Cách sử dụng Rating cổ phiếu trên Robot chứng khoán Dstock

Cách sử dụng Rating cổ phiếu trên Robot chứng khoán Dstock đã được chúng tôi chia sẻ trong các bài viết trước đây. Rating cổ phiếu được xây dựng theo phương pháp của IBD (investors business daily), việc xếp hạng giúp nhà đầu tư tìm ra cổ phiếu dẫn đầu và mạnh nhất trên thị trường chứng khoán.

1. Cách sử dụng Rating cổ phiếu

Rating cổ phiếu được chúng tôi chia sẻ rất nhiều trong các bài viết trước đây Nhà đầu tư tìm hiểu trong bài viết:

 • Chỉ báo RS là gì?, RS Rating là gì?, Ứng dụng RS Rating tìm kiếm cổ phiếu khỏe và cổ phiếu có CANSLIM trên thị trường?: Xem tại đây.
 • Cách sử dụng chỉ báo Accumulation Distribution (A/D) và Xếp hạng A/D theo IBD rating: Xem tại đây.
 • Chỉ số EPS là gì? Xếp hạng EPS rating, Xếp hạng SMR rating tìm cổ phiếu tốt theo Canslim: Xem tại đây.
 • Bảng xếp hạng cổ phiếu theo chuẩn của IBD và ứng dụng trong tìm cổ phiếu Canslim: Xem tại đây.
Cách sử dụng Rating cổ phiếu và Rating ngành trên Dstock
Cách sử dụng Rating cổ phiếu và Rating ngành trên Dstock

2. Cách sử dụng xếp hạng nhóm ngành

Xếp nhóm ngành được chúng tôi xây dựng dựa chủ yếu trên các chỉ số về kỹ thuật gồm: Xếp hạng RS, Xếp hạng RSI và Xếp hạng A/D. Các chỉ số xếp hạng được đánh giá trên thang điểm 1 – 99 điểm, và điểm xếp hạng tổng hợp (Composite Rating) cũng được xếp hạng từ 1 – 99 điểm với 1 là thấp nhất và 99 là cao nhất.

Điểm “Đánh giá” được chúng tôi xếp theo A, B, C, D, E trong đó:

Hạng A:

 • Hạng A+: Nếu Xếp hạng “RSI” >=90 và Xếp hạng “A/D”>=90 và Xếp hạng “RS”>=90
 • Hạng A-: Nếu Xếp hạng “RSI” <80 hoặc Xếp hạng “A/D”<80 hoặc Xếp hạng “RS”<80
 • Còn lại: Xếp hạng A

Hạng B:

 • Hạng B+: Nếu Xếp hạng “RSI” >=70 và Xếp hạng “A/D”>=70 và Xếp hạng “RS”>=70
 • Hạng B-: Nếu Xếp hạng “RSI” <60 hoặc Xếp hạng “A/D”<60 hoặc Xếp hạng “RS”<60
 • Còn lại: Xếp hạng B

Hạng C:

 • Hạng C+: Nếu Xếp hạng “RSI” >=50 và Xếp hạng “A/D”>=50 và Xếp hạng “RS”>=50
 • Hạng C-: Nếu Xếp hạng “RSI” <40 hoặc Xếp hạng “A/D”<40 hoặc Xếp hạng “RS”<40
 • Còn lại: Xếp hạng C

Hạng D:

 • Hạng D+: Nếu Xếp hạng “RSI” >=30 và Xếp hạng “A/D”>=30 và Xếp hạng “RS”>=30
 • Hạng D-: Nếu Xếp hạng “RSI” <20 hoặc Xếp hạng “A/D”<20 hoặc Xếp hạng “RS”<20
 • Còn lại: Xếp hạng D

Hạng E:

 • Hạng E+: Nếu Xếp hạng “RSI” >=10 và Xếp hạng “A/D”>=10 và Xếp hạng “RS”>=10
 • Hạng E-: Nếu Xếp hạng “RSI” <=5 hoặc Xếp hạng “A/D”<=5 hoặc Xếp hạng “RS”<=5
 • Còn lại: Xếp hạng E

3. Cách lọc cổ phiếu trong Rating cổ phiếu

Nhà đầu tư chỉ cần click vào điều kiện lọc là có thể lọc theo các tiêu chí Xếp hạng A/D, Xếp hạng RS, Xếp hạng EPS…

Trên đây là hướng dẫn cách sử dụng xếp hạng cổ phiếu trên Robot chứng khoán Dstock, nhà đầu tư có thể liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ: 0372095129 hoặc Youtube Chứng Khoán Là Gì.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *