗ khi thị trường có diễn biến xấu

(6) Ngày bắt đầu: là ngày bắt đầu có hiệu lực của lệnh.

(7) Ngày kết thúc: là ngày cuối cùng có hiệu lực của lệnh.

Nhà đầu tư Mở tài khoản chứng khoán tại VPS hoặc chuyển ID VPS sang 6327 hoặc K255 nhà đầu tư sẽ được sử dụng phần mềm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Các công cụ này sẽ giúp nhà đầu tư nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

2. Nguyên tắc giao dịch của lệnh Stop Loss/Take Profit

a. Đặt lệnh Stop Loss/Take Profit

 • Lệnh SL/TP chỉ được đặt trong khoảng thời gian từ 08h30 – 15h00 các ngày giao dịch.
 • Giá đặt lệnh gốc là giá LO, MP/MAK/MTL/ MOK/ATO/ATC không đặt giá
 • Giá chốt lời/cắt lỗ là giá
 • Giá cắt lỗ điều chỉnh phải thỏa mãn quy định về bước giá của Sở giao dịch.
 • NĐT có thể đặt 2 chiều chốt lời &cắt lỗ hoặc 1 chiều (chốt lời hoặc cắt lỗ).
 • Biên độ cắt lỗ chỉ áp dụng khi nhập giá cắt lỗ.
 • Ngày kết thúc không được quá 30 ngày kể từ ngày đặt lệnh.

b. Hủy/sửa lệnh Stop Loss/Take Profit

 • Lệnh gốc chỉ được hủy, không đươc sửa. Khi hủy lệnh gốc thì lệnh điều kiện SL/TP kèm theo sẽ hết hiệu lực
 • Lệnh điều kiện SL/TP được phép sửa Giá chốt lời/cắt lỗ, Biên độ cắt lỗ khi lệnh ở trạng thái Chờ kích hoạt. Không cho phép sửa khối lượng.
 • Lệnh SL/TP được hủy khi ở trạng thái Chờ kích hoạt.
 • Lệnh con được sinh ra từ lệnh điều kiện được Hủy/Sửa giống như lệnh thường.

3. Ví dụ về lệnh Stop Loss/Take Profit

NĐT đặt lệnh mua ACB giá 31, khối lượng 3000 cổ phiếu. NĐT muốn chốt lời khi giá thị trường lên 34, cắt lỗ khi thị trường xuống 31 và Biên độ cắt lỗ là 1 (giá cắt lỗ điều chỉnh = 31 – 1 = 30). Nếu lệnh gốc (1) khớp hết 3000, hệ thống sẽ sinh cặp lệnh điều kiện theo thông số NĐT cài đặt:

 • Lệnh điều kiện (2): Bán giá 34 khối lượng 3000 , điều kiện kích hoạt ≥ 34
 • Lệnh điều kiện (3): Bán giá 30, khối lượng 3000, điều kiện kích hoạt ≤ 31

Trường hợp 1: Thị trường diễn biến tăng điểm theo kỳ vọng của NĐT

Ví dụ về lệnh Stop LossTake Profit
Ví dụ về lệnh Stop LossTake Profit

Trường hợp 2: Thị trường diễn biến giảm điểm trái kỳ vọng ban đầu của NĐT. Lệnh Cắt lỗ sẽ được kích hoạt (giá cắt lỗ điều chỉnh = 31 – 1 = 30)

Ví dụ về nguyên tắc giao dịch của lệnh Stop LossTake Profit
Ví dụ về nguyên tắc giao dịch của lệnh Stop LossTake Profit

4. Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện VPS Stop Loss/Take Profit

Bước 1: Lựa chọn Cổ phiếu tại trang chủ giao diện ứng dụng VPS SmartOne.

Lua chon co phieu de thuc hien lenh dieu kien VPS
Lua chon co phieu de thuc hien lenh dieu kien VPS

Bước 2: Nhấn chọn Mua.

Bước 3: Tại giao diện đặt lệnh, chọn lệnh SL/TP tại mục chọn Lệnh điều kiện.

Lựa chọn Lệnh điều kiện VPS Stop loss hoặc take profit
Lựa chọn Lệnh điều kiện VPS Stop loss hoặc take profit

Bước 4: Nhập các trường thông tin và nhấn Đặt lệnh.

Nhập các trường thông tin và nhấn Đặt lệnh điều kiên cơ sở VPS
Nhập các trường thông tin và nhấn Đặt lệnh điều kiên cơ sở VPS

Bước 5: Tại màn hình xác nhận, kiểm tra lại thông tin đặt lệnh và nhấn Xác nhận để hoàn tất đặt lệnh.

Kiểm tra và hoàn thiện đặt lệnh điều kiện Stop loss hoặc Take Profit
Kiểm tra và hoàn thiện đặt lệnh điều kiện Stop loss hoặc Take Profit

Bước 6: Sau khi đặt lệnh thành công, NĐT có thể theo dõi lệnh gốc tại Sổ lệnh thường và Lệnh điều kiện SL/TP tại sổ Lệnh điều kiện.

Theo dõi lệnh điều kiện cơ sở VPS
Theo dõi lệnh điều kiện cơ sở VPS

II. Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện VPS cơ sở Trailing Stop

1. Giới thiệu về lệnh điều kiện Trailing Stop

Trailing Stop (Lệnh xu hướng) là lệnh Mua/Bán với giá đặt Mua/Bán được tự động điều chỉnh để bám sát xu thế giảm/tăng của thị trường, giúp Nhà đầu tư (NĐT) đạt được mức giá tối ưu nhất trong khoảng kỳ vọng.

Trailing Stop gồm 2 loại lệnh là Traling Stop Buy và Traling Stop Sell:

1. Trailing Stop BUY là lệnh Mua với giá mua được tự động điều chỉnh GIẢM xuống bám sát xu thế giảm của thị trường để đạt được mức giá tối ưu nhất.

 • Khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt sẽ giảm một khoảng bằng đúng một lượng bằng biên trượt giá (giá kích hoạt = giá thị trường + biên trượt giá) mỗi khi giá thị trường tạo đáy từ khi đặt lệnh.
 • Khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt không thay đổi.
 • Theo đó, khi thị trường biến động đến khi giá thị trường ≥ giá kích hoạt thì lệnh sẽ được đẩy vào hệ thống. Lệnh được đẩy vào với giá đặt được tính theo công thức: Giá đặt = Giá thị trường tại thời điểm kích hoạt + Biên độ giá.

2. Trailing Stop SELL: là lệnh Bán với giá bán được tự động điều chỉnh TĂNG lên bám sát xu thế tăng của thị trường để đạt được mức giá bán tối ưu nhất.

 • Khi giá thị trường tăng, giá kích hoạt sẽ tăng một khoảng bằng đúng biên trượt giá (giá kích hoạt = giá thị trường – biên trượt giá) mỗi khi thị trường tạo đỉnh kể từ khi đặt lệnh.
 • Khi giá thị trường giảm, giá kích hoạt không thay đổi.
 • Theo đó, khi thị trường biến động đến khi giá thị trường ≤ giá kích hoạt thì lệnh được đẩy vào hệ thống. Lệnh được đẩy vào với giá đặt theo công thức: Giá đặt = Giá thị trường tại thời điểm kích hoạt – Biên độ giá

Đặc điểm của lệnh:

 • Tự động đặt lệnh mua/bán khi giá thị trường của cổ phiếu thỏa mãn điều kiện kích hoạt để bắt đáy hoặc chốt lời với giá tốt nhất.
 • Lệnh được kích hoạt duy nhất một lần trong thời gian hiệu lực.
 • Thời gian hiệu lực tối đa của lệnh là 30 ngày.
 • Trường hợp có sự kiện quyền trên mã chứng khoán đặt lệnh, trước ngày giao dịch không hưởng quyền hệ thống sẽ hủy các lệnh điều kiện tương ứng chưa hết hiệu lực.

Lệnh Trailing Stop bao gồm các thông tin:

Giới thiệu về lệnh điều kiện Trailing Stop
Giới thiệu về lệnh điều kiện Trailing Stop

(1) Khối lượng: là khối lượng chứng khoán Khách hàng muốn giao dịch.

(2) Biên trượt giá (Biên trượt): là khoảng chênh lệch từ giá thấp nhất của thị trường tại thời điểm xác định tới điểm Mua hoặc từ giá cao nhất của thị trường tại thời điểm xác định tới điểm Bán.

(3) Biên độ giá: là số chênh lệch giữa giá đặt lệnh so với giá thị trường tại thời điểm lệnh được kích hoạt (nhằm tăng khả năng được khớp của lệnh).

(4) Ngày kết thúc: là ngày cuối cùng có hiệu lực của lệnh.

2. Nguyên tắc giao dịch

a. Đặt lệnh

 • Biên trượt giá phải là giá trị lớn hơn 0 và thỏa mãn quy định về bước giá của Sở giao dịch.
 • Biên độ giá phải thỏa mãn quy định về bước giá của Sở giao dịch, hoặc có thể để trống.
 • Ngày kết thúc không được quá 30 ngày kể từ ngày đặt lệnh.

b. Hủy/sửa lệnh

 • Lệnh Trailing Stop cho phép hủy ở tất cả các phiên khi ở trạng thái Chờ kích hoạt.
 • Lệnh Traiing Stop không cho Sửa.
 • Lệnh con được sinh ra từ lệnh điều kiện được Hủy/Sửa giống như lệnh thường.

3. Ví dụ về lệnh điều kiện Trailing Stop

Lệnh Mua xu hướng (Trailing Stop Buy):                                                                

Hiện tại giá của cổ phiếu ACB đang giao dịch tại mức giá 32. Giả sử NĐT dự đoán thị trường sẽ giảm và mong muốn sẽ mua được cổ phiếu ACB với giá thấp nhất có thể mà không có nhiều thời gian theo dõi thị trường. Khi đó NĐT sẽ đặt lệnh Mua xu hướng (Trailing Stop BUY) với biên trượt giá là 1, biên độ giá đặt là 1.

Diễn biến thị trường được thể hiện qua đồ thị:

Lệnh điều kiện mua xu hướng Trailing Stop Buy
Lệnh điều kiện mua xu hướng Trailing Stop Buy

Theo đồ thị này:

 • Giá kích hoạt ban đầu = giá thị trường + Biên trượt giá = 33
 • Khi thị trường giảm điểm, Giá kích hoạt sẽ biến động theo thị trường
 • Khi thị trường tăng điểm nhưng chưa thiết lập đáy mới, giá kích hoạt sẽ đi ngang
 • Lệnh sẽ được kích hoạt khi giá thị trường cắt lên Giá kích hoạt. Ở ví dụ này, ngay khi giá thị trường đạt 31 thì lệnh sẽ được kích hoạt với giá đặt = 31 + 1 = 32

Lệnh Bán xu hướng (Trailing Stop Sell):

Hiện tại giá của cổ phiếu ACB đang giao dịch tại mức giá 32. Giả sử NĐT dự đoán thị trường sẽ tăng và mong muốn sẽ bán được cổ phiếu ACB với giá cao nhất có thể mà không có nhiều thời gian theo dõi thị trường. Khi đó NĐT sẽ đặt lệnh bán xu hướng với biên trượt giá là 1, biên độ giá đặt là 1.

Diễn biến thị trường được thể hiện qua đồ thị:

Lệnh điều kiện mua xu hướng Trailing Stop Sell
Lệnh điều kiện mua xu hướng Trailing Stop Sell

Theo đồ thị này:

 • Giá kích hoạt ban đầu = giá thị trường – Biên trượt giá = 31
 • Khi thị trường tăng điểm, giá kích hoạt sẽ biến động theo thị trường
 • Khi thị trường giảm điểm nhưng chưa thiết lập đỉnh mới, giá kích hoạt sẽ đi ngang
 • Lệnh sẽ được kích hoạt khi Giá thị trường cắt xuống đường Giá kích hoạt. Ở ví dụ này khi giá thị trường đạt 33 điểm thì lệnh sẽ được kích hoạt với giá đặt là 33 – 1 = 32

4. Hướng dẫn cách đặt lệnh điều kiện VPS trên điện thoại

Bước 1: Lựa chọn Cổ phiếu tại trang chủ giao diện ứng dụng VPS SmartOne.

Bước 2: Nhấn chọn Mua/Bán.

cách đặt lệnh điều kiện vps trên điện thoại
Cách đặt lệnh điều kiện VPS trên điện thoại

Bước 3: Tại giao diện đặt lệnh, chọn lệnh Trailing Stop tại mục chọn Lệnh điều kiện.

Bước 4: Nhập các trường thông tin và nhấn Đặt lệnh.

Chọn lệnh điều kiện Trailing Stop
Chọn lệnh điều kiện Trailing Stop

Bước 5: Tại màn hình xác nhận, kiểm tra lại thông tin đặt lệnh và nhấn Xác nhận để hoàn tất đặt lệnh.

Xác nhận để hoàn tất đặt lệnh điều kiện Trailing Stop
Xác nhận để hoàn tất đặt lệnh điều kiện Trailing Stop

Bước 6: Sau khi đặt lệnh thành công, NĐT có thể theo dõi lệnh tại Sổ lệnh/Lệnh điều kiện. Nhấn Xem chi tiết để xem thông tin lệnh sau khi kích hoạt.

Kiểm tra thông tin đặt lệnh điều kiện Trailing Stop
Kiểm tra thông tin đặt lệnh điều kiện Trailing Stop

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn đặt lệnh điều kiện VPS Stop Loss/Take Profit và Trailing Stop, hy vọng bài viết hay và hữu ích với nhà đầu tư chứng khoán. Nếu thấy hay và hữu ích nhớ chia sẻ hoặc theo dõi chúng tôi trên Youtube.

Nhà đầu tư quan tâm tới dịch vụ chứng khoán khác của chúng tôi như dữ liệu Forex cho Amibroker, phần mềm chứng khoán, robot chứng khoán, dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Code Amibroker, Youtube chứng khoán,… hãy truy cập website nududo.com hoặc hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

4 những suy nghĩ trên “Giới thiệu lệnh Stop Loss/Take Profit, Trailing Stop và Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện VPS cơ sở
 1. Pingback: Cách đặt lệnh điều kiện VPS | 3 Tips về lệnh STOP ORDER/TCO

 2. Pingback: [Top 7] Các lệnh giao dịch chứng khoán? cách đặt lệnh ở VPS?

 3. Pingback: Cách đặt lệnh mua bán chứng khoán cổ phiếu phái sinh tại VPS

 4. Pingback: [4 Tips] Hướng dẫn cách chơi chứng khoán tại VPS [từ A - Z]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *