Cách định giá cổ phiếu theo công thức của Benjamin Graham?

Benjamin Graham là một nhà đầu tư hàng đầu và được coi là "cha đẻ" [...]

1 Các bình luận

Cách định giá cổ phiếu với mô hình chiết khấu dòng cổ tức DDM (Dividend Discount Model)

Mô hình chiết khấu dòng cổ tức DDM (Dividend Discount Model) là phương pháp định [...]

4 Các bình luận

[8 Tips] Cách sử dụng mô hình định giá cổ phiếu RIM (Residual Income Model)?

Mô hình thu nhập thặng dư (mô hình định giá cổ phiếu RIM) là một [...]

5 Các bình luận

Chỉ số P/B trong chứng Khoán là gì? chỉ số p/b bao nhiêu là tốt? Cách định giá cổ phiếu P/B?

Chỉ số P/B là một trong những chỉ số đánh giá giá trị của một [...]

5 Các bình luận

Chỉ số P/S là gì? Chỉ số P/S bao nhiêu là tốt? Cách định giá P/S cho cổ phiếu?

Chỉ số P/S cùng với các chỉ số P/E, P/B là những chỉ số tài [...]

6 Các bình luận

Chỉ số P/E là gì? P/E bao nhiêu là tốt? và cách định giá P/E?

Một trong cách lựa chọn cổ phiếu tốt, cũng như biết được mình đã đầu [...]

7 Các bình luận

Phương pháp SEPA của MARK MINERVINI và Bộ lọc SEPA trên Amibroker và Website

Phương pháp SEPA được phát triển bởi tác giả Mark Minervini, phương pháp này là [...]

2 Các bình luận

Phương pháp CANSLIM là gì? Tra cứu cổ phiếu CANSLIM ở đâu?

Phương pháp CANSLIM là phương pháp lựa chọn cổ phiếu được William O’Neil đưa ra [...]

5 Các bình luận

Bảng xếp hạng cổ phiếu theo chuẩn của IBD và ứng dụng trong tìm cổ phiếu Canslim

Bảng Xếp hạng của IBD cung cấp cho nhà đầu tư một cách nhanh chóng [...]

3 Các bình luận

Chỉ số EPS là gì? Xếp hạng EPS rating, Xếp hạng SMR rating tìm cổ phiếu tốt theo Canslim

Để đánh giá một cổ phiếu tốt nhà đầu tư cần phải đánh giá rất [...]

3 Các bình luận