Cách nhận biết dòng tiền trong chứng khoán và bộ lọc cổ phiếu dòng tiền tốt nhất trên Amibroker?

Dòng tiền trong chứng khoán là một khái niệm quan trọng trong lĩnh vực đầu tư và giao dịch chứng khoán. Nó thể hiện sự lưu chuyển của tiền tệ trong thị trường chứng khoán, bao gồm tiền đầu tư vào cổ phiếu, tiền bán cổ phiếu, tiền mua bán trái phiếu, và các khoản tiền khác liên quan đến các giao dịch chứng khoán. Bài viết sẽ hướng dẫn cách nhận biết dòng tiền trong chứng khoán và bộ lọc cổ phiếu về dòng tiền.

1. Dòng tiền trong chứng khoán là gì và tầm quan trọng trong đầu tư chứng khoán

a. Khái niệm dòng tiền trong chứng khoán

Dòng tiền trong chứng khoán là một khái niệm dùng để miêu tả lưu lượng tiền mặt đang được chuyển động trong thị trường chứng khoán. Dòng tiền được xem là chỉ báo quan trọng để đánh giá xu hướng giá cổ phiếu và thị trường chứng khoán.

Thông thường, khi có nhiều tiền được đầu tư vào thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu sẽ tăng lên vì nhu cầu mua cổ phiếu tăng cao. Ngược lại, khi có nhiều tiền rút khỏi thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu sẽ giảm do nhu cầu mua cổ phiếu giảm.

Xác định Dòng tiền trong chứng khoán cũng không quá khó
Xác định Dòng tiền trong chứng khoán cũng không quá khó

Để đánh giá dòng tiền trong chứng khoán, nhà đầu tư thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình di động, khối lượng giao dịch và các chỉ báo động lực học khác để phân tích xu hướng giá cổ phiếu và dòng tiền.

b. Tầm quan trọng của dòng tiền trong chứng khoán

Dòng tiền trong chứng khoán là một yếu tố quan trọng trong việc đưa ra quyết định đầu tư và giao dịch hiệu quả trên thị trường chứng khoán. Tầm quan trọng của dòng tiền trong đầu tư chứng khoán có thể được nhìn nhận từ các khía cạnh sau:

 • Định giá cổ phiếu: Dòng tiền được coi là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc định giá cổ phiếu. Nếu dòng tiền đang chảy vào một cổ phiếu, giá cổ phiếu có thể tăng lên và ngược lại, nếu dòng tiền đang rút ra khỏi một cổ phiếu, giá cổ phiếu có thể giảm. Việc theo dõi và phân tích dòng tiền giúp nhà đầu tư đánh giá xem cổ phiếu đang được định giá đúng hay không.
 • Xác định xu hướng thị trường: Dòng tiền trong chứng khoán cũng giúp xác định xu hướng thị trường chứng khoán. Nếu dòng tiền đang chảy vào thị trường chứng khoán, giá trị thị trường có thể tăng lên và ngược lại, nếu dòng tiền đang rút ra khỏi thị trường, giá trị thị trường có thể giảm. Việc theo dõi dòng tiền giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đúng đắn về xu hướng thị trường và điều chỉnh chiến lược đầu tư phù hợp.
 • Quyết định mua bán: Dòng tiền cũng là một yếu tố quan trọng trong quyết định mua bán cổ phiếu và trái phiếu. Nếu dòng tiền đang chảy vào một cổ phiếu hoặc trái phiếu, đó là tín hiệu tích cực và có thể là cơ hội đầu tư. Ngược lại, nếu dòng tiền đang rút ra, đó là tín hiệu tiêu cực và nhà đầu tư nên cân nhắc giảm tỷ trọng đầu tư hoặc bán ra.
 • Điều chỉnh chiến lược đầu tư: Việc theo dõi và phân tích dòng tiền giúp nhà đầu tư điều chỉnh chiến lược đầu tư phù hợp với tình hình thị trường. Nếu dòng tiền đang chảy vào thị trường chứng khoán, nhà đầu tư có thể tăng tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu để tối ưu hóa lợi nhuận
Sử dụng phương pháp dòng tiền trong chứng khoán giúp gia tăng lợi nhuận cực cao
Sử dụng phương pháp dòng tiền trong chứng khoán giúp gia tăng lợi nhuận cực cao

2. Các phương pháp cơ bản phân tích dòng tiền trong chứng khoán?

Có nhiều phương pháp để xác định dòng tiền trong chứng khoán. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

 • Đường trung bình di động (MA): Đây là một trong những phương pháp đơn giản nhất để xác định xu hướng dòng tiền. Nhà đầu tư có thể sử dụng đường MA để xác định xu hướng giá cổ phiếu và dòng tiền của chúng.
 • Khối lượng giao dịch (Volume): Khối lượng giao dịch được sử dụng để đo lường sự mạnh mẽ của dòng tiền. Khi giá tăng lên cùng với khối lượng giao dịch lớn, có thể cho thấy có nhiều tiền được đầu tư vào cổ phiếu đó.
 • Chỉ số RSI (Relative Strength Index): Chỉ số RSI được sử dụng để đo lường sức mạnh của một cổ phiếu. Khi RSI tăng lên, có thể cho thấy có nhiều tiền được đầu tư vào cổ phiếu.
 • Chỉ số MACD (Moving Average Convergence Divergence): Chỉ số MACD được sử dụng để xác định sự khác biệt giữa đường trung bình di động ngắn hạn và đường trung bình di động dài hạn. Khi đường MACD tăng lên, có thể cho thấy có nhiều tiền được đầu tư vào cổ phiếu.
 • Chỉ số A/D line (Accumulation/Distribution Line): Chỉ số A/D line được sử dụng để đo lượng tiền đang chuyển đổi tay giữa các nhà đầu tư. Khi chỉ số A/D line tăng lên, có thể cho thấy có nhiều tiền được đầu tư vào cổ phiếu.
Ứng dụng của RSI dùng xác định dòng tiền trong chứng khoán
Ứng dụng của RSI dùng xác định dòng tiền trong chứng khoán

Các phương pháp trên đều có thể sử dụng để xác định dòng tiền trong chứng khoán. Tuy nhiên, việc sử dụng một phương pháp duy nhất không đủ để đưa ra quyết định đầu tư chính xác. Nhà đầu tư nên sử dụng nhiều phương pháp và phân tích kết hợp để đưa ra quyết định đầu tư tốt nhất.

3. Các rủi ro và thách thức khi sử dụng dòng tiền trong chứng khoán?

Mặc dù dòng tiền là một yếu tố quan trọng trong đầu tư chứng khoán, tuy nhiên cũng có một số rủi ro và thách thức mà nhà đầu tư cần phải đối mặt khi sử dụng dòng tiền để đưa ra quyết định đầu tư. Dưới đây là một số rủi ro và thách thức khi sử dụng dòng tiền trong chứng khoán:

 • Thị trường có thể không phản ánh đầy đủ dòng tiền: Thị trường chứng khoán có thể không phản ánh đầy đủ dòng tiền đang chảy vào hoặc rút ra khỏi một cổ phiếu hay một thị trường. Vì vậy, sử dụng dòng tiền là chỉ số để đưa ra quyết định đầu tư có thể gặp phải các sai sót và rủi ro do thị trường không phản ánh đầy đủ thông tin về dòng tiền.
 • Khó khăn trong việc đo lường dòng tiền: Để đo lường dòng tiền, nhà đầu tư cần phải sử dụng các chỉ số như chỉ số dòng tiền, tuy nhiên đây là chỉ số phức tạp và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm để hiểu rõ và sử dụng chúng một cách hiệu quả.
 • Khó khăn trong việc dự đoán dòng tiền: Dòng tiền thường phản ánh các tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và tâm lý của nhà đầu tư, tuy nhiên, các yếu tố này là khá phức tạp và khó dự đoán. Vì vậy, việc dự đoán dòng tiền trong chứng khoán là một thách thức lớn đối với nhà đầu tư.
 • Rủi ro liên quan đến chính sách tiền tệ: Chính sách tiền tệ của các quốc gia có thể gây ra những biến động lớn trong dòng tiền và ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Những biến động này có thể tạo ra rủi ro cho các nhà đầu tư và đưa ra các quyết định đầu tư không chính xác.
 • Rủi ro liên quan đến rủi ro thị trường: Sử dụng dòng tiền để đưa ra quyết định đầu tư cũng có thể gặp phải rủi ro thị trường. Thị trường chứng khoán có thể thay đổi nhanh chóng và không đoán trước được, dẫn đến các quyết
Biểu đồ RRG xác định dòng tiền trong chứng khoán
Biểu đồ RRG xác định dòng tiền trong chứng khoán

4. Sự khác biệt giữa dòng tiền và lưu lượng tiền, và tác động đến thị trường chứng khoán?

Dòng tiền (cash flow) và lưu lượng tiền (money flow) là hai khái niệm quan trọng trong chứng khoán, nhưng chúng có ý nghĩa khác nhau và tác động đến thị trường chứng khoán một cách khác nhau.

 • Dòng tiền (cash flow): Dòng tiền là tổng giá trị tiền mà doanh nghiệp kiếm được sau khi đã trừ đi các chi phí hoạt động. Đây là lượng tiền thu được từ các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Dòng tiền thường được sử dụng để đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp và được coi là một chỉ số quan trọng để đánh giá giá trị cổ phiếu. Khi một doanh nghiệp có dòng tiền tích cực, điều này có thể làm tăng giá trị của cổ phiếu của nó trên thị trường chứng khoán.
 • Lưu lượng tiền (money flow): Lưu lượng tiền là số tiền giao dịch của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Lưu lượng tiền được tính dựa trên số lượng cổ phiếu được giao dịch và giá cổ phiếu trong một thời gian nhất định. Lưu lượng tiền thường được sử dụng để đo lường tình hình cung cầu trên thị trường chứng khoán và giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Khi lưu lượng tiền đầu vào vượt qua lưu lượng tiền đầu ra trên thị trường, điều này có thể làm tăng giá cổ phiếu của một doanh nghiệp.
Nhà đầu tư có thể xác định dòng tiền trong chứng khoán thông qua khối lượng và giá giao dịch
Nhà đầu tư có thể xác định dòng tiền trong chứng khoán thông qua khối lượng và giá giao dịch

Tác động của dòng tiền và lưu lượng tiền đến thị trường chứng khoán cũng khác nhau. Dòng tiền tác động đến giá trị cổ phiếu của một doanh nghiệp, trong khi lưu lượng tiền tác động đến sự dao động của giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Lưu lượng tiền cũng có thể cho thấy xu hướng mua hoặc bán của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, cả dòng tiền và lưu lượng tiền đều là những chỉ số quan trọng trong đầu tư chứng khoán và có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư thông minh.

5. Làm sao để biết dòng tiền trong chứng khoán chính xác nhất?

Hầu hết các phương pháp xác định dòng tiền trong chứng khoán để sử dụng phương pháp VSA và VPA, Trong đó:

Phương pháp VSA:

 • Phương pháp VSA (Volume Spread Analysis) là một phương pháp phân tích thị trường dựa trên khối lượng giao dịch và giá cả. Phương pháp này giúp nhà đầu tư đánh giá sức mạnh của thị trường và dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
 • Phương pháp VSA sử dụng các khái niệm cơ bản như giá, khối lượng và biên độ để phân tích thị trường. Nó giúp xác định những người mua và người bán đang chiếm ưu thế trong thị trường và từ đó dự đoán hướng giá của cổ phiếu.
 • Cụ thể, phương pháp VSA đo lường sức mạnh của một xu hướng bằng cách so sánh khối lượng giao dịch trong các phiên giao dịch khác nhau và áp dụng các nguyên tắc cơ bản của yếu tố khối lượng và giá để xác định xu hướng thị trường.
 • Phương pháp VSA được sử dụng rộng rãi trong giao dịch chứng khoán, tuy nhiên, nó đòi hỏi một mức độ chuyên môn cao và kinh nghiệm để áp dụng hiệu quả.
Phương pháp xác định dòng tiền trong chứng khoán VSA
Phương pháp xác định dòng tiền trong chứng khoán VSA

Phương pháp VPA:

 • Cách thức vận hành thị trường tài chính từ góc độ dòng tiền thông minh/ nhà giao dịch nội bộ/ nhà tạo lập thị trường/ tổ chức tài chính lớn.
 • Cách phát hiện những tín hiệu giao dịch của dòng tiền thông minh thông qua mối quan hệ giữa biểu đồ giá – khối lượng giao dịch.
 • Phương pháp VPA kết hợp 3 khía cạnh gồm Giá (PRICE) – Khối Lượng Giao Dịch (VOLUME) –  Thời Gian(TIMES).
 • Những tín hiệu cực điểm (climax), đảo chiều, bắt đầu xu hướng theo mô hình biểu đồ – khối lượng giao dịch.
Phương pháp xác định dòng tiền trong chứng khoán VPA
Phương pháp xác định dòng tiền trong chứng khoán VPA

Tóm lại phương pháp VSA và Phương pháp  VPA là phương pháp nhận diện dòng tiền thông minh bằng cách kết hợp hành động giá (Price Action) và Volume (Khối lượng) do các nhà đầu tư nghiên cứu dựa trên lý thuyết và phương pháp của Wyckoff:

VSA (Volume Spread Analysis) VPA (Volume Price Analysis)
Là phương pháp tìm cách thiết lập nguyên nhân của biến động giá. Nguyên nhân của mối quan hệ khá đơn giản, đó là sự mất cân đối giữa cung và cầu trên thị trường, được tạo ra bởi hoạt động của các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Là một phương pháp hành động giá hiệu quả, phân tích thị trường dựa trên sự kết hợp giữa biểu đồ giá, biểu đồ nến, các chu kỳ thị trường và khối lượng giao dịch để nhận diện những hành động của các nhà giao dịch hay dòng tiền thông minh. Từ đó giúp trader đi thuận theo dòng chảy của thị trường.

Nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm đọc các cuốn sách về hai phương pháp đầu tư VPA và VSA trong các nhà sách hoặc trên Internet. Trong bài viết chúng tôi sẽ giới thiệu cách xác định đơn giản để nhận biết dòng tiền trong chứng khoán bằng phương pháp VPA:

 • Thường cổ phiếu tăng mạnh sẽ có giai đoạn đi Sideway (Đi ngang), thường đi sideway trên 20 phiên (giá giao động từ -3% đến 3%).
 • Tích lũy càng chặt chẽ và khối lượng giao dịch ở mức thấp (Thanh khoản cạn kiệt)
 • Khi có nền tảng tích lũy chặt chẽ và cổ phiếu có phiên bùng nổ hay Breakout, với khối lượng tăng từ 50% trở lên so với trung bình khối lượng 20 phiên và giá tăng mạnh trong phiên từ 5% trở lên sẽ là những phiên Nhà đầu tư cần chú ý, đây là dấu hiệu của xu hướng uptrend của cổ phiếu.
 • Phương pháp dòng tiền chỉ phát huy hiệu quả khi thị trường chung (Ví dụ VNINDEX) trong giai Uptrend.
 • Xác định dòng tiền theo cách này rất dễ tạo bộ lọc trên các phần mềm phân tích kỹ thuật như: Amibroker, Tradingview, Fireant
Tín hiệu dòng tiền trong chứng khoán trên Amibroker Dchart
Tín hiệu dòng tiền trong chứng khoán trên Amibroker Dchart

Ngoài ra Nhà đầu tư có thể kham khảo bộ lọc dòng tiền miễn phí tại đây

6. Bộ lọc cổ phiếu về dòng tiền trên Amibroker tốt nhất?

Dựa trên các phương pháp về dòng tiền, chúng tôi đã tạo ra bộ lọc cổ phiếu về dòng tiền trên Amibroker, độ chính xác của bộ lọc rất cao, phát hiện xu hướng dòng tiền mạnh, Nhà đầu tư có thể tham khảo trong Videos dưới đây:

Videos code Amibroker dòng tiền trong chứng khoán

Hiện nay để sở hữu công cụ xác định dòng tiền trong chứng khoán của chúng tôi thì Nhà đầu tư Mở tài khoản chứng khoán tại VPS hoặc chuyển ID VPS sang 6327 hoặc K255 nhà đầu tư sẽ được sử dụng phần mềm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Các công cụ này sẽ giúp nhà đầu tư nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

Dòng tiền trong chứng khoán là yếu tố rất quan trọng giúp đánh giá sự khả thi và tiềm năng của một doanh nghiệp hay một khoản đầu tư. Việc quản lý dòng tiền đúng cách sẽ giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Để đảm bảo sự thành công trong đầu tư chứng khoán, các nhà đầu tư nên luôn quan tâm đến dòng tiền của các công ty. Nếu một công ty có khả năng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai, cùng với việc quản lý dòng tiền hiệu quả, thì đó là một công ty hấp dẫn để đầu tư.

Tuy nhiên, đầu tư chứng khoán không phải là một con đường dễ dàng để đạt được thành công. Thị trường chứng khoán luôn biến động và có những rủi ro tiềm ẩn. Vì vậy, việc tìm hiểu kỹ về công ty, quản lý rủi ro và phân bổ đầu tư đúng cách là rất quan trọng để đảm bảo đầu tư thành công.

Tóm lại, dòng tiền là yếu tố quan trọng trong đầu tư chứng khoán và theo dõi dòng tiền trong chứng khoán đúng cách sẽ giúp đảm bảo sự thành công và lợi nhuận cao. Tuy nhiên, đầu tư chứng khoán cũng đòi hỏi sự tìm hiểu kỹ lưỡng và phân tích đúng đắn để tránh các rủi ro tiềm ẩn.

Nhà đầu tư quan tâm tới dịch vụ chứng khoán khác của chúng tôi như dữ liệu Forex cho Amibroker, phần mềm chứng khoán, robot chứng khoán, dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Code Amibroker, Youtube chứng khoán,… hãy truy cập website nududo.com hoặc hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

2 những suy nghĩ trên “Cách nhận biết dòng tiền trong chứng khoán và bộ lọc cổ phiếu dòng tiền tốt nhất trên Amibroker?
 1. Pingback: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 12 TẠO ĐỈNH TẠO ĐÁY CHỨNG KHOÁN

 2. Pingback: Chia sẻ code amibroker lọc dòng tiền tốt nhất miễn phí 100%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *