Chỉ số P/B trong chứng Khoán là gì? chỉ số p/b bao nhiêu là tốt? Cách định giá cổ phiếu P/B?

Chỉ số P/B là một trong những chỉ số đánh giá giá trị của một công ty, so sánh giá cổ phiếu với giá trị sổ sách của công ty. Điều này giúp nhà đầu tư đánh giá được tiềm năng sinh lời và rủi ro của công ty. Bài viết sẽ giới thiệu với Nhà đầu tư về chỉ số P/B trong chứng khoán một cách cơ bản, bao gồm cách tính chỉ số P/B, chỉ số P/B bao nhiêu là tốt, và cách định giá cổ phiếu theo P/B để đưa ra quyết định mua/bán.

Videos chia sẻ về chỉ số P/B và cách định giá P/B

I. Chỉ số P/B trong chứng khoán là gì?

1. Khái niệm chỉ số P/B là gì?

Chỉ số P/B là viết tắt của Price-to-Book Ratio, còn được gọi là P/BV hoặc Price-to-Net Asset Value Ratio (P/NAV Ratio). Đây là một chỉ số đo lường giá trị thị trường của một công ty so với giá trị sổ sách của nó.

Công thức tính P/B là giá cổ phiếu hiện tại của công ty chia cho giá trị sổ sách của công ty trên mỗi cổ phiếu. Giá trị sổ sách là giá trị tài sản ròng của công ty (tức là giá trị tài sản của công ty trừ đi nợ) chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Chỉ số P/B trong chứng khoán là gì
Chỉ số P/B trong chứng khoán là gì

Chỉ số P/B thường được sử dụng để đánh giá sự rủi ro và tiềm năng sinh lời của một công ty. Chỉ số P/B thấp hơn có thể cho thấy rằng công ty đang được giao dịch với giá trị thị trường thấp hơn so với giá trị tài sản ròng của nó, điều này có thể làm cho công ty trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư.

Tuy nhiên, chỉ số P/B cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như cách lập báo cáo tài chính của công ty và cấu trúc tài sản của nó. Do đó, nhà đầu tư nên kết hợp với các chỉ số và thông tin khác để đưa ra quyết định có nên đầu tư vào công ty.

2. Ưu và nhược điểm của chỉ số P/B

Ưu điểm của chỉ số P/B:

 • Dễ dàng tính toán và sử dụng: Chỉ số P/B là một chỉ số đơn giản và dễ dàng tính toán, do đó, nó có thể được sử dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng.
 • Cho thấy giá trị thực tế của công ty: Chỉ số P/B cho thấy giá trị sổ sách của công ty, điều này có thể giúp nhà đầu tư đánh giá giá trị thực tế của công ty và đánh giá công ty đó có tiềm năng để đầu tư.
 • Giúp nhà đầu tư đánh giá rủi ro: Nếu P/B của một công ty rất cao, điều này có thể chỉ ra rằng giá cổ phiếu đang được giao dịch với mức giá cao hơn giá trị thực tế của công ty, điều này có thể làm tăng rủi ro đầu tư của nhà đầu tư.
Chỉ số P/B trong chứng khoán rất dễ tính toán
Chỉ số P/B trong chứng khoán rất dễ tính toán

Tuy nhiên, chỉ số P/B cũng có nhược điểm:

 • Không phản ánh tình hình tài chính và lợi nhuận hiện tại của công ty: Chỉ số P/B không phản ánh các yếu tố như lợi nhuận và tình hình tài chính hiện tại của công ty. Do đó, chỉ dựa trên chỉ số P/B để đánh giá một công ty có thể dẫn đến quyết định đầu tư sai lầm.
 • Không phù hợp cho các công ty công nghệ và sáng tạo: Chỉ số P/B thường không phù hợp cho các công ty công nghệ và sáng tạo, bởi vì giá trị tài sản của các công ty này thường không phản ánh hết giá trị của các sáng kiến ​​và thương hiệu của công ty.
 • Không phản ánh yếu tố thị trường và tâm lý nhà đầu tư: Chỉ số P/B không phản ánh các yếu tố thị trường và tâm lý nhà đầu tư, điều này có thể dẫn đến các sai lầm đánh giá giá trị thị trường của một công ty.

Nhà đầu tư Mở tài khoản chứng khoán tại VPS hoặc chuyển ID VPS sang 6327 hoặc K255 nhà đầu tư sẽ được sử dụng phần mềm Robot chứng khoán Dstock và phần mềm phân tích cổ phiếu Dchart. Các công cụ này sẽ giúp nhà đầu tư nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

3. Cách tính chỉ số P/B trong chứng khoán?

Chỉ số P/B (Price-to-Book) là tỷ lệ giá cổ phiếu của một công ty trên giá trị sổ sách của công ty. Để tính toán chỉ số P/B, Nhà đầu tư thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tính giá trị thị trường của cổ phiếu

Giá thị trường của cổ phiếu (P), Nhà đầu tư có thể tìm thấy trên bảng giá chứng khoán, đó giá giá thị trường hiện tại của cổ phiếu.

Giá thị trường của công ty có thể tìm thấy trên bảng giá chứng khoán
Giá thị trường của công ty có thể tìm thấy trên bảng giá chứng khoán

Bước 2: Tính giá trị sổ sách của công ty

Tính giá trị sổ sách trên một cổ phiếu của công ty bằng cách lấy Tổng giá trị tài sản trừ đi Tổng nợ phải trả, sau đó chia cho số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân:

Cách tính giá trị sổ sách của công ty Book Value Per Share
Cách tính giá trị sổ sách của công ty Book Value Per Share

Bước 3: Tính chỉ số P/B

Chỉ số P/B được tính bằng cách chia giá trị thị trường của công ty cho giá trị sổ sách của công ty.

Chỉ số P/B = Giá trị thị trường của công ty (Cổ phiếu) / Giá trị sổ sách của công ty (Cổ phiếu)

Công thức tính chỉ số P/B trong chứng khoán
Công thức tính chỉ số P/B trong chứng khoán

Ví dụ: Giả sử một công ty có 1 triệu cổ phiếu đã phát hành, giá cổ phiếu hiện tại là 50 đô la Mỹ. Tổng giá trị tài sản của công ty trên sổ sách là 100 triệu đô la Mỹ và tổng số nợ là 50 triệu đô la Mỹ.

Giá trị thị trường của công ty = 1 triệu cổ phiếu x 50 đô la Mỹ/cổ phiếu = 50 triệu đô la Mỹ Giá trị sổ sách của công ty = 100 triệu đô la Mỹ – 50 triệu đô la Mỹ = 50 triệu đô la Mỹ Chỉ số P/B = 50 triệu đô la Mỹ / 50 triệu đô la Mỹ = 1

Do đó, chỉ số P/B của công ty trong ví dụ trên là 1.

4. Ý nghĩa của chỉ số P/B trong chứng khoán

P/B ratio thể hiện mối quan hệ giữa giá cổ phiếu thị trường và giá trị sổ sách của một công ty. Cụ thể, nó cho biết bao nhiêu lần giá trị sổ sách một cổ phiếu của công ty đó được thị trường định giá. P/B ratio được tính bằng cách chia giá cổ phiếu thị trường cho giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu.

Chỉ số P/B càng thấp, thường cho thấy rằng giá cổ phiếu đang được định giá thấp hơn so với giá trị sổ sách của công ty và có thể là một cơ hội đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, chỉ số P/B thấp không đảm bảo rằng công ty đó đang là một cơ hội đầu tư tốt, bởi vì giá trị sổ sách có thể thấp vì công ty đang gặp khó khăn hoặc có vấn đề trong việc quản lý tài sản.

Cổ phiếu có P/B cao cho thấy giá cổ phiếu đang bị định giá cao
Cổ phiếu có P/B cao cho thấy giá cổ phiếu đang bị định giá cao

Trong khi đó, P/B ratio cao có thể cho thấy rằng giá cổ phiếu đang được định giá cao hơn giá trị sổ sách của công ty, điều này có thể cho thấy rằng công ty đó đang được thị trường đánh giá cao do có tiềm năng tăng trưởng trong tương lai hoặc do quản lý tài sản hiệu quả.

Tuy nhiên, chỉ số P/B cũng có những hạn chế, ví dụ như nó không cho biết những thông tin khác về công ty, như tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, lợi nhuận, dòng tiền và các yếu tố khác. Do đó, chỉ số P/B nên được sử dụng kết hợp với các chỉ số tài chính khác để đánh giá một công ty một cách toàn diện hơn.

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) có tính ổn định cao hơn chỉ số EPS. Do vậy, chỉ số P/B sẽ là một chỉ số thay thế tốt khi chỉ số EPS có những biến đổi lớn (dẫn đến chỉ số P/E không còn đủ tin cậy để định giá).

5. Chỉ số P/B bao nhiêu là tốt?

Không có giá trị P/B nào được xem là tốt hoặc xấu hoàn toàn, vì mỗi ngành và mỗi công ty sẽ có mức độ tối ưu khác nhau với chỉ số P/B. Tuy nhiên, khi so sánh giá trị P/B của một công ty với các công ty trong cùng ngành hoặc với mức trung bình của toàn thị trường, một giá trị P/B thấp hơn có thể cho thấy giá cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn so với giá trị sổ sách của công ty.

Thức tế thì không có con số cụ thể chỉ số P/B bao nhiêu là tốt
Thức tế thì không có con số cụ thể chỉ số P/B bao nhiêu là tốt

Ví dụ, nếu giá trị P/B của một công ty là 1.0, điều này có thể cho thấy rằng giá cổ phiếu thị trường bằng với giá trị sổ sách của công ty. Khi giá trị P/B nhỏ hơn 1.0, điều này có thể cho thấy rằng giá cổ phiếu đang bị định giá thấp hơn so với giá trị sổ sách của công ty và đây có thể là cơ hội đầu tư tốt.

Tuy nhiên, như đã đề cập trước đó, chỉ số P/B không phải là chỉ số duy nhất để đánh giá giá trị đầu tư tiềm năng của một công ty và nên được sử dụng kết hợp với các chỉ số tài chính khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

II. Cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp P/B

1. Ưu nhược điểm của phương pháp định giá P/B

Một số ưu điểm của phương pháp định giá P/B là:

 • Dựa trên giá trị sổ sách: Phương pháp định giá P/B dựa trên giá trị sổ sách của công ty, cho phép nhà đầu tư đánh giá mức độ tài sản của công ty. Giá trị sổ sách được xác định dựa trên giá trị tài sản của công ty sau khi trừ đi các khoản nợ, cho phép nhà đầu tư đánh giá khả năng thanh toán của công ty.
 • Đơn giản và dễ hiểu: Phương pháp định giá P/B đơn giản và dễ hiểu. Với chỉ số P/B, nhà đầu tư có thể biết giá trị thực tế của cổ phiếu so với giá trị sổ sách của công ty.
 • Dễ so sánh: Phương pháp định giá P/B cho phép so sánh giá trị cổ phiếu của công ty với giá trị sổ sách của các công ty trong cùng ngành.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng định giá P/B cũng có một số hạn chế và nhược điểm, ví dụ như phương pháp này không đưa ra thông tin về khả năng tăng trưởng và lợi nhuận của công ty trong tương lai, cũng như không đưa ra thông tin về các yếu tố vận hành và quản lý của công ty. Vì vậy, cần kết hợp P/B ratio với các phương pháp định giá khác và các yếu tố kinh doanh khác để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.

2. Định giá P/B không phù hợp với các ngành nào?

Phương pháp định giá P/B ratio có thể không phù hợp cho một số ngành do tính chất đặc thù của chúng. Các ngành có thể không phù hợp sử dụng định giá P/B bao gồm:

 • Các công ty công nghệ, khởi nghiệp và công nghệ thông tin: Trong các công ty công nghệ, khởi nghiệp và công nghệ thông tin, giá trị sổ sách thường thấp hoặc không có giá trị. Các công ty này thường có các khoản đầu tư và nghiên cứu phát triển cao và không có các tài sản vật chất đáng kể để trừ đi nợ. Do đó, phương pháp định giá P/B không phù hợp để định giá các công ty này.
 • Các ngành có tính chất lợi nhuận cao và không cần đầu tư nhiều vào tài sản: Các công ty trong các ngành như dược phẩm hoặc ngành tài chính thường không cần đầu tư nhiều vào tài sản để sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ. Do đó, giá trị sổ sách của các công ty này có thể không phản ánh được giá trị thực tế của công ty.
 • Các ngành có tính chất tài sản mềm: Các công ty trong các ngành như bất động sản thường có tài sản mềm như đất đai hoặc bất động sản. Giá trị của tài sản này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như giá đất hoặc sự phát triển của dự án. Do đó, việc sử dụng P/B ratio để định giá các công ty trong các ngành này có thể không phù hợp.
 • Một vài ngành khác không thể sử dụng phương pháp định giá P/B như: bán lẻ, viễn thông
Ngành bán lẻ không phù hợp để sử dụng chỉ số P/B
Ngành bán lẻ không phù hợp để sử dụng chỉ số P/B

Trong các trường hợp này, nhà đầu tư có thể sử dụng các phương pháp định giá khác như định giá P/E, định giá P/S, định giá RIM hoặc DCF (Discounted Cash Flow) để định giá cổ phiếu.

3. Cách định giá cổ phiếu bằng phương pháp P/B?

Để thực hiện định giá cổ phiếu theo P/B:

Bước 1: Tìm danh sách các công ty cùng ngành với cổ phiếu đó trên thị trường.

Bước 2: Tổng hợp giá trị P/B của các công ty này. Sau đó Nhà đầu tư tính trung vị của P/B của toàn ngành. Lưu ý tính trung vị phải loại bỏ mã cần định giá P/B ra để tính trung vị của toàn ngành, phần ví dụ minh họa sẽ chi tiết hơn.

Bước 3: Lấy Book Value Per Shart (BVPS) của cổ phiếu cần định giá rồi nhân với giá trị trung vị P/B của toàn ngành sẽ ra mức định giá của cổ phiếu đó theo phương pháp P/B.

Ngành Book value per share P/B Trung vị ngành Định giá
PRE Bảo hiểm 12,747.93 1.33 1.24 15789.48114
PVI Bảo hiểm 33,184.39 1.48
ABI Bảo hiểm 28,000.02 1.11
AIC Bảo hiểm 10,694.16 0.95
BIC Bảo hiểm 22,929.26 1.24
BLI Bảo hiểm 11,191.79 1.05
BMI Bảo hiểm 20,816.06 1.15
BVH Bảo hiểm 27,699.40 1.76
MIG Bảo hiểm 11,406.76 1.42
PGI Bảo hiểm 14,340.16 1.83
PTI Bảo hiểm 22,232.52 1.48
VNR Bảo hiểm 23,124.81 1.05

Ví dụ: định giá P/B mã cổ phiếu PRE như bảng trên, ta tính trung vị của ngành (Loại bỏ P/B của PRE), ta được kết quả trung vị ngành của PRE là 1.24. Kết quả định giá PRE = 12,747.93*1.24 = 15789.48114 (Nghìn đồng).

4. Tra cứu định giá cổ phiếu P/B ở đâu?

Hiện nay chúng tôi đã định giá cổ phiếu bằng phương pháp P/B tại Robot chứng khoán Dstock, Nhà đầu tư có thể dễ dàng truy cứu định giá P/B của các cổ phiếu trên thị trường cùng với các phương pháp P/E, P/S, RIM, DCF…

Tra cứu định giá cổ phiếu P/B ở đâu
Tra cứu định giá cổ phiếu P/B ở đâu

Việc sử dụng phương pháp P/B để đánh giá các công ty có thể giúp Nhà đầu tư đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý hơn. Bài viết này đã cung cấp cho Nhà đầu tư một hướng dẫn cơ bản về cách tính và định giá P/B trong chứng khoán, giúp Nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về thị trường chứng khoán và đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý.

Nhà đầu tư quan tâm tới dịch vụ chứng khoán khác của chúng tôi như dữ liệu Forex cho Amibroker, phần mềm chứng khoán, robot chứng khoán, dữ liệu chứng khoán cho Amibroker, Code Amibroker, Youtube chứng khoán,… hãy truy cập website nududo.com hoặc hotline 0372.095.129 để biết thêm chi tiết.

5 những suy nghĩ trên “Chỉ số P/B trong chứng Khoán là gì? chỉ số p/b bao nhiêu là tốt? Cách định giá cổ phiếu P/B?
 1. Pingback: [8 Tips] Cách định giá RIM cổ phiếu - Residual Income Model?

 2. Pingback: [6] Mô hình chiết khấu dòng cổ tức DDM/Định giá cổ phiếu DDM

 3. Pingback: [3 Tips] Cách sử dụng Định giá cổ phiếu trên Robot Dstock

 4. Pingback: [5 Tips] Cách định giá cổ phiếu Benjamin Graham?

 5. Pingback: [4 Tips] Phương pháp đầu tư NetNet? Định giá cổ phiếu NetNet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *