Chỉ báo RS là gì?, RS Rating là gì?, Ứng dụng RS Rating tìm kiếm cổ phiếu khỏe và cổ phiếu có CANSLIM trên thị trường?

IBD Rating mà O’Neil giới thiệu trên nhật báo Investor’s Business Daily là bộ chỉ số xếp hạng cổ phiếu hữu ích được tạo ra để tìm kiếm cổ phiếu tốt. Các chỉ số được quan tâm nhiều là RS Rating, A/D Rating, EPS Rating, SMR Rating và Composite Rating, bài viết sẽ giới thiệu về Chỉ báo RS là gì?, RS Rating là gì?, Ứng dụng RS Rating tìm cổ phiếu có CANSLIM?

Chỉ báo RS là gì?, RS Rating là gì?

I. Chỉ báo RS là gì?

1. Chỉ báo RS là gì?

Chỉ báo Sức mạnh tương quan (Comparative Relative Strength) là một chỉ số cơ bản để so sánh sức mạnh tương quan của một cổ phiếu so với cổ phiếu khác. Thông thường, chỉ báo Sức mạnh tương quan được sử dụng để so sánh mức sinh lời của một cổ phiếu với chỉ số thị trường như VN-Index.

Ngoài ra, chỉ báo cũng có thể được sử dụng để so sánh với ngành. Giúp có thể xác định xem một cổ phiếu đang mạnh hay yếu hơn các cổ phiếu trong ngành. Chỉ báo RS cũng có thể được sử dụng để tìm các cổ phiếu tăng tốt hơn trong thị trường Uptrend và giảm ít hơn trong thị trường Downtrend.

2. Chỉ báo RS có giống chỉ báo RSI?

Sự khác biệt giữa Comparative Relative Strength và Relative Strength Index. Tên gọi “Relative Strength Index (RSI)” có thể gây nhầm lẫn vì RSI không so sánh mối tương quan sức mạnh hai cổ phiếu mà thể hiện sức mạnh nội tại của một cổ phiếu riêng lẻ. RSI là chỉ báo dao động đo gia tốc của giá cổ phiếu, thường được sử dụng để xác định sức mạnh nội tại của cổ phiếu.

Để phân biệt được sự khác biệt của hai chỉa báo này, nhà đầu tư có thể dựa vào công thức tính:

+ Về công thức tính của chỉ báo RS có hai cách tính:

  • Công thức tính RS trên Amibroker: 1000*(Giá đóng cửa cổ phiếu/Giá đóng cửa Index). Công thức trên code Amibroker: RS = 1000*Close/Foreign(“Vnindex”,”Close”);
  • Công thức tính RS theo IBD (dùng để làm xếp hạng RS (RS Rating)). Công thức tính trên code Amibroker: RSIDB = 0.4*ROC(C,65)+ 0.3*ROC(C,130) +0.3*ROC(C,260); Trong đó ROC là thể hiện sự thay đổi của giá cổ phiếu đó so với giá cổ phiếu trong thời gian so sánh, ví dụ ROC(C,65) là so sánh sự thay đổi của giá cổ phiếu hiện tại so với giá cổ phiếu 65 phiên trước.
Chỉ báo RS là gì
Chỉ báo RS là gì?

+ Công thức tính Chỉ báo RSI được xác định dựa trên công thức sau:

RSI = 100 – 100/(1+A)

Trong đó:

  • A = (Trung bình giá đóng cửa tăng của x kỳ)/(Trung bình giá đóng cửa giảm của x kỳ)
  • Theo mặc định, chỉ số RSI lấy khung thời gian là 14 kỳ ví dụ như: 14, giờ, 14 ngày, 14 tuần…Nhưng đôi khi chu kỳ 5, 7, 9, 21 và 25 cũng có thể được sử dụng.

Xem thêm: Cách sử dụng chỉ báo Accumulation Distribution (A/D)

3. Cách sử dụng chỉ báo RS phân tích cổ phiếu

Trong videos “Cách lựa chọn cổ phiếu mạnh yếu với chỉ báo Sức mạnh tương quan (Relative Strength)” chúng tôi cũng đã chia sẻ về chủ đề chỉ báo RS, nhà đầu tư có thể xem thêm trong videos này:

Chỉ báo sức mạnh tương quan RS

II. RS Rating là gì?, Ứng dụng RS Rating tìm cổ phiếu có CANSLIM?

1. RS rating là gì?

RS Rating hay xếp hạng RS là thước đo hiệu suất giá của cổ phiếu trong mười hai tháng qua, so với tất cả các cổ phiếu đang có trên thị trường. Rồi sau đó được sắp xếp theo thang điểm từ 1 (Thấp nhất) đến 99 (Cao nhất). Công thức để xây dựng RS rating được chúng tôi dựa trên công thức tính RS theo IBD.
Đường hiệu suất giá hay chỉ số RS Rating là một chỉ báo cho bạn biết rằng trong số năm hoặc sáu cổ phiếu nắm giữ thì đâu là cổ phiếu thực sự dẫn đầu. Nếu bạn bắt buộc phải bán cổ phiếu, thì giống như việc nhổ cỏ dại, bạn phải bán những cổ phiếu xấu nhất trước”. – William J. O’Neil
Ví dụ: Xếp hạng 99 có nghĩa là cổ phiếu đang tốt hơn 99% tất cả các cổ phiếu về hiệu suất giá trong 52 tuần qua.
RS Rating là gì? tra cứu ở đâu?
RS Rating là gì? tra cứu ở đâu?

2. Tra cứu xếp hạng RS ở đâu?

Để xem được điểm xếp hạng RS thì nhà đầu tư có thể xem trên Dstock, tại đây nhà đầu tư không chỉ xem được xếp hạng RS tất cả cổ phiếu trên toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam, mà còn xem được xếp hạng khác như A/D rating, SMR Rating, Rating Ngành, EPS Rating, định giá cổ phiếu…

Lưu ý: Xếp hạng RS cùng với xếp hạng A/D là hai yếu rất quan trọng với nhà đầu tư chơi theo phân tích kỹ thuật, các yếu tố này giúp đánh giá được độ mạnh yếu của cổ phiếu mà không phụ thuộc vào phân tích cơ bản.

3. Xếp hạng RS bao nhiêu là tốt, ứng dụng RS Rating tìm cổ phiếu trong CANSLIM?

Xếp hạng RS bao nhiêu là tốt?. Nhà đầu tư lựa chon cổ phiếu có RS Rating từ 80 trở lên là tốt (William J. O’Neil cũng lựa chọn ngưỡng này để chọn cổ phiếu), các cổ phiếu tốt nhất thường sẽ có xếp hạng trên 90 và tại thời điểm đó cổ phiếu tăng giá rất mạnh.

Xếp hạng RS Rating bao nhiêu là tốt
Xếp hạng RS Rating bao nhiêu là tốt

Chúng tôi cũng đã xây dựng bộ lọc cổ phiếu Canslim trên Dstock nhà đầu tư có thể truy cập để tham khảo bộ lọc về Canslim của chúng tôi.

ứng dụng RS Rating tìm cổ phiếu trong CANSLIM
Ứng dụng RS Rating tìm cổ phiếu trong CANSLIM

bài viết sẽ giới thiệu về Chỉ báo RS là gì?, RS Rating là gì?, Ứng dụng RS Rating tìm cổ phiếu có CANSLIM?, hy vọng bài viết hay và hữu ích với nhà đầu tư chứng khoán. Nếu thấy hay và hữu ích nhớ chia sẻ hoặc theo dõi chúng tôi trên Youtube.

Nhà đầu tư quan tâm tới dịch vụ chứng khoán khác của chúng tôi như dữ liệu Forex cho Amibroker, phần mềm chứng khoán, robot chứng khoán, dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Code Amibroker, Youtube chứng khoán,… hãy truy cập website nududo.com hoặc hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

5 những suy nghĩ trên “Chỉ báo RS là gì?, RS Rating là gì?, Ứng dụng RS Rating tìm kiếm cổ phiếu khỏe và cổ phiếu có CANSLIM trên thị trường?
  1. Pingback: Chỉ báo Accumulation Distribution | [Xếp hạng A/D theo IBD]

  2. Pingback: [3 Tips] Bảng xếp hạng cổ phiếu Việt Nam theo chuẩn của IBD

  3. Pingback: [6 Tips] Phương pháp CANSLIM là gì? Bộ lọc CANSLIM

  4. Pingback: [5 Tips] Phương pháp SEPA và Tác giả MARK MINERVINI là ai

  5. Pingback: [3 Tips] Cách sử dụng Rating cổ phiếu trên Dstock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *