Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì? ngày đăng ký cuối cùng? và ngày thanh toán trong chứng khoán?

Ngày giao dịch không hưởng quyền là một khái niệm trong thị trường chứng khoán, đề cập đến một ngày cụ thể trong quá trình trao đổi cổ phiếu mà nhà đầu tư không được hưởng quyền tham gia vào các sự kiện hay lợi ích liên quan đến cổ phiếu đó. Trong bài viết chúng tôi sẽ chia sẻ về ngày giao dịch không hưởng quyền là gì? ngày đăng ký cuối cùng? và ngày thanh toán trong chứng khoán?.

Videos Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

1. Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Ngày giao dịch không hưởng quyền là một khái niệm trong thị trường cổ phiếu, đề cập đến một ngày cụ thể trong quá trình trao đổi cổ phiếu mà Nhà đầu tư không được hưởng quyền tham gia vào các sự kiện hay lợi ích liên quan đến cổ phiếu mà họ nắm giữ.

Cổ phiếu đang được giao dịch trên sàn HOSE
Cổ phiếu đang được giao dịch trên sàn HOSE

Thường thì ngày giao dịch không hưởng quyền diễn ra trước một sự kiện quan trọng như chia cổ tức, phát hành thêm cổ phiếu, hoặc quyền mua cổ phiếu. Trong suốt thời gian này, cổ phiếu sẽ được giao dịch với giá thấp hơn do không bao gồm giá trị của quyền hay lợi ích tương ứng.

Ngày giao dịch không hưởng quyền đóng vai trò quan trọng trong quá trình giao dịch cổ phiếu, giúp tách biệt giá trị cổ phiếu trước và sau khi sự kiện xảy ra. Nhà đầu tư có thể quyết định mua hoặc bán cổ phiếu trước hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền dựa trên mục tiêu đầu tư và ước tính giá trị cổ phiếu.

Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản chứng khoán VPS hoặc chuyển ID môi giới nhập mã giới thiệu 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương nhà đầu tư sử dụng hoàn toàn miễn phí phần mềm định giá cổ phiếu Dstock và phần mềm phân tích kỹ thuật Dchart. Nhà đầu tư tải trực tiếp tại IOS hoặc ANDROID

2. Ngày đăng ký cuối cùng và ngày chốt danh sách là gì?

Ngày đăng ký cuối cùng hay còn gọi là ngày chốt danh sách cổ đông, ngày này tổ chức phát hành tiến hành lập danh sách cổ đông với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu Nhà đầu tư có tên trong danh sách cổ đông sẽ được nhận các quyền của mình ví dụ như: quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm,…

Theo quy định, thì thời gian thanh toán là 11h30 sáng ngày T+2. Tức là sau giờ này, Nhà đầu tư đã sở hữu cổ phiếu (lưu ý không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1, T+2… Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm về ngày giao dịch T+ là gì?

Ví dụ: ngày 12/07 (thứ tư) là ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu ABC, ngày 13/07 (thứ năm) là ngày đăng ký cuối cùng, Nhà đầu tư mua cổ phiếu trước 12/07 vẫn sẽ được hưởng quyền.

Nhà đầu tư có thể theo dõi ví dụ trong bảng và hình ảnh dưới đây để hiểu hơn về ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng:

Thứ Ba (11/07) (Ứng với vị trí T+0 trên ảnh)

Thứ Tư (12/07) (Ứng với vị trí T+1 trên ảnh)

Thứ Năm (13/07) (Ứng với vị trí T+2 trên ảnh)

Ngày hôm nay Nhà đầu tư mua mới vẫn được hưởng quyền Ngày giao dịch không hưởng quyền
 • Ngày đăng ký cuối cùng, ngày chốt danh sách cổ đông
 • Phải sở hữu cổ phiếu đến hết ngày này Nhà đầu tư mới được hưởng quyền
Ngày giao dịch không hưởng quyền trong cổ phiếu và chứng khoán
Ngày giao dịch không hưởng quyền trong cổ phiếu

Như vậy, Nhà đầu tư mua cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền (12/07) và nắm giữ cổ phiếu đến hết ngày đăng ký cuối cùng (13/07) sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và nếu mua cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền (12/07 ứng với T+1) hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì Nhà đầu tư sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền.

3. Ngày thành toán trong chứng khoán?

Ngoài các khái niệm ở trên thì ngày thanh toán Nhà đầu tư cũng cần nên biết ngày thanh toán là gì:

 • Với trường hợp công ty chi trả cổ tức thì Ngày thanh toán chính ngày công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ tức bằng cổ phiếu về cho Nhà đầu tư tương ứng với cổ phần sở hữu.
 • Trường hợp công ty huy động vốn và phát hành thêm cổ phiếu thì Nhà đầu tư sẽ có thêm ngày đăng ký quyền mua, chuyển nhượng quyền mua, ngày đăng ký nộp tiền thực hiện quyền mua. Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm bài viết cách thực hiện quyền mua cổ phiếu
Đăng ký quyền mua và phát hành thêm cổ phiếu
Đăng ký quyền mua và phát hành thêm cổ phiếu

4. Cách tính giá cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền?

Đại đa số các nhà đầu tư sẽ lựa chọn mua cổ phiếu vào ngày giao dịch được hưởng quyền. Bởi vì, các nhà đầu tư sẽ có quyền lợi nhận cổ tức khi công ty chia cổ tức. 

Một số nhà đầu tư quyết định mua cổ phiếu đúng vào ngày giao dịch không hưởng quyền trong chứng khoán cũng có thể cho là quyết định sáng suốt. Vào ngày này, giá của cổ phiếu sẽ thấp hơn so với ngày hưởng quyền. Nếu ra quyết định mua thì sẽ được hưởng giá thấp và sau ngày chia cổ tức thì giá của cổ phiếu sẽ không chênh lệch quá nhiều.

Hàng năm có rất nhiều công ty phát hành thêm cổ phiếu và chi trả cổ tức
Hàng năm có rất nhiều công ty phát hành thêm cổ phiếu và chi trả cổ tức

Để được nhận cổ tức, Nhà đầu tư cần nắm giữ cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền. Vì sau khi chia cổ tức, giá cổ phiếu sẽ có sự điều chỉnh.

Công thức tính giá cổ phiếu điều chỉnh sau khi chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu:

Pc =(P+(Pa x a)-C)/(1+a+b)

Trong đó:

 • Pc: Giá cổ phiếu đã điều chỉnh sau khi chia cổ tức
 • P: Giá cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền
 • Pa: Giá cổ phiếu phát hành thêm dùng cho quyền mua ưu đãi
 • a: Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm dùng cho quyền mua mua ưu đãi. Đơn vị tính %
 • b: Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu. Đơn vị tính %
 • C: Cổ tức bằng tiền.

Ví dụ minh họa:

Cổ phiếu ABC ngày 10/7 có giá P = 22.000 đồng/cổ phiếu. Ngày 17/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ phiếu ABC. Công ty trả cổ tức bằng tiền mặt 5% và bằng cổ phiếu 30%. Doanh nghiệp phát hành thêm 1,34 tỷ cổ phiếu theo mệnh giáo 10.000 đồng/cổ phiếu để thực hiện tương ứng tỷ lệ 30%.

Vậy theo ví dụ chúng ta có thông số sau:

 • P = 22.000 đồng/cổ phiếu
 • Pa = 10.000 đồng/cổ phiếu
 • a = 30%
 • b = 30%
 • C = 500 đồng ( cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%, = 10.000×5%)

Sau khi chia cổ tức, giá cổ phiếu ABC điều chỉnh như sau:

Pc = (22.000 + (10.000×30%) – 500)/(1 + 30% + 30%) = 15.300 VNĐ

5. Có nên mua/bán trong ngày giao dịch không hưởng quyền hay không?

Khi lựa chọn mua cổ phiếu vào ngày giao dịch không hưởng quyền trong cổ phiếu, Nhà đầu tư sẽ không được nhận những lợi ích có liên quan. Tuy nhiên bù lại, mua cổ phiếu vào ngày không hưởng quyền mang lại những lợi ích sau:

 • Vào ngày giao dịch không hưởng quyền, giá của cổ phiếu thường sẽ giảm. Điều này xảy ra vì nhu cầu mua không cao như những ngày giao dịch hưởng quyền. 
 • Nhà đầu tư sẽ chủ động về cổ phiếu không hưởng quyền, có thể quyết định bán ra hoặc mua vào ngay khi nó về tài khoản vào ngày này. Còn đối với cổ phiếu hưởng quyền, nhà đầu tư phải chờ một thời gian mới có thể bán ra.  

Ngoài 02 ưu điểm trên thì nhà đầu tư cũng lưu ý nhược điểm là Nhà đầu tư sẽ không lường được giá cổ phiếu vào thời điểm đó tăng/giảm mạnh hay yếu.

Rất nhiều Nhà đầu tư phân vân có nên mua/bán trong ngày giao dịch không hưởng quyền
Rất nhiều Nhà đầu tư phân vân có nên mua/bán trong ngày giao dịch không hưởng quyền

6. Các ký hiệu trên bảng điện trong ngày giao dịch không hưởng quyền?

Vào các ngày giao dịch không hưởng quyền, trên bảng điện tử sẽ xuất hiện các ký hiệu giao dịch trên cổ phiếu tương ứng như sau:

 • “XR”: Giao dịch không hưởng quyền đặt mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
 • XD”: Giao dịch không hưởng cổ tức của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ.
 • “XA”: Giao dịch không hưởng cổ tức, quyền mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu trong cùng một ngày.
 • “XI”: Giao dịch không hưởng lãi trái phiếu.

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ về chủ đề Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì? ngày đăng ký cuối cùng? và ngày thanh toán trong chứng khoán?, hy vọng bài viết đã cung cấp thông tin hữu ích giúp Nhà đầu tư chứng khoán hiểu hơn về thị trường, hãy chia sẻ bài viết để ủng hộ chúng tôi.

Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các dịch vụ chứng khoán hiện tại chúng tôi đang cung cấp như: Khóa học chứng khoán, Dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Dữ liệu Forex cho Amibroker, Youtube chứng khoán,…. Hãy truy cập website: nududo.com hoặc liên hệ trực tiếp số hotline: 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *