Chỉ số chứng khoán là gì? chỉ số Vnindex, VN30-Index, HNX, HNX30, phái sinh và cách tính chỉ số chứng khoán?

Thị trường chứng khoán thì bao gồm thị trường cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, chứng chỉ quỹ, chứng quyền. Hiện nay chỉ số chứng khoán được tính và sử dụng là chỉ số của cổ phiếu và phái sinh, các chỉ số này là yếu tố được đánh giá là quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình phân tích và ra quyết định của nhà đầu tư. Trong bài viết chúng tôi sẽ chia sẻ về chỉ số chứng khoán là gì? cách tính các chỉ số chứng khoán.

1. Chỉ số chứng khoán là gì?

Chỉ số chứng khoán (Stock marketing index) là một công cụ thống kê được sử dụng để đo lường và mô tả sự biến động của thị trường chứng khoán hoặc một phần của thị trường. Ngoài ra nó còn phản ánh giá trị của một nhóm các cổ phiếu cụ thể (không giới hạn số lượng loại cổ phiếu) đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Chỉ số chứng khoán được tính trên các cổ phiếu đang niêm yết trên thị trường
Chỉ số chứng khoán được tính trên các cổ phiếu đang niêm yết trên thị trường

Mục đích chính của chỉ số chứng khoán là cung cấp một cách thức để theo dõi hiệu suất của thị trường hoặc một phần cụ thể của thị trường trong khoảng thời gian nhất định.

Các chỉ số chứng khoán cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư, nhà phân tích và người quan tâm đến thị trường tài chính để đánh giá xu hướng thị trường và đưa ra quyết định đầu tư.

2. Phân loại các chỉ số chứng khoán?

Như đã nói ở trên, để tạo thành một chỉ số chứng khoán thì các cổ phiếu cần theo một quy tắc nhất định. Và các chỉ số chứng khoán sẽ được phân loại như sau:

 • Chỉ số chứng khoán theo ngành nghề, lĩnh vực.
 • Chỉ số chứng khoán theo quốc gia.
 • Chỉ số giá cổ phiếu
 • Chỉ số giá trái phiếu
 • Chỉ số giá chứng khoán phái sinh.

Sau khi sử dụng các phép toán, thống kê chuyên môn nhất định thì chỉ số chứng khoán là giá trị sau cùng của những mã cổ phiếu được phát hành bởi các công ty trong cùng danh mục (danh mục được định ra bởi sở giao dịch chứng khoán, chế tài tài chính hoặc hãng thông tin uy tín). 

Nhà đầu tư khi mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương. Nhà đầu tư sử dụng hoàn toàn miễn phí, phần mềm Dstock, phần mềm giúp báo mua/bán cổ phiếu, chứng quyền, phái sinh chính xác cao. Phần mềm Dstock có cả trên IOS hoặc ANDROID.

Sử dụng phần mềm Robot Dstock và Dchart hỗ trợ nhà đầu tư đạt hiệu quả chính xác cực cao
Sử dụng phần mềm Robot Dstock và Dchart hỗ trợ nhà đầu tư đạt hiệu quả chính xác cực cao

3. Ý Nghĩa của chỉ số chứng khoán?

Các chỉ số chứng khoán giúp các nhà đầu tư, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu kinh tế phân tích, đánh giá được thị trường chứng khoán như thế nào nói riêng và nền kinh tế như thế nào nói chung.

Chỉ số chứng khoán thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất của một thị trường chứng khoán, so sánh sự biến động của giá cổ phiếu và theo dõi xu hướng của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định.

Đặc biệt, chỉ số chứng khoán có ảnh hưởng đến việc ra nhận định, quyết định đầu tư, hiệu suất thị trường,… để nhà đầu tư đưa ra các lệnh chứng khoán cuối cùng.

Các cổ phiếu đang niêm yết trên sàn HNX
Các cổ phiếu đang niêm yết trên sàn HNX

4. Một số chỉ số chứng khoán tiêu biểu và cách tính chỉ số chứng khoán?

a. Chỉ số Vnindex và cách tính toán

Chỉ số chứng khoán Vnindex là chỉ số đại diện cho Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ khi thị trường chứng khoán đi vào hoạt động, đại diện cho tất cả cổ phiếu được niêm yết và giao dịch trên HOSE. Chỉ số này được tính theo phương pháp trọng số giá trị thị trường, dựa vào mức độ chi phối của từng cổ phiếu được sử dụng.

Sàn HoSE là một trong các sàn giao dịch chứng khoán uy tín thị trường Việt Nam
Sàn HoSE là một trong các sàn giao dịch chứng khoán uy tín thị trường Việt Nam

Vnindex có giá trị cơ sở ban đầu là 100 điểm, vào ngày cơ sở là ngày đầu tiên thị trường đi vào hoạt động 28/7/2000.

Chỉ số Vnindex được tính theo công thức:

VNINDEX = (Tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết hiện tại / Tổng giá trị của các cổ phiếu niêm yết cơ sở) x 100

Chỉ số được tính toán và thay đổi trong thời gian diễn ra giao dịch. Trong quá trình đó, sự biến động về giá cổ phiếu sẽ làm thay đổi giá trị chỉ số, đồng thời được so sánh tăng giảm đối với phiên giao dịch trước bằng %.

Ngoài ra, một số nhân tố khác làm thay đổi cơ cấu số cổ phiếu niêm yết là khi thêm, bớt cổ phiếu giao dịch vào cơ cấu tính toán. Điều này sẽ làm phát sinh tính không liên tục của chỉ số, các trọng số và cơ sở để xác định bình quân thị trường số chia đã thay đổi.

Do đó, số chia mẫu số trong công thức tính chỉ số trên phải được điều chỉnh nhằm duy trì tính liên tục cần có của chỉ số.

Theo Bộ quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE Index phiên bản 3.0 của HOSE cập nhật tháng 11/2020, cácchỉ số (bao gồm VnIndex, VN30-Index, VN Midcap, VN100…) sẽ được tính toán dựa trên phương pháp giá trị vốn hóa điều chỉnh free-float, công thức:

Chỉ số = Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại (CMV) / Hệ số chia

Trong đó:

CMV – Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại được tính theo công thức:

Công thức tính chỉ số VNINDEX CMV

 • i=1, 2, 3,..n
 • n: Số cổ phiếu trong rổ chỉ số
 • pi: Giá cổ phiếu i tại thời điểm tính toán
 • si: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành của cổ phiếu i tại thời điểm tính toán
 • fi: Tỷ lệ free-float làm tròn của cổ phiếu i trong rổ chỉ số tại thời điểm tính toán
 • ci: Tỷ lệ giới hạn tỷ trọng vốn hóa (chỉ tiêu này để tránh tình trạng một cổ phiếu đơn lẻ hay một nhóm cổ phiếu có liên quan chiếm tỷ trọng vốn hóa quá lớn)

Với mỗi bộ chỉ số, các cấu phần trong công thức sẽ có sự thay đổi hoặc áp dụng những quy tắc tính toán riêng.

Với hệ số chia, trong trường hợp có sự tăng hoặc giảm giá trị vốn hóa thị trường mà nguyên nhân không phải do sự biến động giá thị trường mà do các sự kiện doanh nghiệp hoặc các thay đổi về số lượng cổ phiếu thành phần, số chia cần phải điều chỉnh. Nguyên tắc là làm cho chỉ số trước và sau khi có biến động là bằng nhau.

Công thức tính hệ số chia chỉ số

Trong đó:

 • Hệ số chia (trước) và CMV (trước) là hệ số chia và giá trị vốn hóa trước khi điều chỉnh
 • Hệ số chia (sau) và CMV (sau) là hệ số chia và giá trị vốn hóa sau khi điều chỉnh

Ví dụ giá trị vốn hóa hiện tại của thị trường đang là:

 • Tổng giá trị hiện tại của các cổ phiếu niêm yết trên thị trường: 1.500.000.000.000 VNĐ
 • Tổng giá trị của các cổ phiếu niêm yết cơ sở ban đầu: 500.000.000.000

Vậy chỉ số điểm Vn-Index = (1.500.000.000.000 / 500.000.000.000) x 100 = 300  => 300 điểm chứng khoán

b. Chỉ số VN30 Index

Bên cạnh VN Index, HoSE đã lập và đưa vào sử dụng VN30-Index bắt đầu từ ngày 06/02/2012. Công thức dùng chung với Bộ quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index.

Chỉ số này gồm 30 cổ phiếu được niêm yết trên sàn HoSE có giá trị vốn hóa thị trường cũng như thanh khoản cao nhất.

Ví dụ, tính tới cuối phiên ngày 10/5/2022, nhóm 30 cổ phiếu này có tổng mức vốn hóa thị trường đạt hơn 3,5 triệu tỷ đồng, tương đương gần 70% tổng giá trị vốn hóa sàn HoSE. Giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên của nhóm 30 mã bluechip chiếm gần 40% tổng giá trị giao dịch của sàn.

Chỉ số chứng khoán VN30 tại Việt Nam
Chỉ số chứng khoán VN30 tại Việt Nam

Theo quy định, vào ngày thứ hai của tuần thứ tư tháng 1 và tháng 7 hàng năm, HSX sẽ thực hiện đổi rổ cổ phiếu của chỉ số VN30-Index.

Các bước để chọn 30 cổ phiếu trong rổ VN30:

Bước 1: Chọn 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường bình quân hàng ngày trong 6 tháng cao nhất, loại trừ các cổ phiếu bị cảnh cáo, kiểm soát, tạm ngừng giao dịch hoặc có thời gian niêm yết dưới 6 tháng. Tuy nhiên các cổ phiếu có giá trị vốn hóa thuộc Top 5 của thị trường thì chỉ yêu cầu thời gian niêm yết 3 tháng trở lên.

Bước 2: Loại bỏ các cổ phiếu có tỷ lệ lưu hành tự do dưới 5%.

Bước 3: Các cổ phiếu còn lại sau bước 2 được sắp xếp theo thứ tự giá trị giao dịch hàng ngày bình quân trong 6 tháng giảm dần. 20 cổ phiếu ở thứ hạng đầu tiên sẽ được chọn vào VN30. Các cổ phiếu thứ hạng từ 21 đến 40 thì ưu tiên các cổ phiếu cũ, sau đó mới đến lựa chọn các cổ phiếu mới để cho vào rổ (điều này để đảm bảo tính ổn định của bộ chỉ số).

Bước 4: HoSE xem xét lần cuối cùng trước khi công bố rổ chỉ số mới một tuần trước ngày bắt đầu giao dịch rổ chỉ số mới.

Công thức tính VN30-Index như sau:

VN30-Index = Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại (CMV) / Giá trị vốn hóa thị trường cơ sở (BMV)

 • CMV = ΣiN x 100 = 1P1iQ1if1ic1i
 • BMV = ΣNi = 1P0iQ0if0ic0i

Trong đó:

 • CMV: Giá trị vốn hóa của 30 doanh nghiệp trong rổ VN30 tại thời điểm hiện tại
 • BMV: Giá trị vốn hóa của 30 doanh nghiệp trong rổ vn30 tại thời điểm cơ sở
 • P1i: Mức giá của cổ phiếu tại thời điểm hiện tại
 • Q1i: Số lượng cổ phiếu ở thời điểm hiện tại
 • P0i: Mức giá của các cổ phiếu ở thời điểm cơ sở
 • Q0i: Khối lượng cổ phiếu ở thời điểm cơ sở
 • f1i: Tỷ lệ cổ phiếu tự do (free – float ) trên thị trường
 • C1i: Hệ số cho thấy tỷ trọng giới hạn vốn hóa của cổ phiếu i. Giới hạn này không vượt quá 10%.

Dưới đây là danh sách 30 cổ phiếu nằm trong VN30 tính đến 09/2023:

Mã CK Tên công ty
STB  Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
VIC  Tập đoàn Vingroup – CTCP
NVL  CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
TCH  CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
SSI  CTCP Chứng khoán SSI
MWG  CTCP Đầu tư Thế giới Di động
HPG  CTCP Tập đoàn Hòa Phát
POW  Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
MBB  Ngân hàng TMCP Quân Đội
PDR  CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
TPB  Ngân Hàng TMCP Tiên Phong
VPB  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
TCB  Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
CTG  Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
VHM  CTCP Vinhomes
VRE  CTCP Vincom Retail
FPT  CTCP FPT
HDB  Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
SBT  CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa
VNM  CTCP Sữa Việt Nam
PLX  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
KDH  CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
VCB  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
VJC  CTCP Hàng không VIETJET
MSN  CTCP Tập đoàn MaSan
BID  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
BVH  Tập đoàn Bảo Việt
GAS  Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP
PNJ  CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
REE  CTCP Cơ điện lạnh

c. Chỉ số HNX là gì?

HNX-Index là chỉ số phản ánh biến động giá của các mã cổ phiếu được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Chỉ số HNX-Index trước đây còn có tên gọi là HASTC-Index, do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từng là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) trước khi được tổ chức lại.

Chỉ số thị trường chứng khoán là một giá trị được thống kê, có chức năng phản ánh tình trạng của thị trường cổ phiếu. Nó được tổng hợp từ một danh sách chứng khoán theo một phương pháp tính toán nhất định.

Sơ giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX
Sơ giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX

Thông thường, danh mục đầu tư sẽ bao gồm tập hợp những cổ phiếu có điểm chung, chẳng hạn như cổ phiếu trong cùng một sở giao dịch chứng khoán, cùng ngành hoặc cùng giá trị thị trường.

Các chỉ số chứng khoán này có thể được thiết lập bởi sở giao dịch chứng khoán, hoặc bởi một công ty thông tin hoặc một tổ chức tài chính.

Tính toán chỉ số HNX-Index: Chỉ số HNX-Index được tính bằng cách chia tổng giá trị thị trường hiện tại cho tổng giá trị thị trường ban đầu và nhân với một hệ số cố định (thường là 100 hoặc 1,000) để đưa chỉ số về một mức thích hợp.

Công thức tính toán:

HNX-Index = (Tổng giá trị thị trường hiện tại / Tổng giá trị thị trường ban đầu) x 100

Trong đó:

 • Giá trị thị trường = Giá thị trường của cổ phiếu x số lượng cổ phiếu niêm yết

Chúng ta có thể thấy rằng chỉ số HNX-Index phản ánh sự biến động và hiệu suất của thị trường chứng khoán HNX dựa trên sự thay đổi của tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết.

d. Chỉ số HNX30?

Chỉ số HNX30 là một chỉ số chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), gồm 30 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất trên sàn giao dịch này. Chỉ số này được tính dựa trên giá cổ phiếu của các công ty thành viên và được cập nhật theo thời gian thực trong suốt thời gian giao dịch.

Chỉ số HNX30 được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường chứng khoán Hà Nội, cũng như đánh giá hiệu suất của các công ty thành viên. Nó là một tiêu chuẩn quan trọng để so sánh với các chỉ số chứng khoán khác trên thế giới và được sử dụng rộng rãi trong việc đưa ra quyết định đầu tư và dự báo thị trường chứng khoán.

Chỉ số chứng khoán HN30 tại Việt Nam
Chỉ số chứng khoán HN30 tại Việt Nam

Tiêu chí lựa chọn cổ phiếu vào rổ HNX30:

HNX30 bao gồm 30 mã cổ phiếu, những mã cổ phiếu có thể lọt rổ vào bộ chỉ số này cần đáp ứng được những tiêu chí về: thanh khoản, giá trị vốn hóa, mức tập trung của các nhóm ngành. Danh sách 30 mã cổ phiếu này sẽ được xem xét định kỳ 6 tháng 1 lần. Sau 6 tháng, nếu các mã cổ phiếu nằm trong 3 điều khoản sau sẽ bị loại khỏi rổ:

 • Mã cổ phiếu bị kiểm soát, ngừng giao dịch trong vòng 3 tháng 
 • Tỷ lệ tự do chuyển nhượng cổ phiếu thấp, ở mức dưới 5%
 • Cổ phiếu có thời gian niêm yết trên sàn dưới 6 tháng (ngoại trực một số trường hợp đặc biệt được Hội đồng thông qua)

Các bước chọn lọc cổ phiếu đủ tiêu chí rổ HNX30:

 • Bước 1: Chọn lọc ra 100 cổ phiếu có giá trị bình quân giao dịch cao nhất trong 12 tháng gần nhất
 • Bước 2: Tiếp tục loại, giữ lại 70 cổ phiếu có giá trị vốn hóa thị trường cao nhất
 • Bước 3: Trong 70 cổ phiếu vừa chọn, kiểm tra tính thanh khoản. Mã cổ phiếu nào trong 6 – 12 tháng có tỷ lệ nhỏ hơn 0,2% sẽ bị loại
 • Bước 4: Lựa chọn 30 mã cổ phiếu có tỷ lệ chuyển nhượng lớn nhất, đảm bảo mỗi ngành không vượt quá 20% cổ phiếu trong rổ.

Một số mã cổ phiếu của chỉ số HNX30 bao gồm:

Theo thống kê của sở Giao dịch chứng khoán, dưới đây là danh sách 30 cổ phiếu trong rổ HNX30 tính đến 09/2023:

STT Mã CK Tên Tổ chức phát hành Ngày vào rổ Tỷ lệ free-float (%)
1 BCC CTCP Xi măng Bỉm Sơn 04/05/2022 30
2 BVS Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 02/07/2012 45
3 CEO CTCP Tập đoàn C.E.O 04/05/2015 75
4 DDG CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương 01/11/2019 100
5 DTD CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt 02/05/2019 60
6 DVM CTCP Dược liệu Việt Nam 04/05/2023 75
7 DXP CTCP Cảng Đoạn Xá 01/11/2021 50
8 HLD CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND 04/05/2023 50
9 HUT CTCP Tasco 02/07/2012 95
10 IDC Tổng Công ty IDICO – CTCP 06/10/2021 70
11 L14 CTCP Licogi 14 02/05/2018 75
12 L18 CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 04/05/2022 45
13 LAS CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao 29/12/2020 35
14 LHC CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng 04/05/2020 75
15 MBS Công ty Cổ phần Chứng khoán MB 01/11/2017 25
16 NBC CTCP Than Núi Béo – Vinacomin 01/11/2022 35
17 NTP CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong 02/11/2020 30
18 PLC Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP 04/05/2022 25
19 PVC Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem) 02/05/2019 65
20 PVS Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam 02/07/2012 50
21 SHS Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội 02/07/2012 95
22 SLS CTCP Mía đường Sơn La 04/05/2023 50
23 TAR CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An 01/11/2021 90
24 TDN CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin 04/05/2023 35
25 TIG CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long 04/05/2022 60
26 TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG 02/05/2019 60
27 TVD CTCP Than Vàng Danh – Vinacomin 01/11/2022 35
28 VC3 Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông 04/05/2016 50
29 VCS CTCP VICOSTONE 23/09/2016 20
30 VIG Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam 04/05/2023 80

e. Chỉ số UPCOM?

Dựa trên nhu cầu phát triển, ngày 24/6/2009, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chính thức đưa thị trường giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM) nhằm tạo một cơ chế hoạt động vừa linh hoạt, vừa chặt chẽ, đem lại quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích nhà đầu tư, tránh các rủi ro trên giao dịch thị trường tự do.

Cùng với thị trường UPCOM, HNX đưa ra chỉ số thị trường có tên gọi UPCOM Index. Chỉ số UPCOM Index được tính toán bắt đầu từ ngày chính thức mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của thị trường (24/6/2009), được gọi là thời điểm gốc với 10 doanh nghiệp đăng kí giao dịch.

Chỉ số chứng khoán upcom tại Việt Nam
Chỉ số chứng khoán upcom tại Việt Nam

Giống như hai chỉ số VN-Index và HNX-Index, UPCOM-Index tính toán mức biến động giá đối với các giao dịch thoả thuận điện tử của tất cả các cổ phiếu giao dịch trên thị trường UPCOM.

Cách tính chỉ số Upcom

 • Phương pháp tính chỉ số UPCOM-Index bằng cách so sánh tổng giá trị thị trường hiện tại với tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết tại thời điểm gốc. Tại thời điểm gốc, chỉ số có giá trị bằng 100.
 • Công thức tính:

UPCOM-Index = Tổng giá trị thị trường hiện tại (GTn)/ Tổng giá trị thị trường của các cổ phiếu niêm yết tại thời điểm gốc (GT0) x 100

hoặc

UPCOM-Index = ∑(pitqit)/∑(pi0qit)

Trong đó:

pit: Giá thị trường của cổ phiếu i vào thời điểm hiện tại

qit: Số lượng cổ phiếu niêm yết của cổ phiếu i vào thời điểm hiện tại

pi0: Giá thị trường của cổ phiếu i vào thời điểm gốc (ngày cơ sở)

i: cổ phiếu thứ i

 • Trong phiên giao dịch, chỉ số UPCOM-Index sẽ được tính mỗi khi có một giao dịch cổ phiếu được thực hiện. Như vậy, khi giá thực hiện của mỗi giao dịch cổ phiếu thay đổi thì chỉ số UPCOM-Index sẽ thay đổi theo, phản ánh sự biến động giá trong suốt phiên giao dịch.
 • Trên cơ sở công khai, minh bạch và công bằng, HNX công bố kết quả giao dịch trên website của Sở, các kết quả giao dịch cũng được cung cấp cho các công ty chứng khoán, phương tiện thông tin đại chúng và các tổ chức khác để tạo điều kiện cho nhà đầu tư cập nhật thông tin nhanh và chính xác nhất.
 • Tuy nhiên, cần lưu ý là chỉ số UPCOM-Index có thể dao động với biên độ lớn hơn +/-15% do giá tham chiếu được tính bằng bình quân gia quyền các giá giao dịch của ngày có giao dịch gần nhất, trong khi chỉ số cuối ngày được tính bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch đó.

f. Chỉ số chứng khoán phái sinh?

Chứng khoán phái sinh tại Việt Nam hiện nay, các sản phẩm chứng khoán phái sinh cho phép Nhà đầu tư đặt cược vào sự “tăng” hoặc “giảm” của tài sản cơ sở trong tương lai. Nếu sự thay đổi đó diễn ra đúng như dự đoán của Nhà đầu tư, Nhà đầu tư sẽ có lời.

Chỉ số chứng khoán phái sinh tại Việt Nam
Chỉ số chứng khoán phái sinh tại Việt Nam

Hợp đồng chứng khoán phái sinh tại Việt Nam là hợp đồng tương lai và tài sản cơ sở là chỉ số VN30. Do đó, chỉ số chứng khoán phái sinh được dựa trên chỉ số VN30.

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ về chủ đề Chỉ số chứng khoán là gì? chỉ số Vnindex, VN30-Index, HNX, HNX30, phái sinh và cách tính chỉ số chứng khoán?, hy vọng bài viết của chúng tôi cung cấp thông tin hữu ích cho Nhà đầu tư chứng khoán, nếu thấy hay và hữu ích hãy chia sẻ bài viết cho chúng tôi.

Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm một số các dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Youtube chứng khoán, Robot chứng khoán,…..Hãy truy cập website: chungkhoanlagi.vn hoặc hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *