Hết room margin là gì? Chứng khoán hết room VPS là gì?

Room Margin chứng khoán là một hạn mức cho vay mà các công ty chứng khoán dành cho một mã cổ phiếu nào đó trên thị trường. Và room margin không phải là vô tận, dẫn tới hết room margin chứng khoán. Trong bài viết sẽ chia sẻ hết room margin là gì và chứng khoán hết room VPS là gì.

Videos hết room margin là gì? Chứng khoán hết room VPS là gì?

1. Margin chứng khoán là gì?

Theo TT 74/2011/TT-BTC thì: Margin chứng khoán hay giao dịch ký quỹ là việc giao dịch mua chứng khoán của khách hàng có sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán và sử dụng các chứng khoán khác có trong tài khoản và chứng khoán mua được bằng tiền vay để cầm cố.

Việc sử dụng margin (đòn bẩy tài chính) trong đầu tư chứng khoán được rất nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng. Tuy nhiên rủi ro cũng rất lớn nếu nhà đầu tư không quản trị rủi ro thì cổ phiếu xảy ra thua lỗ, dẫn tới việc bị Call Margin hoặc Call Force Sell.

Margin chứng khoán là gì?
Margin chứng khoán là gì?

2. Room margin chứng khoán là gì?

Room Margin chứng khoán là một hạn mức cho vay mà các công ty chứng khoán dành cho một mã cổ phiếu nào đó trên thị trường. Theo điều 8 và 9 của Quyết định số 87/QĐ-UBCK thì:

  • Tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của một công ty chứng khoán không được vượt quá 200% vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán.
  • Tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ của một công ty chứng khoán đối với một loại chứng khoán không được vượt quá 10% vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán.
  • Tổng mức cho vay giao dịch ký quỹ của công ty chứng khoán đối với một khách hàng không được vượt quá 3% vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán.
  • Tổng số chứng khoán cho vay giao dịch ký quỹ của một công ty chứng khoán không được vượt quá 5% tổng số chứng khoán niêm yết của một tổ chức niêm yết.

Như vậy theo quy định hiện hành, room margin chứng khoán lớn hay nhỏ phụ thuộc vào vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán, do vậy công ty chứng khoán càng lớn thì room margin sẽ càng lớn.

Room margin chứng khoán là gì?
Room margin chứng khoán là gì?

3. Cổ phiếu hết room margin là gì?

Cổ phiếu hết room margin là trạng thái mã cổ phiếu đó đã được công ty chứng khoán cho vay hết và không cho phép vay margin ở mã cổ phiếu đó. Room margin của từng mã cổ phiếu sẽ phụ thuộc vào quy định của công ty chứng khoán và theo quyết định số 87/QĐ-UBCK.

Do vậy để giải quyết cổ phiếu hết room margin các công ty chứng khoán sẽ thực hiện:

  • Nâng tỷ lệ ký quỹ (margin) bắt buộc =>> Tỷ lệ ký quỹ trì nhà đầu tư giảm xuống =>> nhà đầu tư có xu hướng hạ tỷ trọng cổ phiếu.
  • Công ty chứng khoán phát hành hành cổ phiếu để nâng vốn =>> sẽ nâng được tỷ lệ cho vay Margin của các mã cổ phiếu.
Hết room margin chứng khoán nhà đầu tư không thể sử dụng margin với cổ phiếu
Hết room margin chứng khoán nhà đầu tư không thể sử dụng margin với cổ phiếu

4. Chứng khoán hết room VPS là gì?

Chứng khoán hết room VPS là trạng thái mã cổ phiếu đó đã được VPS cho vay hết và không cho phép vay ký quỹ ở mã cổ phiếu đó nữa. Nhà đầu tư phải chờ đợi công ty chứng khoán nới room margin hoặc gửi yêu cầu cho môi giới của mình xin room Margin với mã cổ phiếu đó.

Môi giới thực hiện xin room margin cho nhà đầu tư?
Môi giới thực hiện xin room margin cho nhà đầu tư?

Khi mở tài khoản chứng khoán tại VPS nhập mã giới thiệu hoặc chuyển ID môi giới về 6327 – Nguyễn Đức Đông hoặc K255 – Nguyễn Thị Phương sẽ được chúng tôi hỗ trợ phần mềm robot chứng khoán Dstockphần mềm phân tích cổ phiếu Dchart, đây là 2 sản phẩm giúp nhà đầu tư gia tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi đầu tư. Ngoài ra nhà đầu tư cũng được tham gia room hỗ trợ tư vấn đầu tư.

5. Để xem hết room Margin chứng khoán ở đâu?

Để xem hết room margin chứng khoán nhà đầu tư cần liên hệ với môi giới chứng khoán của mình hoặc khi mua cổ phiếu rồi nhận được thông báo hết room cổ phiếu.

Vì thông tin hết room margin chứng khoán là thông tin nội bộ của các công ty chứng khoán, họ sẽ không tiết lộ ra bên ngoài, chỉ khi nhà đầu tư giao dịch trên hệ thống mới biết được điều đó.

xem hết room Margin chứng khoán ở đâu
Xem hết room Margin chứng khoán ở đâu

Hàng ngày các công ty chứng khoán vẫn sẽ gửi thông tin báo cáo room chứng khoán cho môi giới biết, do vậy nhà đầu tư có thể nhận được thông báo này từ các môi giới của mình.

Trên đây chúng tôi chia sẻ về chủ đề hết room margin là gì? Chứng khoán hết room VPS là gì?, hy vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho nhà đầu tư chứng khoán, hãy chia sẻ cho chúng tôi. Nhà đầu tư có thể tham khảo thêm cách giao dịch chứng khoán tại VPS.

Nhà đầu tư quan tâm tới dịch vụ chứng khoán khác của chúng tôi như phần mềm chứng khoán, robot chứng khoán, dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Youtube chứng khoán,… hãy truy cập website nududo.com hoặc hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

2 những suy nghĩ trên “Hết room margin là gì? Chứng khoán hết room VPS là gì?
  1. Pingback: [4 Tips] Hướng dẫn cách chơi chứng khoán tại VPS [từ A - Z]

  2. Pingback: 5 Tips Room chứng khoán là gì | Room nước ngoài và Nới room

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *