Margin chứng khoán là gì? Cách sử dụng margin tại VPS?

Margin chứng khoán là gì? Margin chứng khoán là hoạt động cho vay tiền của công ty chứng khoán để đầu tư. Sử dụng margin (giao dịch ký quỹ) là cách tăng lợi nhuận trong trường hợp giá cổ phiếu tăng cao hơn lãi suất vay margin mà nhà đầu tư cần phải trả cho công ty chứng khoán. Bài viết chúng tôi sẽ chia sẻ về Margin chứng khoán là gì (giao dịch ký quỹ là gì), cách sử dụng Margin tại VPS.

I. Margin chứng khoán là gì?

1. Khái niệm Margin chứng khoán là gì?

Margin chứng khoán (giao dịch ký quỹ) là hoạt động giao dịch chứng khoán có sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán, trong đó chứng khoán vừa mua được sử dụng làm tài sản ký quỹ cho khoản vay đó. Thực chất đó là dùng đòn bẩy tài chính để mua chứng khoán.

Videos Margin chứng khoán là gì? Đặc điểm của giao dịch ký quỹ?

Theo TT 74/2011/TT-BTC thì: Margin chứng khoán hay giao dịch ký quỹ là việc giao dịch mua chứng khoán của khách hàng có sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán và sử dụng các chứng khoán khác có trong tài khoản và chứng khoán mua được bằng tiền vay để cầm cố.

Margin chứng khoán là gì? giao dịch ký quỹ là gì?
Margin chứng khoán là gì? giao dịch ký quỹ là gì?

Lưu ý: Nhà đầu tư đăng ký mở tài khoản chứng khoán tại VPS gẵn mã giới thiệu 6327 hoặc K255 sẽ được chúng tôi hỗ trợ phần mềm robot chứng khoán Dstockphần mềm phân tích cổ phiếu Dchart, đặc biệt phí margin chứng khoán tại VPS hiện nay cũng rẻ nhất trong các công ty chứng khoán.

2. Đặc điểm của Margin chứng khoán

Một vài đặc điểm khi sử dụng Margin chứng khoán:

 • Mua thấp – Bán cao: nhà đầu tư mua cổ phiếu ở giá thấp nhất có thể và thực hiện bán ở giá cao hơn, đảm bảo khi bán đi lợi nhuận đạt được phải cao hơn lãi margin, phí thuế.
 • Phải đảm bảo tỷ lệ ký quỹ duy trì: Theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước, tỷ lệ ký quỹ ban đầu tối thiểu là 50%. Còn tỷ lệ ký quỹ duy trì tối thiểu là 30%.
 • Khách hàng phải ký quỹ tiền mặt hoặc chứng khoán: Tiền và chứng khoán trên tài khoản giao dịch ký quỹ (Margin) là tài sản của khách hàng với đầy đủ các quyền liên quan. Cổ phiếu thưởng, cổ tức và quyền mua phát sinh từ các chứng khoán trên tài khoản giao dịch ký quỹ là tài sản của khách hàng.
 • Nhà đầu tư trước khi thực hiện giao dịch margin phải đề xuất nhu cầu và ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch margin với công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư mở tài khoản giao dịch chứng khoán. Hợp đồng mở tài khoản giao dịch margin đồng thời là hợp đồng tín dụng cho các khoản vay trên tài khoản giao dịch margin.
 • Công ty chứng khoán có quyền bán chứng khoán thế chấp trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng khi khách hàng không bổ sung hoặc bổ sung không đầy đủ tài sản thế chấp.
 • Nhà đầu tư chuyên nghiệp thực hiện: Margin dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp hay những nhà đầu tư tham gia và có nhiều năm kinh nghiệm với thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư mới chưa hiểu về cách chơi chứng khoán thì nên hạn chế sử dụng margin để tránh việc cháy tài khoản (call Margin và call Force Sell).

3. Quy định của pháp luật Việt Nam với giao dịch ký quỹ

Theo pháp luật Việt Nam, công ty chứng khoán khi cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ phải tuân thủ các nguyên tắc quản lý tài khoản giao dịch ký quỹ như sau:

 • Tài khoản giao dịch ký quỹ phải được quản lý tách biệt với tài khoản giao dịch thông thường.
 • Khách hàng chỉ được sử dụng tiền, chứng khoán và các quyền liên quan đến chứng khoán này để làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay để thực hiện giao dịch ký quỹ;
 • Khách hàng phải thanh toán tiền lãi trên khoản dư nợ ký quỹ theo các hình thức cụ thể được thỏa thuận trong Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ, khách hàng được quyền rút tiền trên tài khoản giao dịch ký quỹ sau khi thanh toán hết các khoản nợ với công ty chứng khoán.
 • Công ty chứng khoán không được cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ, rút tiền vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.
Quy định của pháp luật Việt Nam với giao dịch ký quỹ
Quy định của pháp luật Việt Nam với giao dịch ký quỹ
 • Công ty chứng khoán có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ cho khách hàng về những quyền lợi phát sinh liên quan đến chứng khoán trong tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng; gửi cho khách hàng bảng sao kê tài khoản giao dịch ký quỹ theo phương thức và thời gian được thỏa thuận bằng văn bản với khách hàng.
 • Phiếu lệnh giao dịch ký quỹ phải được phân biệt với các loại phiếu lênh giao dịch chứng khoán thông thường, phải bao gồm đầy đủ các thông tin liên quan đến khách hàng và được khách hàng xác nhận. Việc giao dịch ký quỹ bằng hình thức giao dịch điện tử phải tuân thủ quy định liên quan về giao dịch điện tử. Phiếu lệnh giao dịch ký quỹ là phụ lục không thể tách rời của Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ.
 • Công ty chứng khoán có nghĩa vụ công khai thông tin trên trang thông tin điện tử của mình về các điều kiện cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ bao gồm danh sách chứng khoán được thực hiện giao dịch ký quỹ, yêu cầu về tỷ lệ ký quỹ, lãi suất vay.
 • Công ty chứng khoán phải lập sổ kế toán, hạch toán riêng từng tài khoản giao dịch ký quỹ, danh mục tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ, tỷ lệ ký quỹ cuối mỗi ngày giao dịch; lưu trữ đủ hồ sơ, phản ánh chi tiết, chính xác các giao dịch trên từng tài khoản giao dịch ký quỹ bao gồm các thông tin hàng ngày về danh mục tài sản ký quỹ, thế chấp trên tài khoản, giá thị trường, tỷ lệ ký quỹ kèm theo các lệnh gọi ký quỹ bổ sung, phiếu lệnh giao dịch ký quỹ.

4. Cách sử dụng margin chứng khoán?

Thường quy định tại các công ty chứng khoán thì tài khoản Margin chứng khoàn là tài khoản có đuôi 6, ví dụ tài khoản chứng khoán 026C345678-6 tại VPS là tài khoản Margin, nhà đầu tư cần chuyển tiền vào tài khoản đuôi 6 này để thực hiện hoạt động Margin chứng khoán. Khi chuyển tiền vào tài khoản này nhà đầu tư sẽ được mua thêm cổ phiếu theo tỷ lệ ký quỹ:

Ví dụ nhà đầu tư muốn mua cổ phiếu HSG tỷ lệ ký quỹ của HSG là 60% ( 6:4) tức là với 1 giá trị mua là 100 triệu, tối đa nhà đầu tư phải bỏ ra 60 triệu và đi vay 40 triệu còn lại để mua cổ phiếu HSG.

Ví dụ về Margin chứng khoán là gì?
Ví dụ về Margin chứng khoán là gì?

Xin lưu ý các công ty chứng khoán thường sẽ cho vay 3 tháng sẽ đáo hạn khoản vay ký quỹ này, thời điểm đó nhà đầu tư cần phải bán ra hoặc nộp tiền để trả khoản nợ vay margin đó, tránh bị công ty chứng khoán bán ra để thu hồi khoản tiền cho vay ký quỹ đó. Tại VPS sẽ cho phép nhà đầu tư thực hiện gia hạn khoản vay Margin này.

5. Cách xem tỷ lệ ký quỹ của từng mã cổ phiếu?

Nhà đầu tư cần hiểu tỷ lệ ký quỹ là gì? Tỷ lệ ký quỹ là tỷ lệ giữa tài sản thực có so với tổng tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường. Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc + Tỷ lệ vay = 100%. Khái niệm này tôi sẽ chia sẻ kỹ hơn ở phần tiếp theo.

Như ví dụ phần 4 chúng tôi có lấy ví dụ về tỷ lệ ký quỹ, tỷ lệ ký quỹ của từng mã cổ phiếu có sự khác nhau và giữa các công ty chứng khoán, có mã công ty này cho vay nhưng sang công ty chứng khoán khác lại không cho vay… Do vậy để xem được tỷ lệ ký quỹ của từng mã cổ phiếu nhà đầu tư có thể làm theo hai cách:

 • Vào tài khoản ký quỹ (Margin) của nhà đầu tư, sau đó gõ mã cổ phiếu nhà đầu tư cần mua hoặc cần tham khảo, lập tức hệ thống giao dịch sẽ hiển thị ra tỷ lệ ký quỹ, ví dụ tỷ lệ 50% thì nhà đầu tư cần có 50% tài sản để ký quỹ để mua thêm 50% cổ phiếu đó (như ví dụ phần 4).
 • Theo dõi thông báo tăng giảm tỷ lệ vay ký quỹ của công ty chứng khoán chủ quản của nhà đầu tư, trên các phương tiện social, media, thông báo từ môi giới…
Cách xem tỷ lệ ký quỹ của từng mã cổ phiếu
Cách xem tỷ lệ ký quỹ của từng mã cổ phiếu

Lưu ý theo quy định của nhà nước thì khoản ký quỹ ban đầu tại thời điểm mua cổ phiếu > 50%, nhưng một số công ty chứng khoán lách luật, họ đã cho vay tỷ lệ này cao hơn ví dụ 30%, 40%.

II. Rủi ro và Ưu nhược điểm của giao dịch ký quỹ

1. Rủi ro của giao dịch ký quỹ

Nhà đầu tư khi sử dụng margin chứng khoán, đặc biệt là dùng margin chứng khoán với tỷ lệ ký quỹ cao thì rủi ro bị thua lỗ là rất cao, thậm chí cháy tài khoản bởi những nguyên nhân sau đây:

 • Áp lực tâm lý khi sử dụng margin: Việc dùng margin với tỷ lệ thấp hay cao cũng gây ra áp lực về mặt tâm lý với nhà đầu tư hơn như lãi margin, phí giao dịch cao hơn, rủi ro call margin, call force sell…
 • Áp lực lãi margin phải trả: Phí margin của các công ty chứng khoán ở mức khoảng 9 – 14%/1 năm (VPS là công ty chứng khoán hiện nay có mức phí thấp nhất 9%), nếu nhà đầu tư, đầu tư margin thì phải có lợi nhuận cao hơn con số vay margin thì mới có lãi.
 • Áp lực khi cổ phiếu lao dốc: Nếu dùng margin mà giá cổ phiếu lao dốc mạnh thì thua lỗ nhanh hơn nhiều, gấp đôi, gấp ba lần khi chỉ đầu tư bằng tiền của mình.
Rủi ro khi sử dụng Margin chứng khoán cao
Rủi ro khi sử dụng Margin chứng khoán cao
 • Áp lực khi bị call margin, call force sell: Khi cổ phiếu lao dốc, nhà đầu tư vi phạm tỷ lệ ký quỹ duy trì (tỷ lệ này <30%) ngay lập tức được yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo, tiền không phải lúc nào cũng sẵn có với nhà đầu tư. Vì đa phần nhà đầu tư đã tham gia chứng khoán sẽ sử dụng hết khả năng tài chính. Tất cả những áp lực trên sẽ gây tác động lớn đến tâm lý và hành vi mua/bán cổ phiếu của nhà đầu tư. Rất nhiều nhà đầu tư đã không còn sáng suốt để xử lý tài khoản của mình khi bị call margin và call force sell.
 • Công ty chứng khoán cắt hoặc hạ tỉ lệ margin: Đây cũng là một việc nhà đầu tư dễ gặp trong quá trình đầu tư. Để quản lý rủi ro đối với khoản tiền cho nhà đầu tư vay thì công ty chứng khoán sẽ hạ tỉ lệ margin ở mã cổ phiếu có nhiều thông tin xấu. Việc hạ tỉ lệ margin và thông tin xấu mà xuất hiện sẽ làm giá cổ phiếu giảm rất sâu dẫn đến thiệt hại cho nhà đầu tư.

2. Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch ký quỹ

Đối tượng

Ưu điểm

Nhược điểm
Khách hàng Tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Tiếp cận nhiều hơn với chứng khoán qua cơ hội đầu tư

Đa dạng hóa danh mục, vì có nhiều tiền hơn để mua cổ phiếu.

Rủi ro lớn hơn khi xảy ra thua lỗ, bị call margin và Force Sell khi tỷ lệ duy trì tối thiểu nhỏ hơn 30%.

Tốn phí giao dịch chứng khoán nhiều hơn.

Công ty chứng khoán Thu lãi từ tài khoản ký quỹ ( lãi suất giá trị chứng khoán cho vay)

Đảm bảo khoản vay bằng chứng khoán ký quỹ

Thu giá trị chứng khoán cho vay lớn hơn giá trị chứng khoán lúc cho vay khi giá cả tăng

Rủi ro mất khoản tiền cho nhà đầu tư vay, khi cổ phiếu mà công ty chứng khoán cho vay bị mất thanh khoản. Ví dụ trường hợp cổ phiếu FTM sàn 30 phiên liên tiếp

Nguy cơ bị mất khách hàng khi cho vay với tỷ lệ lớn, khách hàng thua lỗ =>> bỏ không tham gia đầu tư chứng khoán.

Thị trường chứng khoán Tạo động lực phát triển thị trường chứng khoán (qua tín dụng) Nguy cơ bong bóng chứng khoán cao khi cho vay quá nhiều.

III. Hướng dẫn cách sử dụng giao dịch ký quỹ tại VPS

1. Hướng dẫn cách sử dụng margin chứng khoán tại VPS

Để sử dụng Margin chứng khoán tại VPS thì nhà đầu tư cần mở tài khoản ký quỹ tại VPS, để kiểm tra được khi đăng ký đã mở tài khoản này chưa nhà đầu tư chỉ cần click vào chữ “Thay đổi” ở góc phải trên cùng trên https://smartone.vps.com.vn/, kiểm tra xem mình đã có tài khoản đuôi 6 của VPS chưa, nếu chưa thấy có thì liên hệ với công ty chứng khoán hoặc môi giới của mình để mở tài khoản margin chứng khoán.

Cách kiểm tra tài khoản giao dịch ký quỹ tại VPS
Cách kiểm tra tài khoản giao dịch ký quỹ tại VPS

Tiếp theo nhà đầu tư cần chuyển tiền vào tài khoản margin chứng khoán để tiến hành mua cổ phiếu: Cách chuyển tiền vào tài khoản margin chứng khoán VPS. Lưu ý không phải mã cổ phiếu nào cũng được công ty chứng khoán cấp Margin và phí giao dịch sẽ cao hơn khi sử dụng tài khoản thường (đuôi 1).

Videos hướng dẫn cách sử dụng Margin chứng khoán tại VPS

2. Tỷ lệ ký quỹ và tỷ lệ ký quỹ duy trì

Đây là phần quan trọng nhà đầu tư cần lưu ý tới, nhà đầu tư khi sử dụng Margin cần hết sức để ý tới phần này để tránh bị mất tiền không đáng có, khi không hiểu về sử dụng ký quỹ:

 • Tỷ lệ ký quỹ là tỷ lệ giữa tài sản thực có so với tổng tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường. Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc + Tỷ lệ vay = 100%. Khoản ký quỹ ban đầu/tại thời điểm mua cổ phiếu > 50%. Nhà đầu tư ký hợp đồng CI tại VPS sẽ có tỷ lệ vay ký quỹ (margin chứng khoán) cao hơn.
 • Tỷ lệ ký quỹ ban đầu là tỷ lệ giữa tài thực có ( trước khi thực hiện giao dịch) so với giá trị hợp đồng giao dịch ( dự kiến giao dịch) tính theo giá thị trường
 • Tỷ lệ ký quỹ duy trì là tỷ lệ tối thiểu giữa tài sản thực có so với tổng tài sản trên tài khoản giao dịch ký quỹ tính theo giá thị trường. Khoản ký quỹ duy trì > 30%. Nếu khoản ký quỹ duy trì < 30% sẽ bắt đầu bị công ty chứng khoán và môi giới yêu cầu nộp thêm tiền ký quỹ (thuật ngữ Call Margin), nếu hết hạn khách hàng không đóng thêm tiền và tỷ lệ này giảm xuống dưới 25% => Công ty chứng khoán thực hiện bán cổ phiếu ra để thu hồi khoản tiền vay ký quỹ trước đó (thuật ngữ Call Force sell), lưu ý tỷ lệ này thay đổi theo từng thời kỳ. Công ty chứng khoán xác định tỷ lệ ký quỹ duy trì cho từng khách hàng vào cuối ngày giao dịch.

Còn một điều quan trọng nữa: Nhà đầu tư không vi phạm tỷ lệ ký quỹ duy trì hoặc tiệm cận ngưỡng tỷ lệ ký quỹ duy trì nhưng vẫn có thể vẫn bị call margin và call Force sell, đó là công ty chứng khoán không thực hiện cho vay ký quỹ với mã cổ phiếu đó nữa hoặc nâng mức tỷ lệ ký quỹ của mã đó lên =>> cổ phiếu đó bị call margin và call Force sell. Do đó nhà đầu tư cần chủ động nắm bắt thông tin tỷ lệ ký quỹ và kiểm soát tài khoản ở mức cao nhất để tránh bị động trong các trường hợp này.

Kiểm soát được tỷ lệ ký quỹ duy trì sẽ giúp nhà đầu tư tránh thiệt hại
Kiểm soát được tỷ lệ ký quỹ duy trì sẽ giúp nhà đầu tư tránh thiệt hại

3. Cách tính lãi suất margin (giao dịch ký quỹ) tại VPS

Công thức tính lãi suất Margin chứng khoán tại VPS: Lãi vay margin = Số ngày vay*Số tiền vay*mức lãi(tính theo ngày). Trong đó: 

 • Số ngày vay: là số ngày được tính từ ngày sử dụng margin đến ngày bán cổ phiếu. Lưu ý số ngày vay tính cả ngày nghỉ và ngày lễ.
 • Số tiền vay: là khoản tiền vay, ví dụ tỷ lệ ký quỹ là 30%, nhà đầu tư có 30 triệu và công ty chứng khoán cho vay 70 triệu để mua cổ phiếu, thì 70 triệu là số tiền vay.
 • Mức lãi: được tính theo biểu phí lãi margin chứng khoán dưới đây.

Biểu phí lãi margin chứng khoán tại VPS:

 • Dưới 1 tỉ: 9,8%/năm
 • Trên 1 tỉ: 14%/ năm với TK thường 12%/năm với TK VIP (tổng phí giao dịch PS + CS ≥ 15tr/tháng)
 • Thời hạn margin: Từ 3 – 6 tháng

Lãi margin chứng khoán có thể thay đổi theo từng thời kỳ, nhà đầu tư vào đây để được cập nhật sớm nhất về lãi Margin chứng khoán.

Tên dịch vụ Nội dung dịch vụ Mức lãi/phí/ngày

Mức lãi/phí/năm

Lãi suất cho vay Giao dịch ký quỹ Đối với Khách hàng cũ:

0,038889%/ngày

14%/năm

Đối với các Khách hàng mở TK từ ngày 07/06/2021:

Dư nợ tính lãi hàng ngày trong tháng ≤ 3 tỷ:

 • 30 ngày đầu tiên
 • 30 ngày tiếp theo
 • Từ ngày 61 trở đi

Dư nợ tính lãi hàng ngày trong tháng > 3 tỷ:

0,018889%/ngày

0,027222%/ngày

0,038889%/ngày

0,038889%/ngày

6,8%/năm

9,8%/năm

14%/năm

14%/năm

Phí ứng trước tiền bán chứng khoán Phí ứng trước tiền bán chứng khoán

0,038889%/ngày

(Tối thiểu 50.000 đồng/lần)

14%/năm

(Tối thiểu 50.000 đồng/lần)

Phí phải trả khi sử dụng Margin được tính như sau:

 • Phí mua cổ phiếu = Phí công ty + 0.027% phí sở
 • Phí bán cổ phiếu = Phí công ty +  Lãi vay margin + 0.027% phí sở + 0.1% thuế

4. Hết Room Margin chứng khoán tại VPS

Khi một mã cổ phiếu không được sử dụng margin chứng khoán, nguyên nhân tới từ việc mã đó được cho vay quá nhiều (trừ trường hợp mã không được công ty chứng khoán cấp) dẫn tới không cho vay, muốn sử dụng margin chứng khoán cho mã cổ phiếu đó, thì sẽ có hai cách:

 • Chờ đợi thị trường chỉnh, các công ty chứng khoán thu hồi được số tiền cho vay margin của mã cổ phiếu đó.
 • Liên hệ với môi giới của nhà đầu tư để yêu cầu cấp thêm margin chứng khoán cho cổ phiếu đó.

5. Lưu ý khi sử dụng margin chứng khoán tại VPS

Nhà đầu tư khi sử dụng Margin chứng khoán tại VPS cần lưu ý năm yếu tố quan trọng để tránh bị mất tiền đó là:

 • Tỷ lệ an toàn tài khoản: đây là tỷ lệ ký quỹ duy trì và tỷ lệ ký quỹ xử lý, nếu tỷ lệ ký quỹ duy trì ở mức trên 0.3 thì ở mức an toàn, nhưng nếu nhỏ hơn 0.3 thì sẽ bị call margin (gọi bổ sung tiền ký quỹ). Nếu tỷ lệ này giảm dưới 0.25 sẽ bị Force Sell (bán giải chấp cổ phiếu). Nhà đầu tư hết sức chú ý điều này
 • Trạng thái tài khoản: Tại đây sẽ hiển thị dòng chữ Call Margin và Force Sell, trạng thái ở đây được tính theo “Tỷ lệ tài khoản” ở trên.
Lưu ý quan trọng khi sử dụng Margin chứng khoán tại VPS
Lưu ý quan trọng khi sử dụng Margin chứng khoán tại VPS
 • Tiền cần bổ sung: Là khoản tiền để đưa tỷ lệ tài khoản về mức an toàn tức “Tỷ lệ ký quỹ duy trì >= 0.3“, trạng thái này xuất hiện khi bị Call Margin (tỷ lệ ký quỹ duy trì < 0.3).
 • Bán chứng khoán cho vay: Là số chứng khoán bị bán ra để đưa tài khoản về mức an toàn, trạng thái này xuất hiện khi bị Force Sell (Tức tỷ lệ ký quỹ duy trì <= 0.25).
 • Theo dõi thường xuyên tỷ lệ ký quỹ: Công ty chứng khoán VPS hay bất kỳ công ty chứng khoán nào cũng vậy, tỷ lệ ký quỹ thay đổi theo từng thời kỳ, có thể là hạ, tăng tỷ lệ và đưa tỷ lệ ký quỹ về mức 0 bất cứ lúc nào, đặc biết với cổ phiếu có độ rủi ro cao, nhiều thông tin xấu.

6. Khái niệm trong phần quản lý tài sản tại VPS Smartone

Đây là các khái niệm khi nhà đầu tư sử dụng VPS Smartone, trong tài khoản Margin chứng khoán tại VPS:

Các khái niệm trong giao dịch ký quỹ (Margin chứng khoán) tại VPS
Các khái niệm trong giao dịch ký quỹ (Margin chứng khoán) tại VPS
Nội dung Thể hiện
Tổng tài sản thực tế = Tổng tài sản + Tổng giá trị chứng khoán không cho vay
Tài sản ròng thực tế = Tài sản ròng + Tổng giá trị chứng khoán không cho vay
Tổng tài sản = Tổng giá trị chứng khoán cho vay + Tiền mặt + cổ tức bằng tiền mặt + Tiền bán chờ về chưa ứng
Tổng nợ = Dư nợ gốc + Lãi tạm tính
Lãi tạm tính = Lãi tạm tính + Phí lưu ký
Tài sản ròng = Tổng tài sản – Tổng nợ
Tiền có thể rút Số tiền tối đa có thể rút
Tiền mặt Tiền mặt
Cổ tức bằng tiền Cổ tức bằng tiền
Tiền bán chờ về chưa ứng Giá trị còn có thể ứng
Tổng giá trị chứng khoán không cho vay Không được tính vào tổng tài sản
Tổng giá trị chứng khoán cho vay Được tính vào tổng tài sản
Tỷ lệ tài khoản = Tài sản ròng / (Tổng tài sản – Tiền bán chờ về chưa ứng)

 • Tỷ lệ ký quỹ duy trì >= 0.3 (Thay đổi theo từng thời kỳ)
 • Tỷ lệ ký quỹ xử lý =< 0.25 sẽ bị call Force Sell, bán giải chấp cổ phiếu
Tổng giá trị ký quỹ Giá trị ký quỹ bắt buộc
Sức mua tối thiểu = Tài sản ròng – Tổng giá trị ký quỹ – Tổng giá trị ký quỹ của lệnh mua chờ khớp (Giá trị này có thể khác nếu tài khoản có mã bị chặn giá trần cho vay)
Tổng giá trị mua trong ngày Đã bao gồm phí giao dịch
Tổng giá trị mua chờ khớp Đã bao gồm phí giao dịch
Trạng thái tài khoản
 • Call margin: Yêu cầu bổ sung tài sản
 • Call force sell: bắt buộc xử lý theo quy định, tức giải chấp cổ phiếu.
Số tiền cần bổ sung Số tiền cần bổ sung để đưa tỷ lệ tài khoản lên tỷ lệ ký quỹ duy trì
Bán chứng khoán cho vay Giá trị chứng khoán cho vay cần bán để đưa tỷ lệ tài khoản về tỷ lệ ký quỹ duy trì an toàn >30%
GTTS ròng giảm về call force sell Tài sản ròng giảm về giá trị này thì tỷ lệ tài khoản sẽ chạm tỷ lệ bắt buộc xử lý
GTTS ròng giảm về call margin Tài sản ròng giảm về giá trị này thì tỷ lệ tài khoản sẽ chạm tỷ lệ yêu cầu bổ sung tài sản.

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ Margin chứng khoán là gì? cách sử dụng margin chứng khoán tại VPS. Nhà đầu tư cần hiểu hơn về cách sử dụng Margin chứng khoán hiệu quả có thể tham khảo bài viết tại đây.

Hy vọng bài viết hữu ích với nhà đầu tư, nhà đầu tư quan tâm tới dịch vụ chứng khoán như: mở tài khoản chứng khoán, khóa học chứng khoán, dữ liệu chứng khoán forex cho Amibroker, robot chứng khoán, Youtube chứng khoán… truy cập website nududo.com hoặc liên hệ hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

6 những suy nghĩ trên “Margin chứng khoán là gì? Cách sử dụng margin tại VPS?
 1. Pingback: [Top 4] Cách sử dụng Margin chứng khoán hiệu quả

 2. Pingback: Force Sell, [Call margin là gì?] Khi nào bị call margin VPS

 3. Pingback: [4 Tips] Hướng dẫn cách chơi chứng khoán tại VPS [từ A - Z]

 4. Pingback: Hướng dẫn cách bán cổ phiếu lô lẻ tại VPS

 5. Pingback: 4 Tips hết room margin là gì? Chứng khoán hết room VPS là gì

 6. Pingback: Hướng dẫn cách tự học chứng khoán cơ bản hiệu quả số 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *