Hướng dẫn đầu tư chứng khoán cho người mới

Đầu tư chứng khoán đó là trò chơi sẽ kéo dài suốt đời của mỗi nhà đầu tư. Bạn còn rất nhiều thời gian để phát triển các kỹ năng giao dịch và đầu tư. Những gì diễn ra trên thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng không khác mấy so với thị trường 100 năm về trước. Để phục vụ cho nhà đầu tư chúng tôi sẽ hướng dẫn đầu tư chứng khoán cho người mới từ A-Z.

Bài viết chúng tôi sẽ trình bày với 8 nội dung sau :

 1. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam
 2. Cách Mở tài khoản chứng khoán
 3. Giới thiệu về các sàn chứng khoán Hose, HNX, Upcom.
 4. Tìm hiểu về bảng giá chứng khoán, cách đọc bảng giá chứng khoán
 5. Hướng dẫn cách mua bán qua tài khoản chứng khoán
 6. Các Phương pháp đầu tư chứng khoán
 7. Các khóa học đầu tư chứng khoán
 8. Giới thiệu về các phần mềm chứng khoán

1. Tổng quan về thị trường chứng chứng khoán Việt Nam

I. Chứng khoán cơ sở

Chứng khoán là gì?

Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Chứng khoán bao gồm các loại: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng khoán phái sinh. Thực chất chứng khoán là một loại hàng hóa đặc biệt.

Xem thêm: Hướng dẫn đầu tư chứng khoán phái sinh

Thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán thị trường chứng khoán chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán; qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán.

Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam

Tính đến ngày 4/5/2019 :

 • Sàn Hose(Vnindex) có 377 mã niêm yết. Tỷ lệ vốn hóa trên thị trường chiếm tỷ lệ hơn 91% vốn hóa niêm yết.
 • Sàn HNX có tỷ lệ vốn hóa chỉ gần 9% vốn hóa niêm yết trên toàn thị trường chứng khoán.
 • Cả 2 sàn HNX và Hose chiếm hơn 60% quy mô nền kinh tế Việt Nam
 • Upcom sàn trung chuyển của 2 sàn HNX và HOSE, là nơi các công ty chứng khoán chuẩn bị niêm yết trên 2 sàn HNX hoặc HOSE, nó còn là nơi hủy niêm yết cổ phiếu ở trên 2 sàn HNX và HOSE.

II. Chứng khoán phái sinh

 • Chứng khoán phái sinh là các công cụ tài chính mà giá trị của chúng phụ thuộc vào giá của một tài sản cơ sở.
 • Tài sản cơ sở của chứng khoán phái sinh có thể là hàng hóa như nông sản, kim loại, v,v.. hoặc công cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, lãi suất, v.v.
 • Chứng khoán phái sinh quy định quyền lợi và/hoặc nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng đối với việc thanh toán và/hoặc chuyển giao tài sản cơ sở với một mức giá được thỏa thuận trước vào một thời điểm nhất định trong tương lai.

2. Cách Mở tài khoản chứng khoán

2.1 Tài khoản chứng khoán là gì ?

Hiểu đơn giản tài khoản chứng khoán là nơi lưu trữ tiền, trái phiếu, cổ phiếu, nơi nhận cổ tức, mua bán cổ phiếu,… Phải mở thông qua các công ty chứng khoán, nó giống như tài khoản ngân hàng.

2.2 Mở tài khoản chứng khoán ở đâu tốt ?

 • Cách mở tài khoản chứng khoán như thế nào?. Các nhà đầu tư có thể tham khảo videos chúng tôi hướng dẫn nhà đầu tư cách mở tài khoản chứng khoán : https://www.youtube.com/embed/8YybHQwVG2s
 • Mở tài khoản chứng khoán ở đâu tốt?. Theo chúng tôi các nhà đầu tư nên mở tài khoản chứng khoán ở các công ty chứng khoán có công ty mẹ là các ngân hàng là tốt nhất ví dụ VPS của Vp bank, BSC của BIDV, MBS của MB bank.

3. Giới thiệu về các sàn chứng khoán Hose, HNX, Upcom.

3.1 Xem bảng giá của các sàn chứng khoán ở đâu ?

 • Các công ty chứng khoán đều có bảng giá chứng khoán, các nhà đầu tư có thể xem bảng giá chứng khoán của chính công ty mà các nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán.
 • Bảng giá chứng khoán dễ nhìn và thân thiện nhất thì có thể sử dụng của Vndirect.

3.2 Quy định của các sàn chứng khoán

 • Khái niệm ngày T và T+ trong mua bán cổ phiếu chắc chắn các nhà đầu tư chứng khoán đều hiểu khái niệm này, ngày T, T+1, T+2, T+3 : trong giao dịch chứng khoán, khi bạn giao dịch mua bán thành công thì có nghĩa là bạn đã chốt giá, và ngày đó tính theo mốc thời gian được gọi là ngày T, tiếp sau đó 01 ngày làm việc được gọi là T+1, tiếp sau đó thêm 01 ngày làm việc nữa được gọi là T+2 và thêm 01 ngày sau đó nữa là ngày T+3
 • Tiền bán cổ phiếu về sau T+2, Có thể mua bán ngay, nếu công ty chứng khoán có dịch vụ ứng tiền trước.

4. Tìm hiểu về bảng giá chứng khoán, cách đọc bảng giá chứng khoán

4.1. Bảng giá chứng khoán

Bảng giá chứng khoán cung cấp những thông tin mua bán cổ phiếu mà các nhà đầu tư có thể quan sát.

Cách đọc bảng giá chứng khoán

Các ký hiệu và khái niệm trên bảng điện
 • Giá Trần (CELL): Cổ phiếu trần sẽ có màu tím, biên độ trần phụ thuộc vào các sàn chứng khoán, ví dụ Hose là 7%…
 • Giá Tham Chiếu (TC): Giá tham chiếu sẽ có màu vàng trên bảng giá, giá tham chiếu chính là giá đóng cửa của phiên này đóng cửa phiên trước đó.
 • Giá Sàn (FL – Floor): Giá sàn có màu xanh lơ trên bảng giá. Giá sàn ngược lại với giá trần.
 • Giá đỏ: là giá hiện tại hoặc đóng của của phiên ngày hôm đó đang giao dịch nhỏ hơn giá tham chiếu của ngày hôm đó.
 • Giá xanh: là giá giao dịch hiện tại cao hơn giá tham chiếu của phiên ngày hôm đó.
 • Giá mở cửa (O – Open): giá mở cửa được xác định bởi giờ ATO diễn ra từ 9h-9h15 với sàn Hose.
 • Giá Đóng cửa (C – Close): được xác định bởi giờ ATC diễn ra từ 14h30-14h45
 • Giá Cao nhất (H – Hight): là giá giao dịch cao nhất trong phiên ngày hôm đó
 • Giá Thấp Nhất (L – Low): là giá giao dịch thấp nhất trong phiên ngày hôm đó.

4.2 Các lệnh trên thị trường chứng khoán

 • ATO : (At The Open – Tại giá mở cửa) là lệnh đặt mua hoặc bán chứng khoán tại mức giá mở cửa). ATO có giá trị trong 15 phút của phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa, từ 9h – 9h15 (hiện nay chỉ có mặt trên sàn hose)
 • ATC : Lệnh ATC (At The Close – giao dịch tại giá đóng cửa) là loại lệnh mới được áp dụng trên TTCK từ khi tiến hành khớp lệnh liên tục. … Lệnh ATC được ưu tiên giao dịch trước lệnh giới hạn và không cần ghi mức giá cụ thể. (Thời gian 14h30 – 14h45 có cả trên sàn hose và hnx)
 • Lệnh Giới hạn – Lệnh LO: là loại lệnh có ghi giá. Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch và chờ trên sổ lệnh cho đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.
 • Lệnh Thị trường – Lệnh MP trong Phiên Khớp lệnh Liên tục tại HOSE. Là lệnh mua tại mức giá bán thấp nhất hoặc lệnh bán tại mức giá mua cao nhất hiện có trên thị trường
 • Các Lệnh Thị trường – Lệnh MTL, MOK, MAK trong Phiên Khớp lệnh Liên tục tại HNX.
 • Lệnh PLO trong Phiên Khớp lệnh Sau giờ tại HNX.

5. Hướng dẫn cách mua bán qua tài khoản chứng khoán

5.1 Cách chuyển tiền vào chứng khoán và mua bán cổ phiếu

Các bạn có thể xem videos chúng tôi hướng dẫn các nhà đầu tư chuyển tiền và mua bán cổ phiếu ở videos này: https://www.youtube.com/watch?v=M90u6U6pOh8&t=1s

6. Các phương pháp đầu tư chứng khoán phổ biến

6.1 Đầu tư giá trị

 • Người sáng lập: Ngài Benjamin Graham (1894 – 1976).
 • Giới thiệu: Ben Graham là nhà đầu tư vĩ đại nhất trong thời đại của ông. Ông có rất nhiều những  học trò giỏi. Một trong số đó là Warren Buffet.
 • Câu nói nổi tiếng: Tôi thích mua tài sản đáng giá 1 đô chỉ với 50 cent.
 • Triết lý đầu tư: Mua rẻ cổ phiếu
 • Đầu tư giá trị là xác định giá trị thực của cổ phiếu. Muốn xác định giá trị thực cổ phiếu, ta nhất định phải am hiểu về định giá cổ phiếu

6.2 Đầu tư tăng trưởng

 • Người sáng lập: Ngài Philip Fisher (1907– 2004).
 • Giới thiệu:Fisher là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng nhất… Ông ta có khả năng khám phá ra những cổ phiếu mà sau đó tăng trưởng giá vài chục lần.
 • Triết lý đầu tư:Hày chọn công ty có tiềm năng tăng trưởng cao trong tương lai.
 • Đầu tư tăng trưởng là tìm ra những điểm cố lõi trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, những đặc điểm có thể khiến công ty tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.

6.3 Phân tích kỹ thuật

 • Người sáng lập:Trường phái đầu tư này được cho là được đặt nền tảng bởi 02 người: Charles Dow và Edward Jone.
 • Giới thiệu:Hai người đàn ông này đã có những nghiên cứu và đặt nền tảng cho ngành phân tích kỹ thuật, nổi tiếng với Lý thuyết DOW. Họ còn lập nên chỉ số DowJones được sử dụng trên TTCK Mỹ cho đến ngày nay. Ngoài ra, họ là 02 nhà sáng lập của tờ báo nổi tiếng toàn cầu – Wall Street Journal.
 • Triết lý đầu tư:Xu hướng giá cổ phiếu
 • Trường phái đầu tư này cố gắng mua vào những cổ phiếu đang có “sóng” và họ sẽ bán ra cổ phiếu trên vùng đỉnh sóng, khi có tín hiệu xu hướng đảo chiều.

7. Các khóa học đầu tư chứng khoán

Các nhà đầu tư có thể xem videos “Lớp học đầu tư chứng khoán online miễn phí:
https://www.youtube.com/watch?v=LSqSfXcB32o

8. Giới thiệu về các phần mềm chứng khoán

Các nhà đầu tư có thể xem videos “Top 3 phần mềm chứng khoán phổ biến và được sử dụng nhiều ở Việt Nam”: https://youtu.be/LSqSfXcB32o

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn đầu tư chứng khoán cho người mới bắt đầu tham gia chơi chứng khoán, hy vọng bài viết của chúng tôi đã mang lại những kiến thức cơ bản cho các nhà đầu tư. Ngoài ra các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm hướng dẫn đầu tư chứng khoán trực tuyến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *