Cách sử dụng Phân tích cổ phiếu trên robot chứng khoán Dstock

Chuyên mục phân tích cổ phiếu trên Robot chứng khoán Dstock cho phép Nhà đầu tư có thể đánh giá một cách tổng quan nhất về cổ phiếu đang quan tâm, những thông tin quan trọng như định giá, chất lượng cổ phiếu, xếp hạng cổ phiếu, chất lượng điểm mua, khối ngoại mua/bán… Chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng phân tích cổ phiếu trên Dstock trong bài viết.

1. Chức năng của phân tích cổ phiếu

Chức năng của phân tích cổ phiếu mang tính tổng hợp tất cả các thông tin cần thiết của một cổ phiếu gồm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Phân tích cổ phiếu sẽ giúp nhà đầu tư không mất thời gian đi tra cứu từng thông tin cổ phiếu trên toàn bộ các chuyên mục của Dstock. Các thông số quan trọng của các chuyên mục để được tổng hợp tại chức năng phân tích cổ phiếu.

Cách sử dụng Phân tích cổ phiếu trên robot Dstock
Cách sử dụng Phân tích cổ phiếu trên robot Dstock

2. Cách sử dụng phân tích cổ phiếu trên Robot chứng khoán Dstock

Cách sử dụng phân tích cổ phiếu cũng rất đơn giản, các thông số quan trọng được tổng hợp, Nhà đầu tư chỉ cần đọc là có thể đánh giá được chất lượng cổ phiếu của mình:

2.1. Đánh giá

Phần đánh giá được chia thành 02 phần:

Phần 1: đưa kết luận về cổ phiếu Nhà đầu tư đang truy vấn, đánh giá cổ phiếu theo phân tích cỏ bản và phân tích kỹ thuật, Nhà đầu tư có thể dựa vào đây để đưa ra các quyết định đầu tư, đầu cơ.

Phần 2: gồm 4 biểu đồ:

– Xếp hạng Composite Rating là điểm xếp hạng cổ phiếu trong bảng xếp hạng cổ phiếu, trong đó điểm xếp hạng cổ phiếu từ 1 – 99 điểm, điểm đánh giá xếp hạng: Hạng A (80 – 99 điểm), Hạng B (60 – 79 điểm), Hạng C (40 – 59 điểm), Hạng D (30 – 39 điểm), Hạng C (1 – 29 điểm).

– xếp hạng chất lượng điểm mua có thang điểm là 10 (Quy đổi ra hạng thì là A, B, C, D, E) được tính như sau: 

  • Nếu Định giá cổ phiếu trạng thái giá rẻ thì chấm điểm là 1. còn lại chấm 0 điểm.
  • Nếu Giá trị thanh lý cổ phiếu (Netnet) giá rẻ hơn giá trị thanh lý thì chấm điểm là 1. còn lại chấm 0 điểm.
  • Tín hiệu báo mua tạo đáy Nếu (Mục tín hiệu có độ chính xác tạo đáy >=85%) hoặc (có trong Admin khuyến nghị mua) hoặc (Mục tín hiệu có độ chính xác dòng tiền mua >=88%) hoặc (Mục khuyến nghị tạo đáy đã được admin phê duyệt) hoặc (mục dòng tiền mua đã được admin phê duyệt) =>> chấm 1 điểm, còn không đạt điều kiện báo 0 điểm.
  • Tín hiệu báo mua Canslim, Mark Minervini Nếu 2 điểm có canslim thì chấm 1 điểm còn k có thì chấm 0 điểm, có Mark Minervini thì báo “Mua”chấm điểm 1, còn lại thì 0 điểm (check realtime tại ngày hôm đó)
  • Composite Rating của Rating cổ phiếu, Nếu đánh giá trả về kết quả là hạng A (tốt) thì trả về điểm 4. Hạng B trả về 3, hạng C 2 điểm, hạng D, 1 điểm, hạng E 0 điểm. (check realtime tại ngày hôm đó)

– Điểm Canslim & SEPA: Điểm này được lấy từ chuyên mục Canslim & SEPA trong phần Tổng điểm và Đánh giá. Trong đó Hạng A nếu tổng điểm đạt từ 13-15, Hạng B nếu tổng điểm đạt từ 10-12, Hạng C nếu tổng điểm đạt từ 7-9, Hạng D nếu tổng điểm đạt từ 4 – 6, Hạng E nếu tổng điểm đạt từ 0-3.

– Compossite Rating ngành: cột này được tính từ xếp hạng từ 3 cột Rating RSI, Rating A/D, Rating RS của bảng “Xếp hạng nhóm ngành” được xếp hạng điểm từ 1 – 99 (99 là tốt nhất, 1 là kém nhất). Trong đó Cột “Đánh giá“: được tính từ cột Composite rating ngành trong đó Hạng A (Tốt) – điểm 80-99, Hạng B (Khá) – 60-79, Hạng C (Trung bình) – 40 – 59, Hạng D (Yếu) – 20 – 39, Hạng E (Kém) 1-19.

2.2. Thông tin chung

Tại phần thông tin chung nhà đầu tư có thể tra cứu và tìm kiếm được các thông tim cơ bản của cổ phiếu như: Tên ngành cấp 1, 2, 3, 4, Giá cổ phiếu, % tăng giá, số cổ phiếu trôi nổi…

Cách sử dụng Phân tích cổ phiếu tín hiệu Mua Bán
Cách sử dụng Phân tích cổ phiếu tín hiệu Mua Bán

2.3. Giao dịch

Thông giao dịch được dựa trên dữ liệu trong bảng thống kê, nhà đầu tư có thể tra cứu được giao dịch khối ngoại, lệnh kê mua/bán, mua/bán chủ động…

2.4. Định giá cổ phiếu

Định giá cổ phiếu theo nhiều phương pháp định giá khác nhau, các phương pháp này giúp nhà đầu tư đánh giá tốt nhất về cổ phiếu mình đang nắm giữ. Phương pháp định giá đã được chúng tôi chia sẻ trong phần hướng dẫn định giá.

2.5. Tín hiệu Mua/bán

Nhà đầu tư có thể check được tín hiệu điểm mua/bán đang có của cổ phiếu ngày hôm đó, các ô này thì ô nào báo có là ngày hôm đó có tín hiệu ở mã đó và ngược lại. Riêng với Canslim và SEPA nhà đầu tư có thể đọc thêm trong bài viết: Phương pháp CanslimPhương pháp SEPA.

2.6. Xếp hạng nhóm ngành

Xếp hạng nhóm ngành dữ liệu được lấy trong bảng xếp hàng nhóm ngành của chuyên mục Rating cổ phiếu, cổ phiếu được xếp hạng các chỉ số từ 1 – 99 điểm. Với điểm xếp hạng Composite Rating là điểm xếp hạng tổng hợp, đánh giá Compossite Rating được tính như sau: Hạng A (80 – 99 điểm), Hạng B (60 – 79 điểm), Hạng C (40 – 59 điểm), Hạng D (30 – 39 điểm), Hạng C (1 – 29 điểm).

Cách sử dụng phân tích cổ phiếu trên Rating cổ phiếu
Cách sử dụng phân tích cổ phiếu trên Rating cổ phiếu

2.7. Xếp hạng cổ phiếu

Xếp hạng cổ phiếu dữ liệu được lấy trong bảng xếp hạng cổ phiếu của chuyên mục Rating cổ phiếu. Điểm xếp hạng chỉ số từ 1 – 99 điểm, riêng SMR được xếp hạng A, B, C, D, E. Nhà đầu tư có thể xem thêm bài viết: “Chỉ số EPS là gì? Xếp hạng EPS rating, Xếp hạng SMR rating.

2.8. Chỉ số tài chính

Các chỉ số tài chính cơ bản được lấy dữ liệu từ Rating cổ phiếu, Định giá cổ phiếu, Canslim & SEPA, đây là các thông số cơ bản về tài chính của cổ phiếu đó như: EPS, Sale Per Share, BVPS, P/E, P/S, P/B…

2.9. Chỉ số kỹ thuật

Các chỉ số kỹ thuật cơ bản của cổ phiếu như chỉ báo RSI, Chỉ báo A/D và chỉ báo RS. Nhà đầu tư có thể theo dõi được các chỉ số kỹ thuật này trên đây.

3. Bộ lọc cổ phiếu trong phân tích cổ phiếu

Để lọc được cổ phiếu trong phân tích cổ phiếu Nhà đầu tư click vào “Điều kiện lọc”, Bộ lọc cổ phiếu trong phân tích cổ phiếu có ưu điểm là có thể kết hợp được phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, các chỉ báo, chỉ số…

Trên đây là chia sẻ của chúng tôi về cách sử dụng phân tích cổ phiếu trên Robot chứng khoán Dstock, Nhà đầu tư cần hỗ trợ có thể liên hệ với chúng tôi qua Hotline/Zalo: 0372.095.129 và Youtube Chứng Khoán Là Gì, để nhận được các hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *