Cách định giá cổ phiếu theo công thức của Benjamin Graham?

Benjamin Graham là một nhà đầu tư hàng đầu và được coi là “cha đẻ” của phương pháp đầu tư giá trị. Phương pháp của ông đặt trọng tâm vào việc định giá cổ phiếu dựa trên giá trị cơ bản của công ty. Để tính toán giá trị cổ phiếu, ông sử dụng hai phương pháp: phương pháp định giá dựa trên tài sản và phương pháp định giá dựa trên lợi nhuận. Trong bài viết chúng tôi sẽ chia sẻ cách định giá cổ phiếu Benjamin Graham.

Videos cách định giá cổ phiếu Benjamin Graham

I. Định giá cổ phiếu Benjamin Graham là gì?

Công thức định giá cổ phiếu Benjamin Graham là công thức định giá cổ phiếu tăng trưởng. Được đề xuất bởi nhà đầu tư và giáo sư của Đại học Columbia, Ông Benjamin Graham – thường được gọi là “Cha đẻ của đầu tư giá trị” xuất bản trong cuốn sách Nhà đầu tư thông minh, Graham đã nghĩ ra công thức dành cho các Nhà đầu tư không chuyên để giúp họ định giá các cổ phiếu tăng trưởng.

Tác giả của phương pháp định giá cổ phiếu Benjamin Graham
Tác giả của phương pháp định giá cổ phiếu Benjamin Graham

1. Khái niệm 1: Định giá cổ phiếu là một nghệ thuật.

Đưa cho 5 người một cây cọ vẽ và họ sẽ vẽ những thứ khác nhau. Cọ vẽ, canvas và sơn là những công cụ và tương đương với khía cạnh định lượng của việc định giá. Các nét vẽ, màu sắc và kỹ thuật tạo ra hình ảnh cuối cùng là khía cạnh định tính của việc định giá cổ phiếu.

Định giá cổ phiếu sẽ cần dữ liệu quá khứ và hiện tại để đưa ra đánh giá trong tương lai
Định giá cổ phiếu sẽ cần dữ liệu quá khứ và hiện tại để đưa ra đánh giá trong tương lai

Khi Nhà đầu tư định giá cổ phiếu, Nhà đầu tư cần đưa ra những giả định, sau đó đánh giá và phân tích tích. Rồi đúc kết lại với nhau và kết quả là Nhà đầu tư sẽ có được giá trị của doanh nghiệp. Hay nói cách khác:

Định giá cổ phiếu = Những con số trong quá khứ và hiện tại + Giả định tương lai

2. Khái niệm 2: Định giá cổ phiếu là một phạm vi, không phải là tuyệt đối.

Từ những ví dụ mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong bài viết này ngay sau đây, một điều rất quan trọng mà Nhà đầu tư cần phải ghi nhớ, đó là giá trị cổ phiếu sẽ thay đổi theo từng kịch bản và giả định trong tương lai mà Nhà đầu tư đưa vào.

Thay vì đặt quyết định đầu tư của mình vào duy nhất 1 con số, yếu tố khoa học và nghệ thuật được thể hiện ở đây, đó là Nhà đầu tư cần phải biết cách đặt các quyết định đầu tư của mình vào một “khoảng giá trị hợp lý”. Nhà đầu tư không thể nào biết trong tương lai, doanh nghiệp sẽ đi theo 1 kịch bản chắc chắn 100% nào. Điều này là hoàn toàn khó có thể đánh giá được!

Định giá cổ phiếu không có giá trị đúng tuyệt đối, mang tính tương đối
Định giá cổ phiếu không có giá trị đúng tuyệt đối, mang tính tương đối

Do vậy, hãy đánh giá cổ phiếu với nhiều kịch bản (thông thường là 3): kịch bản tích cực, kịch bản tiêu cực và kịch bản mà Nhà đầu tư kỳ vọng. Khi đó, giá trị thực của cổ phiếu sẽ nằm ở đâu đó trong khoảng giá trị mà Nhà đầu tư xây dựng và tốt hơn hết Nhà đầu tư nên ra các quyết định mua bán dựa trên những khoảng giá trị này.

Hãy ghi nhớ 2 Khái niệm 1 và 2 mà chúng tôi vừa nhắc đến và bắt đầu với công thức của Benjamin Graham.

II. Công thức định giá cổ phiếu của Benjamin Graham

Benjamin Graham, ông ấy được công nhận rộng rãi là cha đẻ của phương pháp đầu tư giá trị. Ông đã viết sách về đầu tư giá trị, Phân tích chứng khoán và Nhà đầu tư thông minh. Ông đã làm việc và cố vấn cho Warren Buffett và giảng dạy trong nhiều năm tại UCLA.

Sách rất nổi tiếng của Benjamin Graham Nhà đầu tư thông minh
Sách rất nổi tiếng của Benjamin Graham – Nhà đầu tư thông minh

Phương pháp Benjamin Graham là một trong những cách định giá cổ phiếu nổi tiếng nhất trên thế giới, được được tạo ra bởi huyền thoại đầu tư Benjamin Graham. Vậy phương pháp Graham là gì? Cách sử dụng công thức của Benjamin Graham để định giá cổ phiếu ra sao?

1. Phương pháp định giá cổ phiếu Benjamin Graham là gì?

Công thức Graham (hay Benjamin Graham) là phương pháp đo lường giá trị cơ bản của cổ phiếu bằng cách tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) của một công ty.

Kết quả của công thức Benjamin Graham sẽ cho biết giới hạn của phạm vi giá mà một nhà đầu tư phải trả cho cổ phiếu. Theo lý thuyết, bất kỳ giá cổ phiếu nào dưới con số Graham đều được coi là định giá thấp, tức là cổ phiếu đáng để đầu tư.

a. Công thức định giá 1

Đây là công thức đầu tiên được Benjamin Graham công bố trong cuốn sách “Phân tích chứng khoán” (Stock Analysis):

V = EPS x (8.5 + 2g)

 • V là giá trị của cổ phiếu
 • EPS là thu nhập trên 1 cổ phiếu sau thuế lũy kế 12 tháng gần nhất
 • 8.5 là tỷ lệ P/E ước tính của 1 cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng thu nhập 0%
 • g là tỷ lệ tăng trưởng kép bình quân trong 7 – 10 năm tới
Định giá cổ phiếu là công việc không hề đơn giản chút nào?
Định giá cổ phiếu là công việc không hề đơn giản chút nào?

b. Công thức định giá 2

Benjamin Graham đã thay đổi chỉ số để tạo nên công thức thứ 2. Cách tính giá trị cổ phiếu theo công thức 2: 

V = EPS x (8.5 + 2g) x 4.4/y

 • V là giá trị của cổ phiếu
 • EPS là thu nhập trên 1 cổ phiếu sau thuế lũy kế 12 tháng gần nhất
 • 4.4 Tỷ suất thu hồi vốn tối thiểu hay lãi suất phi rủi ro vào khoảng năm 1962
 • y lãi suất trái phiếu doanh nghiệp xếp hạng AAA 20 năm hiện tại. Giá trị y sử dụng cho thị trường chứng khoán Việt Nam Nhà đầu tư có thể lấy tại đây. Lưu ý, hiện tại ở Việt Nam không có trái phiếu chính phủ kỳ hạn 20 năm để tham chiếu. Do đó, Nhà đầu tư có thể sử dụng trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm.

Ở công thức thứ hai, Benjamin Graham đã bổ sung con số 4.4 mang ý nghĩa là mức tỷ suất thu hồi vốn tối thiểu. Đây là công thức được Benjamin Graham công bố vào năm 1962. Khi công bố công thức này, lãi suất phi rủi ro tại Mỹ là khoảng 4.4%, tương đương lãi suất trái phiếu xếp hạng AAA kỳ hạn 20 năm). Do đó, để điều chỉnh công thức cho phù hợp cần thêm biến số y là lãi suất phi rủi ro kỳ hạn 10 năm ở thời điểm hiện tại.

Lãi suất phi rủi ro của Việt Nam
Lãi suất phi rủi ro của Việt Nam

Trái phiếu đô thị hay trái phiếu công ty được xếp hạng cao nhất ký hiệu là AAA, được thanh toán toàn bộ vốn và lãi kỳ vọng khi đến hạn. Trái phiếu xếp hạng AAA, AA, A, và BBB bởi công ty Standard & Poor’s, hạng Baa hay hạng cao hơn được quyết định bởi Moody’s Investors Service, chúng được coi là loại trái phiếu xếp hạng đầu tư, đáp ứng được điều kiện để ngân hàng và các định chế tiết kiệm mua làm chứng khoán đầu tư.

c. Công thức định giá 3

Công thức định giá thứ 3 được Benjamin Graham đưa ra:

V = (22.5 x EPS x BVPS)^(1/2)

 • V là giá trị của cổ phiếu
 • EPS là thu nhập trên 1 cổ phiếu sau thuế lũy kế 12 tháng gần nhất (4 quý gần nhất)
 • BVPS giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần

d. Ví dụ cho định giá cổ phiếu Benjamin Graham 

Để hiểu hơn về công thức định giá của nhà đầu tư huyền thoại Benjamin Graham, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ví dụ qua một cổ phiếu ABC giả định sau đây. 

Cổ phiếu ABC có các thông số như sau: 

 • EPS = 7.000 VNĐ (lợi nhuận trên 1 cổ phiếu) 
 • G = 7%/năm (trung bình kéo dài từ 5 – 10 năm). Nhà đầu tư có thể sử dụng GDP dự kiến hoặc lãi suất gửi ngân hàng để ước lượng.
 • Y = 6 (tức là 6% cho lãi suất trái phiếu doanh nghiệp)
 • BVPS = 40.000 VNĐ (giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu)

Áp dụng theo ba công thức, ta có:

 • Công thức 1: V1 = EPS x (8.5 + 2g) = 7.000 x (8.5 + 2×7) = 157.500 VNĐ
 • Công thức 2: V2 = [EPS x (8.5 + 2g) x 4.4]/y = [7.000 x (8.5 + 2×7) x 4.4]/6 = 115.500 VNĐ
 • Công thức 3: V3 = (22.5 x EPS x BVPS) ^ (½) = (22.5 x 7.000 x 40.000) ^ (½) = 79.732 VNĐ

Do giá trị cổ phiếu không phải một con số chính xác mà là một dải rộng nên giá trị của cổ phiếu ABC sẽ nằm trong khoảng từ 79.732 VNĐ đến 157.500 VNĐ. Ngoài ra Nhà đầu tư có thể lấy giá trị trung bình của cả 3 cách tính trên để ước lượng ra con số cụ thể về mức định giá. Vậy ta sẽ có giá cổ phiếu:

 • V = (V1+V2+V3)/3 = (157.500 + 115.500 + 79.732)/3 = 117.577 VNĐ
 • Vậy giá để mua cho đầu tư là chiết khấu từ 20 – 30% giá định giá. Giá mua = 0.8*V = 0.8*117.577 = 94.000 VNĐ. Ta có thể đưa ra kết luận rằng, nếu cổ phiếu ABC có giá hiện tại nhỏ hơn 94.000 VNĐ thì cổ phiếu đang được định giá rẻ và có thể mua cho đầu tư với kỳ vọng lợi nhuận 20%. Còn trên mức giá đó thì cổ phiếu đang bị định giá đắt và không nên đầu tư.

2. Áp dụng phương pháp Graham vào thị trường Việt Nam

Phương pháp đầu tư giá trị của Graham Benjamin được tạo ra vào giữa thế kỉ 20 và được ứng dụng tại thị trường chứng khoán Mỹ. Tuy những công thức này vẫn mang tính ứng dụng cao tại thị trường Việt Nam nhưng để việc áp dụng hiệu quả, nhà đầu tư cần có một số điều chỉnh để phù hợp hơn với đặc điểm thị trường nước ta.

 • Công thức 1: V = EPS x (7 + 1.5g)
Phương pháp định giá cổ phiếu Graham Benjamin áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam
Phương pháp định giá cổ phiếu Graham Benjamin áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam

Để áp dụng công thức hiệu quả hơn, các chuyên gia cho rằng các khoản thu nhập bất thường nên lựa chọn sử dụng EPS (normalized EPS) đã được điều chỉnh (EPS đã điều chỉnh). Công thức 2 và 3 của Benjamin Graham cũng được chuyên gia khuyến nghị nên sử dụng Normalized EPS.

 • Công thức 2: V =[ EPS x (7 + 1.5g) x 4.4]/y

Tham số Y trong công thức của Benjamin Graham đại diện cho lãi suất phi rủi ro kỳ hạn 20 năm ở thời điểm hiện tại. Một số chuyên gia cho rằng, có thể sử dụng trái phiếu chính phủ 10 năm cho yếu tố này để phù hợp với thị trường Việt Nam. Ngoài ra, giá trị Y cũng nên được điều chỉnh sao cho hợp lý với tình hình vĩ mô trong thời gian tới như là việc kỳ vọng tăng lãi suất trong tương lai.

Tuy là một phương pháp đã được chứng minh hiệu quả bởi Benjamin Graham nhưng những biến số trong công thức ông đưa ra hoàn toàn có thể thay đổi dựa vào tình hình thị trường thực tế ở mỗi khu vực và thời điểm khác nhau. Các nhà đầu tư nên xem xét kỹ lưỡng và có những đánh giá thị trường cụ thể để áp dụng sao cho phù hợp.

3. Tra cứu định giá cổ phiếu Graham Benjamin tại Việt Nam ở đâu?

Hiện nay chúng tôi đã định giá toàn bộ cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam trên phần mềm Robot chứng khoán Dstock, không những vậy chúng tôi còn định giá bằng nhiều phương pháp khác như: Định giá P/EĐịnh giá P/BĐịnh giá P/SĐịnh giá RIM, Định giá DDM,… Nhà đầu tư chỉ cần mở tài khoản chứng khoán và nhập mã giới thiệu của chúng tôi để sử dụng miễn phí.

Định giá cổ phiếu Benjamin Graham trên Robot chứng khoán Dstock
Định giá cổ phiếu Benjamin Graham trên Robot chứng khoán Dstock

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ về cách định giá cổ phiếu Benjamin Graham, hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho Nhà đầu tư và hãy chia sẻ bài viết cho chúng tôi, để chúng tôi có động lực để chia sẻ các chủ đề hay và hữu ích hơn.

Nhà đầu tư quan tâm tới dịch vụ chứng khoán khác của chúng tôi như dữ liệu Forex cho Amibroker, phần mềm chứng khoán, robot chứng khoán, dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Code Amibroker, Youtube chứng khoán,… hãy truy cập website nududo.com hoặc hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

1 những suy nghĩ trên “Cách định giá cổ phiếu theo công thức của Benjamin Graham?
 1. Pingback: [3 Tips] Cách sử dụng Định giá cổ phiếu trên Robot Dstock

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *