Công ty chứng khoán là gì? đặc điểm vai trò của công ty chứng khoán?

Công ty chứng khoán là công ty kinh doanh chứng khoán với tự cách là thành viên của sở giao dịch chứng khoán. Công ty chứng khoán là tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân, được thành lập theo quy định của pháp luật. Đối tượng kinh doanh của công ty chứng khoán chủ yếu là chứng khoán. Trong bài viết chúng tôi sẽ chia sẻ về công ty chứng khoán là gì? đặc điểm và vai trò?

Videos Công ty chứng khoán là gì? đặc điểm vai trò của công ty chứng khoán?

1. Công ty chứng khoán là gì?

Theo quy định thì Công ty chứng khoán là doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện một, một số nghiệp vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 72, các Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 86 Luật Chứng khoán.

Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán VPS miễn phí
Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán tại công ty chứng khoán VPS miễn phí

Theo khoản 1, 2, 3 điều 72 luật chứng khoán 54/2019/QH14 thì:

1) Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

  • Môi giới chứng khoán;
  • Tự doanh chứng khoán;
  • Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
  • Tư vấn đầu tư chứng khoán;

2) Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.

3) Công ty chứng khoán chỉ được cấp phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán.

Trên thực tế, hoạt động môi giới của công ty chứng khoán có vai trò rất quan trọng trong việc mua, bán chứng khoán trên thị trường giao dịch tập trung nên công ty chứng khoán còn được gọi là công ty môi giới.

Tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung thì công ty chứng khoán hỗ trợ mở tài khoản, giao dịch mua/bán cổ phiếu, cung cấp các dịch vụ tư vấn… Sở giao dịch chứng khoán (các sàn giao dịch như HNX, HOSE (VNINDEX), UPCOM) sẽ không làm việc trực tiếp với Nhà đầu tư mà phải thông qua các công ty chứng khoán ở giữa làm trung gian (quy định bắt buộc của pháp luật).

Mở tài khoản chứng khoán công ty nào cũng có thể mua được trên sàn HNX, HSX, UPCOM
Mở tài khoản chứng khoán công ty nào cũng có thể mua được trên sàn HNX, HSX, UPCOM

Do vậy, Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán ở công ty nào cũng mua được cổ phiếu trên các sàn HNX, HOSE (VNINDEX), UPCOM, hãy lựa chọn các công ty uy tín và hàng đầu, Nhà đầu tư có thể tham khảo tại đây. hoặc tham khảo thêm videos mở tài khoản ở các công ty khác nhau.

2. Tìm hiểu những đặc điểm của công ty chứng khoán

Công ty chứng khoán là một tổ chức tài chính trung gian. Tổ chức tài chính là khái niệm để chỉ những tổ chức thực hiện chức năng kết nối nguồn vốn từ người có tới người cần. Chức năng kết nối nguồn vốn này không thực hiện trực tiếp mà thông qua người thứ 3 đó là các tổ chức tài chính.

Công ty chứng khoán sẽ có nhiệm vụ thu xếp các giao dịch trên cho khách hàng. Tất nhiên các công ty chứng khoán sẽ có một phần hoa hồng trong mỗi lần giao dịch giữa các bên.

Công ty chứng khoán hoạt động kinh doanh phải có điều kiện theo quy định pháp luật. Để tiến hành kinh doanh, công ty chứng khoán phải là một thành viên của Sở giao dịch và tất nhiên khi tiến hành kinh doanh công ty đó phải hội tụ đủ hết những điều kiện, quy định và điều kiện tiên quyết là phải đăng ký kinh doanh chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán.

Các công ty chứng khoán cung cấp các công cụ hỗ trợ Nhà đầu tư đặt lệnh chứng khoán
Các công ty chứng khoán cung cấp các công cụ hỗ trợ Nhà đầu tư đặt lệnh chứng khoán

Một số quy định để một công ty chứng khoán được cấp phép tại Việt Nam:

  • Phương án kinh doanh của công ty chứng khoán phải phù hợp với từng mục tiêu phát triển ngành chứng khoán;
  • Về cơ sở vật chất thì công ty phải trang bị hết những trang thiết bị cần thiết phục vụ cho việc kinh doanh chứng khoán;
  • Mức vốn pháp lý tối thiểu theo quy định của từng ngành nghề kinh doanh;
  • Ban lãnh đạo của công ty chứng khoán và những nhân viên kinh doanh phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp chứng chỉ hành nghề.

Công ty chứng khoán là một tổ chức kinh doanh hoạt động bị kiểm soát. Tất cả các hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán đều bị kiểm soát chặt chẽ bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền và Hiệp hội chứng khoán sở tại.

Các công ty chứng khoán hiện nay đều lấy hoạt động tự doanh là nòng cốt và quan trọng. Tuy nhiên do hoạt động tự doanh và môi giới thường xuyên xảy ra xung đột lợi ích nên nhà nước quy định các công ty phải thực hiện những chức năng đó ở những bộ phận riêng biệt.

Tự doanh chứng khoán được hiểu là một công ty chứng khoán bất kỳ tự tiến hành các giao dịch mua bán chứng khoán. Hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán vẫn được kiểm soát bởi các cơ chế của Sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC.

Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán tại VPS, đặc biệt khi Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương. Nhà đầu tư sử dụng hoàn toàn miễn phí, phần mềm giúp báo mua/bán cổ phiếu, chứng quyền, phái sinh chính xác cao. Phần mềm Dstock có cả trên IOS hoặc ANDROID.

Sử dụng phần mềm phân tích chứng khoán Dstock và Dchart thu về lợi nhuận cực cao
Sử dụng phần mềm phân tích chứng khoán Dstock và Dchart thu về lợi nhuận cực cao

3. Tìm hiểu vai trò của công ty chứng khoán

a. Vai trò đối với doanh nghiệp

Nhà đầu tư vẫn thường nghe đến cụm từ IPO hay Initial Public Offering được hiểu là doanh nghiệp phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Phát hành cổ phiếu của doanh nghiệp là một hoạt động nhằm huy động vốn, tất cả các hoạt động này đều được thực hiện qua một bên trung gian đó chính là các công ty chứng khoán.

Trong các thương vụ phát hành cổ phiếu (IPO) của các doanh nghiệp, công ty chứng khoán đóng vai trò tư vấn, bảo lãnh phát hành nhằm đảm bảo các giao dịch mua bán diễn ra thuận lợi và thu hút được nhiều Nhà đầu tư.

b. Vai trò đối với Nhà đầu tư cá nhân 

Một trong những bước đầu tiên để các nhà đầu tư tiến hành giao dịch trên sàn chứng khoán chính là phải có tài khoản giao dịch chứng khoán. Những tài khoản chứng khoán này sẽ được mở tại các công ty chứng khoán.

Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán trực tiếp tại công ty chứng khoán VPS
Nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán trực tiếp tại công ty VPS

Công ty chứng khoán cũng có vai trò cung cấp thông tin phân tích, đánh giá và báo cáo tài chính về tình hình “sức khỏe” của doanh nghiệp để từ đó cho các nhà đầu tư một cái nhìn tổng quan trước các quyết định đầu tư.

c. Vai trò đối với thị trường chứng khoán

Công ty chứng khoán không chỉ là đơn vị trung gian mà còn là đơn vị và thành phần không thể thiếu để cấu thành nên thị trường chứng khoán.

Trên thị trường sơ cấp, vai trò của các công ty chứng khoán đối với doanh nghiệp IPO hỗ trợ phát hành và định giá cổ phiếu tại lần đầu tiên chào bán.

Trên thị trường thứ cấp, vai trò của công ty chứng khoán là điều tiết thị trường thông qua các hoạt động tự doanh bao gồm cả việc tăng thu nhập cho chính công ty họ bằng cách tạo giá trị thanh khoản, điều tiết nền giá cổ phiếu.

d. Vai trò đối với cơ quan quản lý

Các cơ quan quản lý có chức năng quan sát thị trường chứng khoán và thực hiện những điều chỉnh hợp lý tuân theo các quy định hiện hành của Luật chứng khoán và những cơ quan quản lý Nhà nước.

Các hoạt động này của cơ quan quản lý một phần dựa vào những thông tin về thị trường chứng khoán được cung cấp bởi những công ty chứng khoán. Các thông tin được công ty chứng khoán cung cấp có thể là thông tin về các cổ phiếu, thông tin giao dịch, cổ tức, dữ liệu về ngành và doanh nghiệp.

Hỗ trợ rất nhiều cho các sở giao dịch chứng khoán
Hỗ trợ rất nhiều cho các sở giao dịch chứng khoán

Công ty chứng khoán sẽ phải kết hợp với các cơ quan quản lý để hạn chế hoặc ngăn chặn các hành vi sai trái trên thị trường chứng khoán do những cá nhân hoặc tổ chức có thể gây ra những thiệt hại. Công ty chứng khoán có thể được xem là một chế tài quan trọng trên thị trường chứng khoán.

Qua một số nhận định và phân tích về vai trò, đặc điểm của công ty chứng khoán, chúng tôi hy vọng đã mang đến cho Nhà đầu tư những cái nhìn tổng quát nhất về thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu thấy hay và và giúp ích hãy chia sẻ bài viết cho chúng tôi!

Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Khóa học chứng khoán, Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Dữ liệu Forex cho Amibroker, Youtube chứng khoán,…. Hãy truy cập website: nududo.com hoặc liên hệ trực tiếp số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *